Lietuvos mokslo premijos

Atgal

1998 m. Lietuvos mokslo premijų laureatai

Agrarinių, gamtos, matematikos ir medicinos mokslų srityje:

1. Vidmantui Bentkui, Vygantui Paulauskui, Alfredui Račkauskui už darbų ciklą „Banacho erdvių skirstinių asimptotinė analizė (1987–1997)“. Pateikė: Vilniaus universitetas bei Matematikos ir informatikos institutas.
2. Steponui Ašmontui, Jonui Gradauskui, Edmundui Širmuliui, Algirdui Sužiedėliui ir Gintarui Valušiui už darbų ciklą „Mikrobangų ir infraraudonosios spinduliuotės sąveika su puslaidininkiais: tyrimas ir taikymas“. Pateikė: Puslaidininkių fizikos institutas.
3. Zenonui Rokui Rudzikui už darbų ciklą „Teorinė daugiaelektronių atomų ir jonų spektroskopija (1976–1997)“. Pateikė: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas. 
4. Vidmantui Staniui, Algirdui Lukoševičiui, Aldonai Misevičiūtei, Tadeušui Šikšnianui ir Bronislavui Gelvonauskiui už darbų ciklą „Sodo augalų genetiniai-selekciniai tyrimai (1955–1997)“. Pateikė: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas.


Humanitarinių, socialinių ir teologijos mokslų srityje:

1. Dariui Antanavičiui, Algirdui Antanui Baliuliui, Egidijui Banioniui, Artūrui Duboniui, Romualdui Firkovičiui. „Lietuvos metrika, Knygos Nr.: 5, 8, 10, 11 ir 564“ (V., Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993–1997 m.). Pateikė: Lietuvos istorijos institutas.
2. Henrikui ZABULIUI. „Knygelė apie pakylėtumą kažkada Longinui priskirta“ (V., „Aidai“, 1997 m.). Pateikė: Vilniaus universitetas.


Technikos mokslų srityje:

1. Jonui Mockui už darbų ciklą „Inžineriniai globalinio optimizavimo metodai“. (1967–1997 m.). Pateikė: Matematikos ir informatikos institutas.
2. Algirdui Žukauskui, Vladislovui Katinui, Antanui Pedišiui, Anuprui Šlančiauskui už darbų ciklą „Turbulentinio šilumos pernešimo, hidrodinamikos ir srauto sukeltų vibracijų energetiniuose įrenginiuose dėsningumų tyrimas“ (1987–1997 m.). Pateikė: Lietuvos energetikos institutas.
3. Vytautui Stankevičiui už darbų ciklą „Statybinė šilumos technika“ (monografija, vadovėlis, normatyviniai dokumentai, straipsniai). (1960–1997 m.). Pateikė: Kauno technologijos universitetas bei Architektūros ir statybos institutas.

Lietuvos mokslo premijų komitetas