Lietuvos mokslo premijos

2005 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

HUMANITARINIAI IR SOCIALINIAI MOKSLAI:

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai:

1. Leonui Fliorentui Gudaičiui už darbų ciklą „XX a. pirmosios pusės lietuvių literatūros ir spaudos palikimo problemos (1977–2004 m.)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universiteto senatas.
2. Leonardui Saukai už darbų ciklą „Lietuvių tautosakos žinių sklaida ir praktinė aktualizacija“ (penki veikalai: „Lietuvių vestuvinės dainos (XIX a. – XX a. pr.)“, Vilnius: 1968. – 296 p.; „Lietuvių liaudies dainų eilėdara“, Vilnius: Vaga, 1978. – 424 p.; „Lietuvių tautosaka“, Kaunas: Šviesa, 1989. – 140 p.; „Lietuvių tautosaka“, Kaunas: Šviesa, 1999, – 301 p.; „Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka“, t. 1–15. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1993–2004). Pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto taryba.  


FIZINIAI MOKSLAI

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai:

1. Vilijandui Bagdonavičiui, Vydui Čekanavičiui už darbų ciklą „Sudėtinių ir išlikimo statistinių modelių asimptotinė analizė ir taikymai patikimumo teorijoje (1988–2004 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas. 
2. Eugenijui Gaubui, Vaidotui Kažukauskui, Jurui Poželai, Karoliui Poželai, Aldžiui Šilėnui, Juozui Vidmančiui Vaitkui už darbų ciklą „Puslaidininkių darinių tyrimai radiacijai atspariai elektronikai (1997–2004 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas
1. Valentinui Kadūnui, Virgilijai Gregorauskienei, Vladui Katinui, Alfredui Radzevičiui, Rimantei Zinkutei už atlasų ciklą „Lietuvos paviršinių nuosėdų geocheminis įvertinimas (1993– 2004 m.)“. Pateikė Geologijos ir geografijos instituto taryba, UAB „Aukštaitijos vandenys“, Panevėžio apskrities viršininko administracija, Panevėžio visuomenės sveikatos centras, Lietuvos turto vertintojų asociacija.  


BIOMEDICINOS MOKSLAI

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai: 

1. Irenai Eitminavičiūtei už darbų ciklą „Dirvožemių ekologinės būklės bioindikaciniai zoocenoziniai tyrimai (1990–2004 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto Ekologijos instituto taryba.
2. Vaidučiui Kučinskui už darbų ciklą „Genomo įvairovė: lietuviai Europoje (1987– 2004 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.  

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai: 

1. Aliui Baubliui, Loretai Ivaškevičienei, Gintarui Kalinauskui, Eugenijui Kosinskui, Gediminui Norkūnui, Robertui Samalavičiui, Giedriui Uždaviniui, Arūnui Valaikai, Jurgiui Verižnikovui už darbų ciklą „Išeminės širdies ligos ir dėl jos kilusių komplikacijų diagnostikos, intervencinio ir chirurginio gydymo įdiegimas ir tobulinimas Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos centre 1971–2004 metais“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas, V šĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos direktorių taryba. 
2. Pranui Sadauskui, Juzefai Ačaitei, Kazimierui Lukauskui, Juozui Pieškui, Vytui Antanui Tamošiūnui už darbų ciklą „Galvijų leukozės diagnostika, likvidavimas ir prevencija Lietuvoje 1985–2004 metais“. Pateikė Vilniaus universiteto Imunologijos instituto taryba, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kolegija, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija.   
 


TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai: 

1. Adulfui Abručiui už darbų ciklą „Naujos funkcinių oksidinių sluoksnių ir daugiasluoksnių sandarų auginimo iš garų fazės technologijos struktūros, savybių ir taikomieji tyrimai (1992– 2004 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas. 
2. Eugenijui Ušpurui, Algirdui Kaliatkai, Juozui Augučiui, Sigitui Rimkevičiui, Kaziui Kęstučiui Almenui u ž darbų ciklą „Deterministiniai ir tikimybiniai tyrimai, inžineriniai sprendimai ir jų įgyvendinimas gerinant Ignalinos AE saugą ir patikimumą (1994–2004 m.)“. Pateikė Lietuvos energetikos instituto taryba, Vytauto Didžiojo universiteto senatas.  

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai: 

1. Broniui Bakšiui, Algimantui Fedaravičiui, Minvydui Kaziui Ragulskiui už darbų ciklą „Vibracinių ir smūginių sistemų tyrimai ir taikymai (1984–2004 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumas. 
2. Stasiui Algimantui Goberiui, Valentin Antonovič, Albertui Gimbutui už darbų ciklą „Pramoninių šiluminių agregatų išklojų ilgaamžiškumo ir efektyvumo problemų sprendimai (1989–2004 m.)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos instituto taryba, Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, AB „Mažeikių Nafta“, Lietuvos pramonininkų konfederacija.   

Lietuvos mokslo premijų komisija