Konkursai

Atgal

Archyvas (2022 m.)

Skirtos 2022–2023 m. Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų stipendijos šiems jauniesiems mokslininkams:

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE
1. Dr. Odetai Geležėlytei, Vilniaus universitetas
2. Dr. Kristinai Jonutytei, Vilniaus universitetas
3. Dr. Gerdai Anai Melnik-Leroy, Vilniaus universitetas

FIZINIŲ, BIOMEDICINOS, TECHNOLOGIJOS IR ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ SRITYSE
1. Dr. Linai Dėnei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
2. Dr. Andriui Januškevičiui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
3. Dr. Živilei Jurgelėnei, Gamtos tyrimų centras
4. Dr. Kristinai Laužikei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
5. Dr. Anton’ui Popov’ui, Vilniaus universitetas
6. Dr. Kasparui Rakščiui, Kauno technologijos universitetas
7. Dr. Ingai Songailienei, Vilniaus universitetas
8. Dr. Daivai Tavgenienei, Kauno technologijos universitetas
9. Dr. Andriui Tidikui, Lietuvos energetikos institutas
10. Dr. Monikai Toleikienei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
11. Dr. Šarūnui Varnagiriui, Lietuvos energetikos institutas
12. Dr. Juliui Vengeliui, Vilniaus universitetas

2022 m. birželio 21 d. LMA prezidiumo nutarimas Nr. 22

***

Skirtos 2021 m. LMA vardinės premijos:  

Kazimiero Būgos (kalbotyra) premija akad. Bonifacui Stundžiai už fundamentalius baltistikos tyrimus ir Kazimiero Būgos tradicijų nuoseklią tąsą (pateikė Vilniaus universitetas);
Juozo Matulio (chemija) premija prof. Sigitui Tumkevičiui už mokslo darbą „Funkcinių heterociklinių organinių medžiagų kūrimas, sintezės metodų vystymas, savybių tyrimas ir taikymas“ (pateikė Vilniaus universitetas);
Adolfo Jucio (teorinė fizika) premija prof. Gediminui Gaigalui už mokslo darbą „Antrinis kvantavimas ir papildomos simetrijos atomo fizikoje: teorija ir praktinis pritaikymas“(pateikė Vilniaus universitetas);
Kazimiero Baršausko (elektronika ir elektrotechnika) premija dr. Alvydui Lisauskui ir dr. Kęstučiui Ikamui už mokslo darbą „Terahercų elektronika: plazminių bangų pritaikymas puslaidininkinių įtaisų veikimui virš ribinių dažnių“ (pateikė Vilniaus universitetas).

2022 m. vasario 15 d. LMA prezidiumo nutarimas Nr. 4

***

Skirtos premijos 2021 m. LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams ir LMA pagyrimo raštai konkurso dalyviams: 
 
HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUJE

Humanitarinių mokslų atstovams:

1. Dr. Mindaugui Klovui (Lietuvos istorijos institutas) už monografiją „Ad perpetuam rei memoriam. Privatūs dokumentai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje“.
2. Dr. Andrejui Ryčkovui (Lietuvos istorijos institutas) už mokslo darbą „Judo bučinys: valdovo išdavystės samprata Lietuvoje (XIII a. pabaiga – XVI a. vidurys)“.

Socialinių mokslų atstovams:
1. Dr. Medai Andrijauskienei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „ES investicijų įtaka valstybių narių inovacinės veiklos rezultatams / The influence of EU investment on member states’ innovation performance“.
2. Dr. Aušrai Nausėdienei (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) už mokslo darbą „Azoto trąšų mokesčio poveikio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijoms vertinimas“.

MATEMATIKOS, FIZIKOS IR CHEMIJOS MOKSLŲ SKYRIUJE

1. Doktorantui Mantui Žiauniui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Amiloidinių molekulių sąveika su baltymų amiloidinėmis fibrilėmis“.
2. Dr. Šarūnui Svirskui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Didelės dielektrinės skvarbos funkcinių medžiagų mikrobangė spektroskopija“.

Pagyrimo raštas – dr. Antonui Popovui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Nanomedžiagų, skirtų taikymui biomedicininėje srityje, sintezė ir tyrimas“.

BIOLOGIJOS, MEDICINOS IR GEOMOKSLŲ SKYRIUJE

1. Dr. Katrynai Pampuščenko (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) už mokslo darbą „Užląstelinis tau baltymas: sąveikos su mikroglijos ląstelėmis ir neuronų žūties molekulinių mechanizmų tyrimas“.
2. Dr. Vytautui Akstinui (Lietuvos energetikos institutas) už mokslo darbą „Assessment of extreme hydrological phenomena of Lithuanian rivers in the past and their projections under climate change / Lietuvos upių istorinių ekstremalių hidrologinių reiškinių vertinimas ir jų prognozė klimato kaitos sąlygomis“.

Pagyrimo raštas – doktorantei Ingridai Stankutei (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) už mokslo darbą „Neautoimuniniu diabetu sergančių pacientų kasos beta ląstelių funkcijos tyrimas ir naujų genų mutacijų funkcinė analizė“.

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIUJE

1. Dr. Kristinai Laužikei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Obelų biologinio potencialo optimizavimas agrotechnologinėmis priemonėmis“.
2. Dr. Yuliiai Kochiieru (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Mycotoxins in spring cereals and their effect on the quality of grain products / Mikotoksinai vasarinių javų grūduose ir jų įtaka produkcijos kokybei“.

Pagyrimo raštas – dr. Živilei Černiauskienei (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Stambiastiebių energetinių augalų paruošimo kurui ir termocheminės konversijos analizė“.

