Lietuvos mokslo premijos

2001 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

Humanitariniai ir socialiniai mokslai: 

1. Kaziui Grigui, Lilijai Stanislovai Kudirkienei, Rasai Kašėtienei, Daliai Zaikauskienei už leidinį „Lietuvių patarlės ir priežodžiai“, t. I. – Vilnius, 2000, – 928 p. Pateikė: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Taryba. 
2. Algimantui Miškiniui už darbų ciklą „Lietuvos urbanistikos istorijos ir paveldo tyrimai (1963–2000 m.)“. Pateikė: Architektūros ir statybos instituto Taryba. 
3. Edmundui Antanui Rimšai už knygą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspaudai“. – Vilnius, 1999, – 768 p. Pateikė: Lietuvos istorijos instituto Taryba.  


Fiziniai mokslai: 

1. Kęstučiui Kilkui už darbų ciklą „Lietuvos sausumos vandenų hidrologijos tyrimai (1985– 2000 m.)“. Pateikė: Vilniaus universiteto Senatas.
2. Sauliui Klimašauskui, Virginijui Šikšniui už darbų ciklą „Fermentų, sąveikaujančių su DNR, struktūros ir funkcijos tyrimai (1989–2000 m.)“. Pateikė: Biotechnologijos instituto Taryba. 
3. Leonui Valkūnui už darbų ciklą „Eksitonai fotosintezėje (1990–2000 m.)“. Pateikė: Fizikos instituto Taryba.  


Biomedicinos mokslai: 

1. Alfonsui Merkiui, Jūratei Antaninai Darginavičienei, Romualdui Laurinavičiui, Leonidai Novickienei už darbų ciklą „Augalų augimo ir erdvinės orientacijos valdymo fiziologija (1960– 2000 m.)“. Pateikė: Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas. 
2. Algirdui Sliesaravičiui, Izoldai Pašakinskienei, Henrikui Černiauskui už darbų ciklą „Tradicinės ir moderniosios genetikos sintezė, kuriant naujo tipo varpinių pašarinių žolių veisles (1966–2000 m.)“. Pateikė: Lietuvos žemdirbystės instituto Taryba. 
3. Vincentui Kaziui Urbonui, Mildai Irenai Ignatavičiūtei, Severai Danutei Stanevičienei, Bangai Grigaliūnaitei, Ernestui Kutorgai už darbų ciklą „Lietuvos makromicetų ir augalų parazitinių mikromicetų įvairovės įvertinimas (1991–2000 m.)“. Pateikė: Botanikos institutas. 
 

Technologijos mokslai: 

1. Ričardui Čiukui, Algirdui Matukoniui, Vytautui Mykolui Milašiui, Arvydui Juozui Vitkauskui už darbų ciklą „Tekstilės gaminių projektavimo teorija, savybių tyrimai ir prognozavimas (1980–2000 m.)“. Pateikė: Kauno technologijos universiteto Senatas. 
2. Gintautui Dzemydai, Vydūnui Šalteniui, Antanui Žilinskui už darbų ciklą „Efektyvus optimizavimas technikoje (1971–2000 m.)“. Pateikė: Matematikos ir informatikos instituto Taryba.
3. Ipolitui Zenonui Kamaičiui už darbų ciklą „Pastatų ir inžinerinių statinių būklės tyrimai, renovacija ir ilgaamžiškumo didinimas (1970–2000 m.)“. Pateikė: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senatas.   

Lietuvos mokslo premijų komitetas