Konkursai

Atgal

Nugalėtojai

Skirtos 2023–2024 m. Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų stipendijas šiems jauniesiems mokslininkams:

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE
1. Dr. Justui Stončiui, Klaipėdos universitetas
2. Dr. Tomui Rimkui, Klaipėdos universitetas
3. Dr. Kristinai Razminienei, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

FIZINIŲ, BIOMEDICINOS, TECHNOLOGIJOS IR ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ SRITYSE
1. Dr. Tadui Dambrauskui, Kauno technologijos universitetas
2. Dr. Gretai Jarockytei, Nacionalinis vėžio institutas
3. Dr. Vitai Lėlei, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
4. Dr. Pauliui Mackoniui, Fizinių ir technologijos mokslų centras
5. Dr. Arnoldui Pautieniui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
6. Dr. Simonui Ramanavičiui, Fizinių ir technologijos mokslų centras
7. Dr. Mildai Stankevičiūtei, Gamtos tyrimų centras
8. Dr. Gintarei Šidlauskaitei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
9. Dr. Mantui Šimėnui, Vilniaus universitetas
10. Dr. Justui Šlaitui, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
11. Dr. Gretai Varkalaitei, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
12. Dr. Mantui Žiauniui, Vilniaus universitetas

2023 m. birželio 20 d. LMA prezidiumo nutarimas Nr. 25


***

Skirtos 2022 m. LMA vardinės premijos:

Justino Marcinkevičiaus (literatūrologija) premija Žydronei Kolevinskienei už mokslo darbų ciklą „Moterų kūrybos tyrimai 2006–2022 m.: tapatumo paieškos“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
Jono Kubiliaus (matematika) premija prof. Antanui Laurinčikui už mokslo darbų ciklą „Aproksimavimai dzeta funkcijomis ir polinomais“. Pateikė Vilniaus universitetas.
Tado Ivanausko (gamtosauga) premija prof. Eugenijai Kupčinskienei už mokslo darbų ciklą „Aplinkos fitoindikacija“. Pateikė akad. Zenonas Dabkevičius.
Juozo Lazausko (augalininkystė, augalų selekcija) premija akad. Vytautui Ruzgui už mokslo darbą „Žieminių kviečių ir rugių selekcijos atkūrimas: keliai ir rezultatai“. Pateikė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras.

2023 m. vasario 21 d. LMA prezidiumo nutarimas Nr. 8

***

Skirtos premijos 2022 m. LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams ir LMA pagyrimo raštai konkurso dalyviams: 

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUJE
1. Dr. Justui Stončiui (Klaipėdos universitetas) už mokslo darbą „Neapykantos ribos: antise-mitizmas Lietuvoje 1944–1990 metais“.
2. Dr. Johanui Baltrimui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Teisinis argumentavimas informacinių technologijų kontekste“.
Pagyrimo raštas – dr. Elzei Sigutei Mikalonytei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Muzikos kūrinių ontologijos metodologinės problemos ir eksperimentinė filosofija“.

MATEMATIKOS, FIZIKOS IR CHEMIJOS MOKSLŲ SKYRIUJE
1. Dr. Andriui Žemaičiui (Fizinių ir technologijos mokslų centras) už mokslo darbą „Lazerinis apdirbimas ultratrumpaisiais impulsais: optimizavimas ir taikymai“.
2. Dr. Egidijui Šimoliūnui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Molekulinių mechanizmų tyrimai ląstelėse, sąveikaujančiose su dirbtiniais karkasais“.
Pagyrimo raštas – dr. Maženai Mackoit-Sinkevičienei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Suspaustų sukinio būsenų sukūrimas itin šaltose fermioninių atomų dujose“.

BIOLOGIJOS, MEDICINOS IR GEOMOKSLŲ SKYRIUJE
1. Dr. Eglei Mazgelytei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Steroidinių hormonų tyrimai plaukuose vertinant lėtinio streso lygį bei jo sąsajas su rizika sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis“.
2. Doktorantei Gretai Leonavičienei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą  „Kompleksinė pavienių ląstelių analizė panaudojant hidrogelines mikrokapsules / Complex single-cell analysis using hydrogel microcapsules“.

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIUJE
1. Dr. Renaldui Žydeliui (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Klimato kaita Nemoralinėje zonoje spartins kukurūzų vystymąsi ir didins jų derlingumą“.
2. Doktorantei Paulinai Martusevičei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Enzyme-assisted extraction of plants for developing plant-based products and functionality / Augalinių žaliavų fermentinė ekstrakcija produktų kūrimui ir funkcionalumui“.
Pagyrimo raštai dr. Mykola Kochiieru (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Augalinės dangos ir vandentalpos savybių įtaka skirtingos genezės dirvožemių fiziko-cheminei ir biofizikinei kokybei“ ir dr. Iglei Vepštaitei-Monstavičei (Gamtos tyrimų centras) už mokslo darbą „Vaisių mikobiotų ir jų biocidinių sistemų struktūros ir funkcionavimo tyrimai“.