TECHNIKOS MOKSLŲ SKYRIUJE                 

1. Dr. Gintarei Kručaitei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Naujos elektroaktyvios medžiagos organiniams šviesos diodams“.
2. Dr. Aleksandrui Vasjanovui (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) už mokslo darbą „Vidutinių dažnių 5G belaidžių tinklų galios stiprintuvų tyrimas“.

Pagyrimo raštas – dr. Laurai Tamkutei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Uogų šalutinių produktų biorafinavimas į vertingus funkcionaliuosius ingredientus ir jų fitocheminis, biologinis ir technologinis įvertinimas“.

2022 m. vasario 15 d. LMA prezidiumo nutarimas Nr. 5

 
***

Skirtos premijos 2021 m. LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams ir LMA pagyrimo raštai konkurso dalyviams: 
 
HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUJE
 
1. Magistrei Aurelijai Kuizinaitei (Vilniaus universiteto Kauno fakultetas) už mokslo darbą „Bendruomenės ir menininko bendradarbiavimas valdant bendruomeninio meno projektus“ (darbo vadovė prof. dr. Virginija Jurėnienė).

2. Bakalaurei Indrei Muraškaitei (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Informacijos apie autizmą pateikimo ypatumų reikšmė autistiškų studentų stigmatizavimui studentų imtyje“ (darbo vadovė prof. dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė).
3. Magistrei Kotrynai Nagytei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Didžiųjų duomenų analitinių įrankių taikymas finansinių ataskaitų audito procedūrose“ (darbo vadovė prof. dr. Lina Dagilienė).
4. Magistrantui Simonui Baliukoniui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Platono „Įstatymų“ dešimta knyga: kontekstas, problematika, aktualumas“ (darbo vadovas dr. Vilius Bartninkas).
5. Magistrantui Pranciškui Griciui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Šiuolaikinė analitinė modalinė metafizika: tarppasaulinė tapatybė, esencializmas ir de re modalumai“ (darbo vadovė dokt. Živilė Pabijutaitė).
6. Magistrei Evelinai Atminytei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Sovietmečio Lietuvos naujametiniai sveikinimo atvirukai: objekto, sakymo, referencijos semiotika“ (darbo vadovas dr. Paulius Jevsejevas).
7. Magistrei Rūtai Miškinytei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Elgetos ir elgetavimas Vilniuje XVIII a.“ (darbo vadovas dr. Martynas Jakulis).
8. Magistrei Domantei Vaišvylaitei (Vilniaus universiteto Kauno fakultetas) už mokslo darbą „Pandemijos retorika: grėsmės suvoktis socialinio tinklo „Facebook“ komentaruose“ (darbo vadovė dr. Eglė Gabrėnaitė).
9. Magistrantei Mildai Sutkaitytei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Miesto modernistinių rajonų atgaivinimas naudojant naujojo urbanizmo ir urbanistinių tinklų modelius“ / „Revitalization of modernist urban neighbourhoods using new urbanism and urban network models“ (darbo vadovas prof. dr. Kęstutis Zaleckis).

MATEMATIKOS, FIZIKOS IR CHEMIJOS MOKSLŲ SKYRIUJE

Magistrui Jakovui Braveriui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Sugerties Štarko ir fluorescencijos Štarko spektroskopijos: teorija ir modeliavimas“ (darbo vadovas doc. dr. Andrius Gelžinis).

Pagyrimo raštas – magistrei Dianai Griesiūtei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Funkcinių neorganinių medžiagų sintezė šlapios chemijos metodais“ (darbo vadovas dr. Aleksejus Žarkovas).

BIOLOGIJOS, MEDICINOS IR GEOMOKSLŲ SKYRIUJE

Magistrei Giedrei Skliutei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Endometriumo kilmės kamieninių ląstelių ex vivo tyrimai“ (darbo vadovė prof. dr. Rūta Navakauskienė).

Pagyrimo raštas – magistrei Neringai Barauskaitei (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Bystander“ efektas po priešvėžinio vaisto Bleomicino elektropernašos, plazmidinės DNR elektrotransfekcijos ir negrįžtamos elektroporacijos in vitro“ (darbo vadovas dr. Paulius Ruzgys).

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIUJE

Magistrei Gretai Striganavičiūtei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Drebulės in vitro kultūrų sąveikos su simbiotinėmis bakterijomis įtaka šio medžio antipatogeninio atsparumo susidarymui“ (darbo vadovė Dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė).

Pagyrimo raštas – magistrei Vilmai Kanapkienei (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Žemės ūkio produktų kainų konvergencija Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje ir jos efektai“ (darbo vadovė prof. dr. Vladzė Vitunskienė).

 TECHNIKOS MOKSLŲ SKYRIUJE                 

1. Magistrei Ramintai Beresnevičiūtei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Naujos sandaros elektroaktyvios medžiagos efektyviems organiniams šviestukams“ (darbo vadovas prof. dr. Saulius Grigalevičius).
2. Magistrui Mantui Vaškevičiui (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Sintezės instrukcijų generavimo tyrimai naujiems cheminiams junginiams“ (darbo vadovė prof. dr. Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė).
3. Magistrui Juozui Masėnui (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) už mokslo darbą „Surenkamųjų monolitinių gelžbetoninių perdangos plokščių su plastikiniais intarpais standumo tyrimas“ (darbo vadovas prof. dr. Juozas Valivonis).

Pagyrimo raštas – magistrui Žilvinui Takulinskui (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Rišamosios medžiagos iš α-C2SH bei kilchoanito sintezė ir kietėjimas CO2 aplinkoje“ (darbo vadovas prof. dr. Raimundas Šiaučiūnas). 

2022 m. vasario 15 d. LMA prezidiumo nutarimas Nr. 6