Konkursai

Atgal

Archyvas (2019 m.)

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS PREZIDIUMAS

DĖL LMA JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO

2019 m. rugsėjo 3 d. Nr. 30
Vilnius

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, remdamasis mokslų skyrių ekspertų komisijų LMA jaunųjų mokslininkų stipendijoms gauti siūlymais, nutaria:

skirti 2019–2020 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijas šiems jauniesiems mokslininkams:

Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse

 1. Dr. Tomui Baranauskui, Lietuvos istorijos institutas
 2. Dr. Neringai Dambrauskaitei, Vilniaus universitetas
 3. Dr. Laurai Gudelytei, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 4. Dr. Daivai Tamulevičienei, Vilniaus universitetas

Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse

 1. Dr. Andriui Gelžiniui, Vilniaus universitetas
 2. Dr. Daliui Gudeikai, Kauno technologijos universitetas
 3. Dr. Živilei Jurgelėnei,  VMTI Gamtos tyrimų centras
 4. Dr. Rokui Kondrotui, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras
 5. Dr. Kliment Olechnovič, Vilniaus universitetas
 6. Dr. Andriui Petrėnui, Kauno technologijos universitetas
 7. Dr. Sigitai Ramonaitei, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 8. Dr. Andriui Remeikiui, VMTI Gamtos tyrimų centras
 9. Dr. Mildai Stankevičiūtei, VMTI Gamtos tyrimų centras
 10. Dr. Astai Tamulevičienei, Kauno technologijos universitetas
 11. Dr. Povilui Žemaičiui, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

N U T A R I M A S
DĖL LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS
2018 METŲ VARDINIŲ PREMIJŲ

2019 m. vasario 19 d. Nr. 8
Vilnius

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, vadovaudamasis 2014 m. spalio 14 d. Nr. 36 nutarimu  „Dėl LMA organizuojamų geriausių mokslinių darbų konkursų ir jų nuostatų“ ir jį patikslinančiais 2015 m. spalio 10 d. ir 2016 m. sausio 6 d. nutarimais, n u t a r i a:
remiantis 2018 m. LMA vardinių premijų konkursų rezultatais, konkursui pateiktų darbų vertinimo komisijų siūlymais bei mokslų skyrių teikimu, skirti premijas 2018 m. LMA vardinių premijų konkursų nugalėtojams.

Justino Marcinkevičiaus (literatūrologija) premiją – rašytojui, eseistui, literatūros kritikui Eimučiui Valentinui Sventickui už lietuvių  poezijos, jos socialinių ir estetinių turinių tyrimus, už kūrybingą leidybinę literatūros tekstologiją.

Povilo Brazdžiūno (eksperimentinė fizika) premiją – prof. habil. dr. Arūnui Krotkui už darbų ciklą „Ultrasparčiosios optoelektronikos medžiagos ir prietaisai“.    

Jono Kubiliaus (matematika) premiją – prof. habil. dr. Vygantui Paulauskui ir prof. habil. dr. Donatui Surgailiui už darbų ciklą „Darbai iš atsitiktinių procesų teorijos“.

Tado Ivanausko (gamtosauga) premiją skirti dr. Ilonai Jukonienei už darbų ciklą „Briologiniai archyvai – Lietuvos mokslo ir gamtos istorijos paveldas“. 

 

N U T A R I M A S
DĖL 2018 METŲ LMA PREMIJŲ JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ IR DOKTORANTŲ
MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSO NUGALĖTOJAMS

 2019 m. vasario 19 d. Nr. 9
Vilnius

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, vadovaudamasis 2014 m. spalio 14 d. Nr. 36 nutarimu  „Dėl LMA organizuojamų geriausių mokslinių darbų konkursų ir jų nuostatų“ ir jį patikslinančiais 2015 m. spalio 10 d. ir 2016 m. sausio 6 d., 2017 m. spalio 3 d., 2018 m. sausio 23 d. nutarimais, remiantis konkurso rezultatais ir LMA mokslų skyrių teikimu, n u t a r i a:
1. Skirti 2018 m. LMA premijas jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams.
2. Apdovanoti LMA pagyrimo raštais jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyvius.

