Lietuvos mokslo premijos

2000 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

Fizinių mokslų srityje: 

1. Adolfui Dargiui, Algiui Jurgiui Kundrotui, Nerijai Žurauskienei už darbų ciklą „Smūginė ir tunelinė jonizacija puslaidininkiuose“.  
2. Povilui Algirdui Vaškeliui, Eugenijui Norkui, Zenonui Jusiui u ž darbų ciklą „Autokatalizinės metalų jonų redukcijos procesų tyrimas (1990–1999)“.  


Biomedicinos mokslų srityje: 

1. Vytautui Kontrimavičiui už darbų ciklą „Helmintų ekologijos ir sistematikos tyrimai (1969–1999)“.  
2. Marijai Danguolei Žemaitytei už darbų ciklą „Širdies ritmo autonominio reguliavimo tyrimai normos ir patologijos atveju (1965–1999)“.  


Technologijos mokslų srityje: 

1. Adolfui Baubliui, Ramūnui Palšaičiui už darbus „Lietuvos transporto sistemos formavimo strategija: teoriniai ir metodiniai aspektai (1988–1999)“.  
2. Juliui Dudoniui, Alfonsui Grigoniui, Liudvikui Pranevičiui, Sigitui Tamulevičiui už darbą „Medžiagų paviršiaus joninė ir plazminė inžinerija“.   

Lietuvos mokslo premijų komitetas