Konkursai

Atgal

Archyvas (2020 m.)

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS PREZIDIUMO
NUTARIMAS

DĖL LMA JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO

2020 m. rugsėjo 8 d. Nr.  27
Vilnius

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, remdamasis mokslų skyrių ekspertų komisijų LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijoms gauti siūlymais, nutaria:

skirti 2020–2021 m. Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų stipendijas šiems jauniesiems mokslininkams:

Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse

1. Dr. Ernestai Kazakėnaitei, Vilniaus universitetas
2. Dr. Laurai Vilkaitei-Lozdienei, Vilniaus universitetas
3. Dr. Inetai Žičkutei, Kauno technologijos universitetas

Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse

1. Dr.  Karolinai Barčauskaitei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
2. Dr. Tadui Dambrauskui, Kauno technologijos universitetas
3. Dr.  Jevgenijui Chmeliovui, Vilniaus universitetas
4. Dr. Mikui Ilgūnui, Gamtos tyrimų centras
5. Dr. Kristinai Kondrotienei, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
6. Dr. Aleksejui Kononovičiui, Vilniaus universitetas
7. Dr. Tomui Makarui, Gamtos tyrimų centras
8. Dr. Adui Marčiulynui, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
9. Dr. Arvydui Rimkui, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
10. Dr. Simai Rekštytei, Vilniaus universitetas
11. Dr. Marijonui Tutkui, Vilniaus universitetas
12. Dr. Vidui Žurauliui, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Stipendijos mokamos nuo 2020 m. spalio 1 d. kartą per mėnesį vienerius metus.


LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS PREZIDIUMO
NUTARIMAS

 DĖL LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS
2019 METŲ VARDINIŲ PREMIJŲ

 2020 m. kovo 10 d. Nr. 11
Vilnius

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, vadovaudamasis 2014 m. spalio 14 d. Nr. 36 nutarimu „Dėl LMA organizuojamų geriausių mokslinių darbų konkursų ir jų nuostatų“ ir jį patikslinančiais 2015 m. spalio 10 d. ir 2016 m. spalio 6 d. nutarimais, n u t a r i a:

remiantis 2019 m. LMA vardinių premijų konkursų rezultatais, konkursui pateiktų darbų vertinimo komisijų siūlymais bei mokslų skyrių teikimu, skirti premijas 2019 m. LMA vardinių premijų konkursų nugalėtojams.

 Simono Daukanto (istorija) premiją skirti Vilniaus universiteto profesoriui Zenonui Butkui už darbų ciklą ,,Lietuvos ir kitų Baltijos šalių diplomatijos tyrimai“.

Albino Rimkos (ekonomika) premiją skirti prof. dr. Vaidai Pilinkienei, dr. Vilmai Deltuvaitei, doc. dr. Astai Daunorienei, prof. dr. Vaidui Gaideliui už monografiją „Konkurencingumo kūrimas ir stiprinimas pašto paslaugų sektoriuje: Lietuvos atvejis“ / Competitiveness Creation and Maintenance in Postal Services Industry: Lithuanian Case Study.

Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai) premiją skirti Vilniaus universiteto profesoriui akad. Gediminui Motuzai Matuzevičiui už darbų ciklą „Lietuvos ir kitų kraštų prekambro moksliniai geologiniai tyrimai geologinio kartografavimo būdu ir kartografavimo metodikos diegimas Vilniaus universitete“.

Vlado Lašo (medicina) premiją skirti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto Virškinimo sistemos tyrimų instituto vadovui akad. Limui Kupčinskui už darbų ciklą „Opinis kolitas ir Krono liga – civilizacijos sąlygotos ligos (fundamentalūs ir klinikiniai aspektai)“.

Pranciškaus Šivickio (biologija) premiją skirti Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijos vadovui akad. Gediminui Valkiūnui už monografiją: Valkiūnas, G. Avian malaria parasites and other haemosporidia (Paukščių maliariniai parazitai ir kitos hemosporidijos). Boca Raton, London, New York et al.: CRC Press, 2005, 946 p.: il. ISBN 0415300975.

 
 
LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS PREZIDIUMO
NUTARIMAS

DĖL 2019 M. LMA AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ MOKSLINIŲ
DARBŲ KONKURSO NUGALĖTOJŲ
 
2020 m. vasario 18 d. Nr. 5
Vilnius

 
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas n u t a r ė:

Remiantis konkursų rezultatais, aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursui pateiktų darbų vertinimo komisijų siūlymais bei mokslų skyrių teikimu, skirti 2019 m. premijas LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursų nugalėtojams, taip pat LMA pagyrimo raštus konkursų dalyviams.