TECHNIKOS MOKSLŲ SKYRIUJE
1. Dr. Laurai Jūrienei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Lietuvos ūkiuose užauginamų uogų šalutinių perdirbimo produktų biorafinavimas į vertingus funkcionaliuo-sius ingredientus ir jų panaudojimas mėsos produktų saugos ir kokybės pagerinimui“.
2. Doktorantei Gretai Merkininkaitei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „3D darinių formavimas jungiant pažangių medžiagų sintezę ir lazerines technologijas“.
Pagyrimo raštas dr. Tomui Astrauskui (VilniusTech) už mokslo darbą „Kompozitinių plokščių iš popieriaus gamybos dumblo akustinių savybių tyrimai ir garso absorberio kūrimas“.

2023 m. vasario 21 d. LMA prezidiumo nutarimas Nr. 9
 
***
 
Skirtos premijos 2022 m. LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams ir LMA pagyrimo raštai konkurso dalyviams:

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUJE
1. Magistrantui Pranciškui Griciui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Naujos nuosaikiojo kontingentizmo teorijos link“ (darbo vadovė dr. Živilė Pabijutaitė).
2. Magistrantei Rugilei Navickaitei (Vilniaus universiteto Kauno fakultetas) už mokslo darbą „Meno informacinio prieinamumo didinimas integruotosios rinkodaros komunikacijos priemonėmis žmonėms su negalia regionuose“ (darbo vadovė prof. dr. Virginija Jurėnienė).
3. Magistrantui Mariui Bytautui (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija) už mokslo darbą „Mokytojų rengimas socialiai jautriam mokinių lytiškumo ugdymui“ (darbo vadovas prof. dr. Sigitas Daukilas).
4. Magistrei Raimondai Kurauskienei (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija) už mokslo darbą „Socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymas muzikos mokykloje: mokytojų ir mokinių patirtis“ (darbo vadovė doc. dr. Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė).

MATEMATIKOS, FIZIKOS IR CHEMIJOS MOKSLŲ SKYRIUJE
1. Magistrantei Dianai Griesiūtei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Funkcinių neorganinių medžiagų sintezė ir tyrimas“ (darbo vadovas prof. dr. Aleksej Žarkov).
2. Bakalauro studijų studentei Ugnei Orinaitei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Mašininio mokymo algoritmai techninių ir biomedicininių sistemų diagnostikai / Machine learning algorithms for diagnostics of technical and biomedical systems“ (darbo vadovas prof. dr. Minvydas Ragulskis).
3. Magistrantei Aidai Šermukšnytei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „1,2,4-Triazol-3-tiolio darinių, savo struktūroje turinčių hidrazono fragmentą, poveikis vėžinių ląstelių migracijai ir augimui“ (darbo vadovė dr. Ingrida Tumosienė).

BIOLOGIJOS, MEDICINOS IR GEOMOKSLŲ SKYRIUJE
Bakalauro studijų studentui Kristijonui Puteikiui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Generalizuota epilepsija sergančių asmenų kognityvinės funkcijos, jų ryšys su demografinėmis ir klinikinėmis charakteristikomis“ (darbo vadovė prof. dr. Rūta Mameniškienė).
Pagyrimo raštas – magistrui Mindaugui Ilickui (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Kairiosios krūties be limfmazgių atvejo panašumo ir dozimetrijos duomenų kintamumo analizė / Analysis of Similarity and Dosimetry Data Variability for the Left Breast Without Lymph Nodes Case“ (darbo vadovė doc. dr. Jurgita Laurikaitienė).

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIUJE
1. Magistrei Neringai Matelionienei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Javų sėjomainoje plintančiose piktžolėse reziduojančių Fusarium patogenų DNR kiekio, patogeniškumo ir įtakos kviečių grūdų svoriui nustatymas“ (darbo vadovė dr. Skaidrė Supronie-nė).
2. Doktorantui Mindaugui Bakševičiui (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Laisvai gyvenantys šunys Lietuvos miško-agro kraštovaizdyje: paplitimas ir įtaka laukinei faunai“ (darbo vadovė dr. Renata Špinkytė-Bačkaitienė).
3. Doktorantui Ardui Kavaliauskui (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Kukurūzų augalinės biomasės energetinio potencialo nuotoliniai tyrimai“ (darbo vadovas dr. Egidijus Zvicevičius).
Pagyrimo raštas – magistrei Milanai Augustauskaitei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Chitozano produkto poveikis antrinių metabolitų kiekiams ex vitro adaptuojamų augalų audiniuose priklausomai nuo produkto laikymo trukmės ir laikymui sudarytų sąlygų“ (darbo vadovė dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė).

TECHNIKOS MOKSLŲ SKYRIUJE
1. Magistrantui Lukui Dvyliui (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Elektroaktyviųjų junginių sintezė ir savybės optoelektronikos taikymams / Synthesis and properties of electroactive compounds for optoelectronic applications“ (darbo vadovė dr. Rasa Keruckienė).
2. Magistrantui Mindaugui Dagiliui (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Orlaivių aeroservotamprumo modelio kūrimas ir tyrimas“ (darbo vadovas dr. Sigitas Kilikevičius).
3. Magistrantui Jauniui Mykolaičiui (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Tauriųjų metalų koloidinių tirpalų formavimas ultratrumpais lazerio impulsais iš metalų taikinių vandeniniuose tirpaluose“ (darbo vadovė dr. Asta Tamulevičienė).