Lietuvos mokslo premijos

2011 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE  

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai:  

1. Rūtai Janonienei už darbų ciklą „Lietuvos bernardinų meninis paveldas: Vilniaus konvento architektūros ir dailės tyrimai (1996–2010)“. Pateikė Vilniaus dailės akademijos senatas.  
2. Mykolui Michelbertui už darbų ciklą „Senojo geležies amžiaus (I–IV a.) baltų genčių materialinė ir dvasinė kultūra, Lietuvos gyventojų prekybiniai ryšiai“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.  


FIZINIŲ MOKSLŲ SRITYJE  

Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas:  

1. Dariui Čeburniui, Vidmantui Ulevičiui, Kęstučiui Kvietkui už darbų ciklą „Atmosferos aerozolio dalelės: fizinės-cheminės savybės ir įtaka klimato kaitai, oro taršai ir sveikatai (1996–2010)“. Pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centro mokslo taryba.  

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas:  

1. Ričardui Makuškai, Algirdui Žemaitaičiui už darbų ciklą „Gamtinės kilmės ir sintetiniai polielektrolitai aukštosioms technologijoms (1996–2010)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas, Kauno technologijos universiteto senatas, „Thermo Fisher Scientific“ Vilniaus padalinys (UAB „Fermentas“), Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, UAB „Kauno vandenys“, UAB „Dzūkijos vandenys,“ UAB „DP technologijos“, Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė.   


BIOMEDICINOS MOKSLŲ SRITYJE  

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai:  

1. Zitai Aušrelei Kučinskienei už darbų ciklą „Aterosklerozės patogenezės mechanizmai: molekulinių žymenų paieška ir tyrimas (1996–2010)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.  
2. Osvaldui Rukšėnui, Aidui Alaburdai už darbų ciklą „Nervų sistemos veiklos ir patologijos mechanizmų tyrimas (1996–2010)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.  


TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYJE  

Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas:

1. Pruteniui Petrui Januliui (po mirties), Violetai Makarevičienei, Eglei Sendžikienei už darbų ciklą „Naujos žaliavos ir metodai biodyzelino gamybai (1999–2010)“. Pateikė Aleksandro Stulginskio universiteto senatas.   

Lietuvos mokslo premijų komisija