Skirtos 2019 m. premijos LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursų nugalėtojams, taip pat LMA pagyrimo raštus konkursų dalyviams.

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje

1. Magistrei Daliai Aleksandravičiūtei (Vilniaus dailės akademija) už darbą „Jurgio Baltrušaičio „Veidrodis“: šaltiniai, turinio aspektai, kontekstai“ (darbo vadovė dr. Tojana Račiūnaitė).
2. Magistrei Monikai Aleksei (Čeponytei) (Vytauto Didžiojo universitetas) už darbą „Jaunų suaugusiųjų seksualinio priekabiavimo patirties, kūno sudaiktinimo ir polinkio į sutrikusį valgymo elgesį sąsajos“ (darbo vadovė prof. dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė).
3. Magistrei Eglei Dmukauskaitei (Vilniaus universitetas) už darbą „Inovatyvių kultūros ir kūrybinių industrijų produktų kūrimas: meno hakatono metodologija“ (darbo vadovė prof. dr. Virginija Jurėnienė).
4. Magistrei Aistei Žvinytei (Vilniaus dailės akademija) už darbą „Georgeso Didi-Hubermano vaizdo teorijos filosofinės ir psichoanalitinės prielaidos bei jų raiška vaizdotyros praktikoje“ (darbo vadovė dr. Tojana Račiūnaitė).

Pagyrimo raštas magistrantui Pauliui Balsiui (Vytauto Didžiojo universitetas) už darbą „Karininko profesinis identitetas“ (darbo vadovė prof. dr. Aušra Maslauskaitė).

 Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje

1. Magistrui Mantaui Lukauskui (Kauno technologijos universitetas) už darbą „Europos šalių investicinio patrauklumo vertinimas dirbtiniais neuroniniais tinklais“ (darbo vadovai doc. dr. Tomas Ruzgas, prof. dr. Jurgita Bruneckienė).
2. Magistrei Vaidai Paketurytei (Vilniaus universitetas) už darbą „Ligando pakaitų įtaka karboanhidrazių atpažinimui: termodinaminiai ir kristalografiniai tyrimai“ (darbo vadovas prof. Daumantas Matulis).
3. Magistrei Gintarei Plečkaitytei (Vilniaus universitetas) už darbą „Nd3+→Yb3+ energijos pernaša ir NaGdF4: Nd3+, Yb3+, Er3+ nanodalelių liuminescencinės savybės“ (darbo vadovė prof. dr. Aldona Beganskienė). 

Pagyrimo raštas magistrui Ignui Čipliui (Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras) už darbą „Dimetildihidropirenų fotofizikinių savybių tyrimas“ (darbo vadovė dr. Renata Karpič).

 Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje

1. Magistrei Enrikai Juzėnaitei (Vilniaus universitetas) už darbą „Sentinel-1 palydovinių vaizdų taikymas Nemuno deltos potvynių kartografavime“ (darbo vadovas dr. Kęstutis Papšys).
2. Magistrei Gundai Petraitytei (Vilniaus universitetas) už darbą „Su intelektine negalia / įgimtomis anomalijomis siejamų genų variantų įtakos ligų patogenezei charakterizavimas bioinformaciniais ir funkciniais tyrimais“ (darbo vadovė doc. dr. Eglė Preikšaitienė).
3. Magistrantei Giedrei Skliutei (Vilniaus universitetas) už darbą „Ūminės mieloidinės leukemijos molekulinių pokyčių ir naujų terapinių galimybių tyrimas ex vivo“ (darbo vadovės prof. dr. Rūta Navakauskienė, dokt. Aida Vitkevičienė).

 Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje

1. Magistrantei Aušrai Bakšinskaitei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už darbą „Žolinių žemės ūkio augalų biomasė – žaliava bioplastikams ir žiedinės bioekonomikos dalis“ (darbo vadovė dr. Vita Tilvikienė).
2. Magistrantei Urtei Stulpinaitei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už darbą „Kietmedžio drožlių granuliavimas, pagerinant granulių kokybę“ (darbo vadovė dr. Vita Tilvikienė).

 Technikos mokslų skyriuje

1. Magistrei Dovilei Kuizinienei (Vytauto Didžiojo universitetas) už darbą „Giliojo mokymo metodo taikymas fizinių asmenų kreditingumo vertinimui“ (darbo vadovas prof. dr. Tomas Krilavičius).
2. Magistrantei Gabrielei Šarapajevaitei (Kauno technologijos universitetas) už darbą „Sieros lydymo krosnies atliekos konversijos ypatumai hidroterminėmis sąlygomis“ (darbo vadovas prof. dr. Kęstutis Baltakys).
3. Magistrui Edvinui Skliutui (Vilniaus universitetas) už darbą „Epoksidinto akrilinto sojų aliejaus formavimas optine 3D litografija“ (darbo vadovas dr. Mangirdas Malinauskas).
 
