Lietuvos mokslo premijos

2014 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE

Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas

Vincentui Drotvinui už mokslo darbą „Mažosios Lietuvos raštijos paveldo (leksikografijos) tyrimai“. Pateikė Lietuvos edukologijos universitetas.


FIZINIŲ MOKSLŲ SRITYJE

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

1. Daumantui Čipliui, Romualdui Rimeikai, Vytautui Samulioniui už darbų ciklą „Aukštadažnės akustinės bangos feroelektriniuose kristaluose, plačiatarpiuose puslaidininkiuose ir nanostruktūriniuose dariniuose (1999–2013)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

2. Ramūnui Garunkščiui, Antanui Laurinčikui už darbų ciklą „Dzeta funkcijos. Universalumas, nuliai ir momentai (1999–2013)“. Pateikė Vilniaus universitetas.


BIOMEDICINOS IR ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ SRITYSE

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

1. Giedriui Sasnauskui, Gintautui Tamulaičiui, Mindaugui Zarembai už darbų ciklą „Nauji taikiniui specifinių endonukleazių sąveikos su DNR reguliacijos ir katalizės mechanizmai (2002–2013)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

2. Pavelui Duchovskiui, Aušrai Brazaitytei, Giedrei Samuolienei, Akvilei Viršilei už darbų ciklą „Augalų fiziologijos tyrimai: raidos, streso, produktyvumo ir kokybės valdymas (1999–2013)“. Pateikė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras.


TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYJE

Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas

Rimvydui Simučiui, Donatui Levišauskui, Vytautui Galvanauskui už darbų ciklą „Pažangūs biotechnologinių procesų modeliavimo, optimizavimo ir valdymo metodai. Kūrimas ir taikymai (1999–2013)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.

 
Lietuvos mokslo premijų komisija