Lietuvos mokslo premijos

2022 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA

Humanitarinių mokslų srityje
Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas

Ritai Šerpytytei už darbų ciklą „Vakarų nihilizmas tarp diagnozės ir teorijos (2007–2021)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

Socialinių mokslų srityje
Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas

Danutei Gailienei už darbų ciklą „Istorinių traumų ir socialinių transformacijų Lietuvoje psichologiniai padariniai (2007–2021)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

GAMTOS, MEDICINOS IR SVEIKATOS, ŽEMĖS ŪKIO IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SEKCIJA

Gamtos mokslų srityje
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

1. Linui Mažučiui už darbų ciklą „Mikroskysčių technologijos pavienių ląstelių ir biomolekulių tyrimuose (2007–2021)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

2. Konstantinui Pileckui
už darbų ciklą „Skysčių tekėjimo matematinių modelių tyrimas ir taikymai (2007–2021)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

Medicinos ir sveikatos, žemės ūkio mokslų srityse
Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas

Virginijui Feizai, Daliai Feizienei už darbų ciklą „Žemės ūkio paskirties dirvožemių tvarus valdymas: mokslinė ir taikomoji plėtra (2007–2021)“. Pateikė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras.

Technologijos mokslų srityje
Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas

Sauliui Grigalevičiui už darbų ciklą „Naujos struktūros elektroaktyvūs dariniai optoelektronikos technologijoms (2007–2021)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.