Pagyrimo raštas magistrantui Dovydui Blaževičiui (Kauno technologijos universitetas) už darbą „Naujos struktūros elektroaktyvūs junginiai organiniams šviestukams“ (darbo vadovas prof. dr. Saulius Grigalevičius).

 

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS PREZIDIUMO
NUTARIMAS

DĖL 2019 M. LMA JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ IR DOKTORANTŲ
MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSO NUGALĖTOJŲ

 2020 m. vasario 18 d. Nr. 4
Vilnius


Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas n u t a r ė:

Remiantis konkursų rezultatais, jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui pateiktų darbų vertinimo komisijų siūlymais bei mokslų skyrių teikimu, skirti 2019 metų premijas LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursų nugalėtojams, taip pat LMA pagyrimo raštus konkursų dalyviams.

Skirtos 2019 m. premijos LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursų nugalėtojams, taip pat LMA pagyrimai raštai konkursų dalyviams.

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje 

1. Dr. Martynui Jakuliui (Vilniaus universitetas) už darbą „Vilniaus socialinės ir medicinos istorijos tyrimai (XVI‒XVIII a.)“.
2. Dr. Inetai Žičkutei (Kauno technologijos universitetas) už darbą „Migracijos veiksnių įtaka tarptautinės migracijos sprendimui: elgsenos ekonomikos požiūris“.

Pagyrimo raštas dr. Jolitai Čeičytei (Kauno technologijos universitetas) už darbą „Atsakingųjų inovacijų diegimas įmonės lygmeniu“ / „Implementing responsible innovation at the firm level“.

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje 

1. Dr. Simai Rekštytei (Vilniaus universitetas) už darbą „Mikrostruktūrizuoti erdviniai polimeriniai dariniai: nuo jutiklių iki audinių inžinerijos“.
2. Dr. Aleksejui Žarkovui (Vilniaus universitetas) už darbą „Funkcinių neorganinių medžiagų sintezė ir tyrimas“.

Pagyrimo raštas dr. Marijonui Tutkui (Vilniaus universitetas, Fizinių ir technologijos mokslų centras) už darbą „Pavienių molekulių fluorescencinė mikroskopija baltymų dinamikos tyrimams“.

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje

1. Dr. Giedrei Trakinienei (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) už darbą „Naujas požiūris į trečiųjų krūminių dantų vystymąsi ir padėtį“ / „A new approach to the development and position of third molars“.
2. Dr. Rapolui Žilioniui (Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras) už darbą „Ląstelių populiacijų ir jų atitikimo tarp pelės ir žmogaus nustatymas kvėpavimo takų epitelyje ir plaučių navikuose taikant pavienių ląstelių RNR sekoskaitą“ /„ Defining cell populations and their conservation between human and mouse in airway epithelium and lung cancer by single cell RNA sequencing“.

Pagyrimo raštas dr. Justui Dainiui (Gamtos tyrimų centras) už darbą „Įžuvintų europinių ungurių (Anguilla Anguilla L.) migracija Lietuvoje ir potencialus indėlis į nerštinių išteklių atkūrimą“.

 Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje

1. Dr. Karolinai Barčauskaitei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už darbą „Polichlorbifenilų ir policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekiai Lietuvoje gaminamuose kompostuose, jų įtaka dirvožemiui bei augalams“.
2. Dr. Julianai Lukšai (Gamtos tyrimų centras) už darbą „Mikroorganizmų populiacijų ir biocidinių sistemų funkcionavimas žemės ūkyje svarbių augalų ekosistemose“.

Technikos mokslų skyriuje 

1. Doktorantui Linui Jonušauskui ir dr. Dariui Gailevičiui (Vilniaus universitetas) už darbą „Tiesioginis lazerinis rašymas femtosekundiniais impulsais: nuo fundamentinių tyrimų iki praktinių taikymų“.
2. Dr. Marijanui Jurgo (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) už darbą „Nanometrinių integrinių grandynų visiškai skaitmeniniams dažnio sintezatoriams kūrimas ir tyrimas“.

Pagyrimo raštas dr. Gintarei Kručaitei (Kauno technologijos universitetas) už darbą „Naujos struktūros elektroaktyvios medžiagos organiniams šviesos diodams“.Atsisiųsti