Lietuvos mokslo premijos

1997 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

Agrarinių, gamtos, matematikos ir medicinos mokslų srityje:

1. Algirdui Galdikui, Antanui Feliksui Orliukui už darbų ciklą „Elektroninių ir joninių laidininkų technologija, tyrimai bei jų taikymas kietakūniuose energijos šaltiniuose ir jutikliuose (1985–1996 m.)“. Pateikė: Vilniaus universitetas.
2. Juozui Vidui Gražulevičiui, Rimtautui Kavaliūnui, Albinai Stanišauskaitei, Algimantui Undzėnui už darbų ciklą „Organinių fotopuslaidininkių sintezė ir savybės (1971–1996 m.)“. Pateikė: Kauno technologijos universitetas.


Humanitarinių, socialinių ir teologijos mokslų srityje:

1. Vytautui Merkiui už mokslinius leidinius: „Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias, 1864–1904: Informacinė knyga“ (Lietuvos istorijos institutas – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994 m.), „Knygnešių laikai, 1864–1904“ (V.: Valstybinės leidybos centras, 1994 m.). Pateikė: Lietuvos istorijos institutas.
2. Aldonai Paulauskienei už knygas: „Gramatinės lietuvių kalbos veiksmažodžio kategorijos“ (V.: Mokslas, 1979 m.), „Gramatinės lietuvių kalbos vardažodžio kategorijos“ (V.: Mokslas, 1989 m.), „Lietuvių kalbos morfologija“ (V.: Mokslas, 1994 m.). Pateikė: Vilniaus universitetas. 
3. Albertui Rosinui už monografijas: „Lietuvių bendrinės kalbos įvardžių semantinė struktūra“ (V., 1984 m.), „Baltų kalbų įvardžiai“ (V.: Mokslas, 1988 m.), „Baltų kalbų įvardžiai: morfologijos raida“ (V.: VU leidykla, 1995 m.). Pateikė: Vilniaus universitetas.


Technikos mokslų srityje:

1. Antanui Sadūnui už darbų ciklą: „Aliumosilikatinių dirbinių ilgaamžiškumas (1960–1996 m.)“. Pateikė: Vilniaus pedagoginis universitetas.
2. Zenonui Vainoriui, Raimundui Kirvaičiui, Romanui Martavičiui, Juliui Skudučiui, Jonui Stankūnui; Stanislovui Štarui už darbų ciklą „Plačiajuosčiai elektroniniai įtaisai informacijos apdorojimo sistemoms. Teorija, modeliavimas ir taikymas (1981–1996 m.)“. Pateikė: Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Lietuvos mokslo premijų komitetas