Lietuvos mokslo premijos

2003 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

Humanitariniai ir socialiniai mokslai:

1. Antanui Andrijauskui už darbų ciklą „Lyginamieji kultūros, filosofijos, estetikos ir meno tyrimai (1995–2002 m.)“. Pateikė Kultūros, filosofijos ir meno instituto taryba. 
2. Jurgiui Bučui už darbų ciklą „Lietuvos miestų ir kaimo kultūrologiniai tyrimai (1980– 2002 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas. 
3. Vaciui Miliui už darbų ciklą „Lietuvių etninės kultūros tyrinėjimai (1956–2002 m.)“. Pateikė Lietuvos istorijos instituto taryba.  


Fiziniai mokslai:

1. Sauliui Balevičiui, Bonifacui Vengaliui u ž darbų ciklą „Mikrostruktūrų ir sparčiųjų elektroninių vyksmų tyrimas chalkogeniduose, superlaidžiuosiuose kupratuose bei manganituose (1980–2002 m.)“. Pateikė Puslaidininkių fizikos instituto taryba. 
2. Albertui Malinauskui, Gediminui Niaurai už darbų ciklą „Laidžiųjų polimerų ir modelinių sistemų tyrimas bei jų panaudojimo galimybių paieška (1993–2002 m.)“. Pateikė Chemijos instituto taryba. 
3. Vytautui Pranciškui Straižiui, Gražinai Tautvaišienei, Antanui Bartkevičiui, Kazimierui Zdanavičiui už darbų ciklą „Galaktikos struktūros ir evoliucijos tyrimai (1982–2002 m.)“. Pateikė VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto taryba.  


Biomedicinos mokslai:

1. Antanui Antanaičiui, Danutei Jadvygai Lubytei, Kristinui Matusevičiui, Jonui Mažvilai už darbų ciklą „Lietuvos dirvožemio savybių vertinimo sistemos žemės ūkyje ir aplinkosaugoje pertvarkymas (1967–2002 m.)“. Pateikė Lietuvos žemdirbystės instituto taryba. 
2. Almai Gedvilaitei, Aušrai Ražanskienei, Kęstučiui Sasnauskui už darbų ciklą „Virusų baltymų sintezė mielėse ir jų panaudojimas vakcinoms ir diagnostikoje (1991–2002 m.)“. Pateikė Biotechnologijos instituto taryba. 
3. Rimantui Puplesiui už darbų ciklą „Biologinė įvairovė: taksonominės strateginių regionų revizijos ir naujos mokslui rūšys (Insecta: Microlepidoptera) (1984–2002 m.)“. Pateikė Vilniaus pedagoginio universiteto senatas. 
 

Technologijos mokslai:

1. Vytautui Barzdaičiui, Remigijui Jonušui, Algirdui Jurkauskui, Vitalijui Volkovui už darbų ciklą „Rotorinių sistemų dinamikos tyrimai ir diagnostika (1987–2002 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas. 
2. Mindaugui Dagiui, Žilvinui Andriui Kancleriui, Rimantui Simniškiui už darbų ciklą „Didelės galios mikrobangų impulsų jutiklių kūrimas ir taikymas (1986–2001 m.)“. Pateikė Puslaidininkių fizikos instituto senatas. 
3. Šarūnui Raudžiui už darbų ciklą „Statistiniai ir neuroniniai klasifikatoriai: integruoto panaudojimo technologijos (1967–2002 m.)“. Pateikė Matematikos ir informatikos instituto taryba.  

Lietuvos mokslo premijų komitetas