Konkursai

Atgal

Archyvas (2021 m.)

Skirtos 2021–2022 m. Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų stipendijos šiems jauniesiems mokslininkams:

Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse
1. Dr. Mangirdui Morkūnui, Vilniaus universitetas
2. Dr. Živilei Pabijutaitei, Vilniaus universitetas
3. Dr. Rūtai Ubarevičienei, Lietuvos socialinių mokslų centras

Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse
1. Dr. Elenai Adomaitienei, Fizinių ir technologijos mokslų centras
2. Dr. Aldonai Balčiūnaitei, Fizinių ir technologijos mokslų centras
3. Dr. Juliui Burkauskui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
4. Dr. Viktorijai Eisinaitei, Kauno technologijos universitetas
5. Dr. Linui Jonušauskui, UAB „Femtika“
6. Dr. Gintarei Kručaitei, Kauno technologijos universitetas
7. Dr. Pauliui Ruzgiui, Vytauto Didžiojo universitetas
8. Dr. Vaidotui Stankevičiui, Vilniaus universitetas
9. Dr. Vytautei Starkutei, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
10. Dr. Viktorijai Vaštakaitei-Kairienei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
11. Dr. Aleksej’ui Žarkov’ui, Vilniaus universitetas
12. Dr. Renaldui Žydeliui, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

2021 m. birželio 22 d. LMA prezidiumo nutarimas Nr. 24

***

Skirtos 2020 m. premijos LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursų nugalėtojams:

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUJE
1. Magistrei Ugnei Jonaitytei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Nesantuokiniai vaikai XVIII a. Vilniaus dekanate: sociodemografinė perspektyva“ (darbo vadovas asist. dr. Martynas Jakulis).
2. Magistrei Dovilei Peseckienei (Vilniaus universiteto Kauno fakultetas) už mokslo darbą „Auditorijos plėtros strategija vizualaus meno institucijoje“ (darbo vadovė prof. dr. Virginija Jurėnienė).
3. Magistrei Indrei Višinskaitei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Dekonstrukcija kaip pasipriešinimo sovietizacijai forma Grigorijaus Kozintsevo filme „Hamletas“ / Deconstruction as a Form of Soviet Dissent in Grigori Kozintsev's Screen Version of William Shakespeare's "Hamlet": From Adaptation to Translation“ (darbo vadovė prof. dr. Jadvyga Krūminienė).

MATEMATIKOS, FIZIKOS IR CHEMIJOS MOKSLŲ SKYRIUJE
1. Magistrantui Andriui Pakalniškiui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Legiravimo sukeltų fazinių virsmų bismuto ferato kietuose tirpaluose, sintetintuose zolių-gelių metodu, tyrimas“ (darbo vadovas dr. Ramūnas Skaudžius).
2. Magistrantui Dovydui Blaževičiui (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Naujos sandaros organiniai puslaidininkiai efektyviems organiniams šviesos diodams“ (darbo vadovas prof. dr. Saulius Grigalevičius).
3. Magistrantei Eglei Ežerskytei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Ba2Y5B5O17: Eu3+ junginių sintezė ir liuminescencinių savybių tyrimas“ (darbo vadovas prof. dr. Artūras Katelnikovas).

BIOLOGIJOS, MEDICINOS IR GEOMOKSLŲ SKYRIUJE
1. Studentui Kristijonui Puteikiui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Valproato vartojimas tarp mergaičių ir moterų Lietuvoje 2013–2018 m.“ (darbo vadovė prof. Rūta Mameniškienė).
2. Magistrantei Lauritai Klimkaitei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Oportunistinis patogenas Stenotrophomonas maltophilia: II tipo toksino-antitoksino sistemų identifikavimas ir charakterizavimas“ (darbo vadovė dr. Julija Armalytė).
3. Magistrantei Guodai Varytei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Pregnancy and Multiple Sclerosis: An Update on the Disease Modifying Treatment Strategy and a Review of Pregnancy’s Impact on Disease Activity / Nėštumas ir išsėtinė sklerozė: ligą modifikuojančio gydymo bei nėštumo įtakos ligos eigai apžvalga“ (darbo vadovė doc. Jolita Zakarevičienė).

