Lietuvos mokslo premijos

2020 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
Daliai Satkauskytei už darbų ciklą „Literatūra ir visuomenė: sociokritiniai tyrimai (2005–2019)“. Pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Fizinių mokslų srityje

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
1. Aldonai Beganskienei, Aivarui Kareivai. Darbų ciklas „Daugiafunkcinių medžiagų kūrimas ir taikymas šiuolaikinėse technologijose (2005–2019)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
2. Gediminui Niaurai, Albertui Malinauskui. Darbų ciklas „Medžiagų molekulinės struktūros ir funkcionalumo tyrimai virpesinės spektroskopijos metodais (2005–2019)“. Pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centras.

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
1. Jurgai Bernatonienei. Darbų ciklas „Inovatyvūs farmacijos produktai: veikliųjų junginių paieška, technologinis funkcionalizavimas ir praktinis taikymas (2005–2019)“. Pateikė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
2. Reginai Gražulevičienei, Audriui Dėdelei. Darbų ciklas „Urbanistinės aplinkos, psichosocialinių ir epigenetinių veiksnių poveikis sveikatai nuo kūdikystės iki brandos (2005–2019)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas.

Technologijos mokslų srityje

Eksperimentinės plėtros darbas
Gediminui Račiukaičiui, Mindaugui Gedvilui, Pauliui Gečiui. Darbų ciklas „Ultratrumpų lazerio impulsų sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas lazeriniam mikroapdirbimui“ (2005–2019). Pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centras, UAB „Ekspla“, UAB „Elas“, UAB „Precizika Metrology“.