Lietuvos mokslo premijos

2004 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos

Humanitariniai ir socialiniai mokslai: 

1. Juozapui Girdzijauskui už darbų ciklą „Lituanistinės literatūrologijos raidos pjūviai: eilėtyra ir istoriografija (1966–2001 m.)“. Pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto taryba. 
2. Algei Reginai Jankevičienei už darbų ciklą „Lietuvos sakralinės architektūros tyrimai (1957– 2003 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto taryba. 
3. Mečislovui Jučui už darbų ciklą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo ir lietuvių politinės tautos tapatumo problemos (1999–2003 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.  


Fiziniai mokslai:

1. Audriui Dubiečiui, Gintarui Valiuliui, Arūnui Varanavičiui už darbų ciklą „Netiesinė šviesos lokalizacija (1993–2003 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas. 
2. Liudui Giraičiui, Remigijui Leipui, Donatui Surgailiui už darbų ciklą „Tolima priklausomybė: modeliai, ribiniai dėsniai, statistinės išvados (1985–2003 m.)“. Pateikė: Vilniaus universiteto senatas, Matematikos ir informatikos instituto taryba. 
3. Vitalijui Janickiui, Aivarui Kareivai už darbų ciklą „Nauji neorganiniai junginiai ir kompozicinės medžiagos: susidarymo, sandaros, cheminių, fizikinių ir taikomųjų savybių tyrimai (1973–2003 m.)“. Pateikė: Kauno technologijos universiteto senatas, Vilniaus universiteto senatas.  


Biomedicinos mokslai:

1. Rūtai Dubakienei už darbų ciklą „Alergologija: ekologinės prielaidos, nauji diagnostikos ir gydymo aspektai (1980–2003 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto Imunologijos instituto taryba. 
2. Vytautui Alfonsui Jonaičiui, Povilui Ivinskiui už darbų ciklą „Vabzdžių fauna, trofiniai ryšiai ir populiacijų dinamika (1966–2003 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto Ekologijos instituto taryba. 
3. Leonardui Kairiūkščiui, Antanui Juodvalkiui, Remigijui Ozolinčiui u ž darbų ciklą „Produktyviausio miško teorijos sukūrimas ir jos taikymas krašto ekologinio tvarumo didinimui (1972– 2002 m.)“. Pateikė Lietuvos miškų instituto taryba.  


Technologijos mokslai:

1. Jurgiui Kazimierui Staniškiui už darbų ciklą „Prevencinių aplinkos apsaugos strategijų išvystymas ir diegimas Lietuvos pramonėje (1991–2003 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas. 
2. Petrui Rimantui Venskutoniui už darbų ciklą „Natūralių maisto priedų ir kitų biologiškai vertingų maistinių medžiagų i šskyrimo, perdirbimo ir panaudojimo technologijų kūrimas ir tyrimai (1982–2003 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas. 
3. Edmundui Kazimierui Zavadskui, Artūrui Kaklauskui u ž darbų ciklą „Statybos šakos modeliavimas (metodai, modeliavimas, sprendimų paramos ir informacinės sistemos, internetinės technologijos, praktiniai taikymai) (1996–2003 m.)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.  


Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai: 

1. Jurgiui Vanagui už darbų ciklą „Vilniaus ir Kauno dvimiestis: Lietuvos didmiesčių urbanistinės sandaros ir plėtros modeliavimas (1969–2003 m.)“. Pateikė: Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, Lietuvos pramonininkų konfederacija, UAB „Urbanistika“. (Humanitariniai ir socialiniai mokslai). 
2. Pauliui Kavaliauskui už darbų ciklą „Krašto tvarkymo optimizavimas teritorijų fizinio planavimo sistemoje (1986–2003 m.)“. Pateikė: Vilniaus universiteto senatas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, UAB „Urbanistika“. (Fiziniai mokslai). 
3. Vladui Algirdui Bumeliui, Mykolui Mauricui, Vytautui Naktiniui, Jonui Henrikui Pesliakui už darbų ciklą „Terapiniai rekombinantiniai baltymai ir jų panaudojimas medicinoje (1983–2003 m.)“. Pateikė: Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, UAB „SICOR Biotech“ direktorių komitetas. (Biomedicinos mokslai). 
4. Stasiui Vygantui Augučiui, Dariui Gailiui už darbų ciklą „Naujų matavimo ir diagnostikos technologijų tyrimai ir plėtra (1990–2003 m.)“. Pateikė: Kauno technologijos universiteto senatas, Lietuvos pramonininkų konfederacija, AB „Ekranas“, Mokslinių paslaugų firma GTV. (Technologijos mokslai).  

Lietuvos mokslo premijų komitetas