Lietuvos mokslo premijos

2002 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

Humanitariniai ir socialiniai mokslai:  

1. Romualdui Grigui už darbų ciklą „Lietuvių tautos socialinės organizacijos ir jos pokyčių analizė (1991–2001 m.)“. Pateikė: Socialinių tyrimų instituto taryba. 
2. Ingei Lukšaitei už monografiją „Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje XVI a. trečias dešimtmetis – XVII a. pirmas dešimtmetis“. – Vilnius: „Baltos lankos“, 1999, – 647 p. Pateikė: Lietuvos istorijos instituto taryba. 
3. Jonui Paulauskui, Irenai Ermanytei, Gertrūdai Naktinienei, Zitai Šimėnaitei už Frazeologijos žodyną. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2001, – 886 p. Pateikė: Lietuvių kalbos instituto taryba. 


Fiziniai mokslai:

1. Jūrui Baniui, Sauliui Lapinskui, Evaldui Tornau už darbų ciklą „Fazinių virsmų kietame kūne teorinis ir eksperimentinis tyrimas (1985–2001 m.)“. Pateikė: Vilniaus universiteto ir Puslaidininkių fizikos instituto senatai. 
2. Mindaugui Blozneliui, Vigirdui Mackevičiui, Eugenijui Manstavičiui už darbų ciklą „Stochastinių, aritmetinių ir kombinatorinių procesų ribinės teoremos ir modeliavimas (1978–2001 m.)“. Pateikė: Vilniaus universiteto senatas. 
3. Artūrui Žukauskui, Sauliui Antanui Juršėnui, Gintautui Tamulaičiui, Vidmantui Gulbinui už darbų ciklą „Energijos virsmai šviesa sužadintose puslaidininkinėse medžiagose ir nanodariniuose (1985–2001 m.)“. Pateikė: Vilniaus universiteto senatas, Fizikos instituto taryba.  


Biomedicinos mokslai:

1. Vincui Būdai, Aleksandrui Jurkevičiui, Alinai Irenai Šveistytei, Vidmantui Karaliui už darbų ciklą „Gyvūnų elgsenos reguliatorių tyrimai (1978–2001 m.)“. Pateikė: Ekologijos instituto taryba. 
2. Narimantui Čėnui, Juozui Kuliui u ž darbų ciklą „Ksenobiotikų oksidacinės-redukcinės transformacijos ir citotoksiškumo mechanizmų tyrimai (1988–2001 m.)“. Pateikė: Biochemijos instituto taryba. 
3. Algiui Petrui Piskarskui, Ričardui Rotomskiui, Giedrei Virgilijai Streckytei, Benediktui Juodkai, Vidai Kirvelienei, Liudvikai Laimai Griciūtei, Konstantinui Povilui Valuckui, Laimai Bloznelytei- Plėšnienei, Janinai Didžiapetrienei už darbų ciklą „Fotosensibilizuota navikų terapija: fizikiniai, biocheminiai, ikiklinikiniai ir klinikiniai tyrimai (1986–2000 m.)“. Pateikė: Vilniaus universiteto senatas.  

Technologijos mokslai:

1. Brunonui Gailiušiui, Jonui Jablonskiui, Mildai Kovalenkovienei už darbų ciklą „Lietuvos paviršiniai vandens ištekliai, jų kaita ir naudojimas energetikai bei jūrų transportui (1980– 2001 m.)“. Pateikė: Lietuvos energetikos institutas. 
2. Jonui Gyliui, Gintautui Miliauskui, Stasiui Šinkūnui už darbų ciklą „Impulso, šilumos ir masės pernešimo procesai termoenergetiniuose objektuose (1973–2001 m.)“. Pateikė: Kauno technologijos universiteto senatas. 
3. Vytautui Jonui Stauskiui už darbų ciklą „Salių akustikos tyrimai, inžineriniai sprendimai ir jų realizavimas (1977–2001 m.)“. Pateikė: Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.  

Lietuvos mokslo premijų komitetas