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIUJE
1. Magistrei Dianai Sidabrienei (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) už mokslo darbą „Lietuvos miškų pagrindinių medžių rūšių ekofiziologinės reakcijos ekstremalaus meteorologinio streso sąlygomis“ (darbo vadovas prof. Algirdas Augustaitis).
2. Magistrei Gretai Striganavičiūtei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) už mokslo darbą „Hormono abscizo rūgšties poveikio tyrimai ir pritaikymo galimybės rinktinių Populus genties medžių mikrodrauginimo eigoje“ (darbo vadovas dr. Jonas Žiauka).
3. Magistrei Gabijai Vaitkevičiūtei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) už mokslo darbą „Identification and analysis of novel Sus1, Wx-B1 and Wx-D1 alleles in winter wheat TILLING populations / Naujų Sus1, Wx-B1 ir Wx-D1 alelių identifikavimas bei analizė žieminių kviečių TILLING populiacijose“ (darbo vadovė dr. Rita Armonienė).

TECHNIKOS MOKSLŲ SKYRIUJE
1. Magistrei Ingai Knabikaitei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Metalų priedų (Cr3+ ir Al3+) ir temperatūros įtaka kalcio hidrosilikatų kristalizacijos procesams CaO-SiO2-H2O sistemoje, produktų terminėms ir sorbcinėms savybėms (vadovas doc. dr. Anatolijus Eisinas).
2. Magistrui Karoliui Leitonui (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Baltai šviečiančių, hibridinių organinių šviesos diodų formuojamų tirpalų liejimo būdu tobulinimas, panaudojant naujus iridžio (III) kompleksus“ (vadovas vyr. m. d. dr. Dmytro Volyniuk).
3. Magistrei Dovilei Rubinaitei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Belitinio-jelimitinio-feritinio cemento gamyba ir savybių tyrimas“ (vadovas  lektorius dr. Tadas Dambrauskas).
 
***
Skirtos 2020 m. premijos LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursų nugalėtojams, taip pat LMA pagyrimai raštai konkursų dalyviams:

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUJE
1. Dr. Erikai Besusparienei (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Mokesčių sistemos optimizavimas derinant šeimos ūkių ir valdžios interesus žemės ūkyje“.
2. Dr. Kristinai Garalytei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Studentų politinis aktyvizmas Pietų Azijoje / Student politics in South Asia“.
Įteikti LMA pagyrimo raštus Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyviams:
1. Dr. Irmai Budginaitei-Mačkinei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Transnacionalinės šeimos / Transnational families“.
2. Dr. Valentui Gružauskui (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Tiekimo grandinės atsparumas darnios maisto pramonės kontekste / Supply chain resilience in the context of sustainable food industry“.
 
MATEMATIKOS, FIZIKOS IR CHEMIJOS MOKSLŲ SKYRIUJE
1. Dr. Daivai Tavgenienei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Naujos struktūros elektroaktyvių medžiagų, skirtų organiniams šviestukams, sintezė ir panaudojimas“.
2. Dr. Sergejui Balčiūnui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Perovskito struktūros medžiagų plačiajuostės dielektrinės spektroskopijos tyrimai“.
Pagyrimo raštas dr. Juliui Vengeliui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Superkontinuumo generacijos specifinių dispersinių savybių šviesolaidžiuose tyrimas“.

BIOLOGIJOS, MEDICINOS IR GEOMOKSLŲ SKYRIUJE
1. Dr. Evai Raudonytei-Svirbutavičienei (Gamtos tyrimų centras) už mokslo darbą „Aplinkos tarša organiniais junginiais bei sunkiaisiais metalais ir šios problemos sprendimo būdų paieška: funkcinių neorganinių medžiagų sintezė bei tyrimas“.
2. Dr. Dovilei Bukauskaitei (Gamtos tyrimų centras) už mokslo darbą „Avian haemosporidian parasites (Haemosporida): sporogonic development and determination of vectors / Paukščių hemosporidiniai parazitai (Haemosporida): sporogoninis vystymasis ir pernešėjų nustatymas“.
Pagyrimo raštas dr. Tomui Makarui (Gamtos tyrimų centras) už mokslo darbą „The effects of multicomponent chemical mixtures on behavioural, physiological and biochemical parameters of different fish species / Daugianarių cheminių mišinių poveikis skirtingų žuvų rūšių elgsenos, fiziologiniams ir biocheminiams rodikliams“.

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIUJE
1. Dr. Vytautei Starkutei (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) už mokslo darbą „Biotechnological Solutions for Preparation of Sustainable and Safe Plant Proteins Through the Use of Low-Waste and/or Non-Waste Technologies / Biotechnologiniai sprendimai tvarių ir saugių augalinių baltymų išgavimui taikant beatliekines ir mažaatliekines gamybos technologijas“.
2. Dr. Donatai Drapanauskaitei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Effect of different chemical composition and structure of liming materials on acid soil neutralizing / Skirtingos cheminės sudėties ir struktūros kalkinimo medžiagų įtaka rūgštaus dirvožemio neutralizavimui“.
Pagyrimo raštas dr. Kristinai Bunevičienei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Biokuro pelenų pagrindu pagamintų tręšiamųjų produktų kokybė ir jų įtaka dirvožemiui ir augalams“.

TECHNIKOS MOKSLŲ SKYRIUJE
1. Dr. Juditai Gražulytei (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) už mokslo darbą „Bitumo įtempių relaksacijos modulio taikymas asfalto dangų atsparumui temperatūriniams plyšiams vertinti“.
2. Dr. Tadui Dambrauskui (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Nano matmenų kalcio silikatų (CaO/SiO2=1,5-2,0) sintezė ir funkcinės savybės“.
Pagyrimo raštas dr. Aušrinei Jurkevičiūtei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Nanokompozitinių deimanto tipo anglies plonų dangų su metalo nanodalelėmis lazerinis struktūrizavimas ir jų optinių bei struktūrinių savybių tyrimas“.

2021 m. vasario 23 d. LMA prezidiumo nutarimas Nr 10
 
***
2021 m. vasario 9 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas paskyrė 2020 m. LMA vardines premijas:

Vinco Krėvės-Mickevičiaus (literatūra) premiją – prof. dr. Aušrai Martišiūtei-Linartienei uždarbų ciklą„Vydūno kūrybos tyrimai ir sklaida“. Iškėlė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai) premiją – dr. Eugenijai Bakšienei už mokslo darbą „Ežerų sapropelio naudojimas lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemių tręšimui“. Iškėlė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslo taryba.
Kazimiero Simonavičiaus (mechanika) premiją – doc. dr. Daivai Zeleniakienei, doktorantui Gediminui Monastyreckiui, doc. dr. Sigitui Kilikevičiui ir doc. dr. Kristinai Žukienei už mokslo darbą „Daugiafunkcinių polimerinių kompozitų su makseno nanoplokštelėmis mechaninės elgsenos tyrimas“. Iškėlė Kauno technologijos universiteto senatas.

2021 m. vasario 9 d. LMA prezidiumo nutarimas Nr 6

***
2020–2021 m. Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkurso nugalėtojai:

Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse
1. Dr. Ernestai Kazakėnaitei, Vilniaus universitetas
2. Dr. Laurai Vilkaitei-Lozdienei, Vilniaus universitetas
3. Dr. Inetai Žičkutei, Kauno technologijos universitetas

Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse

1. Dr.  Karolinai Barčauskaitei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
2. Dr. Tadui Dambrauskui, Kauno technologijos universitetas
3. Dr.  Jevgenijui Chmeliovui, Vilniaus universitetas
4. Dr. Mikui Ilgūnui, Gamtos tyrimų centras
5. Dr. Kristinai Kondrotienei, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
6. Dr. Aleksejui Kononovičiui, Vilniaus universitetas
7. Dr. Tomui Makarui, Gamtos tyrimų centras
8. Dr. Adui Marčiulynui, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
9. Dr. Arvydui Rimkui, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
10. Dr. Simai Rekštytei, Vilniaus universitetas
11. Dr. Marijonui Tutkui, Vilniaus universitetas
12. Dr. Vidui Žurauliui, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2020 m. rugsėjo 8 d. LMA prezidiumo nutarimas Nr. 27