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius

1. Dr. Virgilijui Rutkauskui (Lietuvos socialinių tyrimų centras) už mokslo darbą „Mokesčių moralė ir jos įtaka viešojo sektoriaus pajamoms“.
2. Dr. Žydrūnui Vičinskui (Klaipėdos universitetas) už mokslo darbą „Mato Pretorijaus veikalo „Deliciae prussicae, oder Preussische Schaubühne“ verifikacija lietuvių mitologijos kontekste“.
3. Dr. Nerijui Stasiuliui (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) už mokslo darbą „Vokiškosios filosofijos interpretacija ir vertimas“.

LMA pagyrimo raštus įteikti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyviams:
1. Dr. Inai Ėmužienei(Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Amerikos lietuvių bendruomenės audiovizualinės žiniasklaidos raida 1940–1991 m.“.
2. Dr. Sandrai Kairei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Mes vienoje valtyje, bet aš vis tiek iš kitos kultūros: išgyvenimai mokantis daugiakultūrėse grupėse mobilumo metu“.

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius

1. Doktorantui Artiomui Magomedovui ir doktorantui Ernestui Kasparavičiui (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Organinės skyles transportuojančios medžiagos: sintezė, stabilumas ir pritaikymas perovskitiniuose saulės elementuose“.
2. Dr. Rasai Keruckienei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Nauji elektroaktyvūs organiniai junginiai organiniams šviesos diodams: sintezė, charakterizavimas ir savybės“.

 Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius

1. Dr. Mildai Stankevičiūtei, dr. Gintarei Sauliutei, dr. Živilei Jurgelėnei (Gamtos tyrimų centras) už mokslo darbą „Biological effects of multicomponent chemical stressors in fish“/ „Daugianarių cheminių stresorių biologinių efektų tyrimai žuvyse“.
2. Dr. Giedrei Valiulienei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Epigenetinis reguliavimas ir leukemija – naujų biologinių, molekulinių ir terapinių aspektų tyrimai“.

LMA pagyrimo raštus įteikti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyviams:1. Dr. Gražynai Kluczynskai (Gamtos tyrimų centras) už mokslinį darbą „Vėlyvojo ledynmečio ir holoceno augalijos raidos ypatumai nuosėdų paleobotaninių tyrimų duomenimis“.2. Dr. Alinai Urnikytei (Vilniaus universitetas) už mokslinį darbą „Lietuvos populiacijos genetinės struktūros ir evoliucinių veiksnių analizė remiantis plataus masto genotipavimo duomenimis: praeitis ir dabartis“.

 Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius

1. Dr. Jonui Viškeliui (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Technologinių priemonių ir biologinių veiksnių intensyviuose obelų (malus x domestica Borkh.) soduose įtaka vaisių kokybei“.
2. Dr. Valdai Araminienei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Beržų būklė ir augimas dabartinio ir modeliuoto klimato sąlygomis“.
LMA pagyrimo raštą įteikti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyvei:
Dr. Viktorijai Vaštakaitei-Kairienei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Metabolitų ir mineralinių elementų valdymo Brassicacceae daiginiuose fotofiziologiniai aspektai“.

 Technikos mokslų skyrius

1. Doktorantui Aleksandrui Chlebnikovui (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) už mokslo darbą „Agresyvioms dujoms nuo smulkiadispersių kietųjų dalelių valyti patobulinto daugiakanalio ciklono tyrimai ir kūrimas“.
2. Doktorantei Jevgenijai Jakubovskai (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „N4-acil modifikuoti nukleotidai funkcionalizuotos DNR sintezei“ / Modified N4-acyl-cytidine nucleotides for the synthesis of functionalized DNA.

LMA pagyrimo raštus įteikti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyviams:
1. Dr. Julijanui Želudevičiui (Fizinių ir technologijos mokslų centras) už mokslo darbą „Impulsinių skaidulinių lazerių parametrų optimizavimas, netiesinis impulsų apjungimas ir optinio dažnio keitimas“.
2. Dr. Mariui Urbonavičiui (Lietuvos energetikos institutas) už mokslo darbą „Vandenilio sintezė panaudojant plazmoje aktyvuotų aliuminio miltelių ir vandens reakcijas“.

 

N U T A R I M A S
DĖL 2018 METŲ LMA PREMIJŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ 
MOKSLINIŲ DARBŲ KONKURSO NUGALĖTOJAMS

 2019 m. vasario 19 d. Nr. 10
Vilnius

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, vadovaudamasis 2014 m. spalio 14 d. Nr. 36 nutarimu  „Dėl LMA organizuojamų geriausių mokslinių darbų konkursų ir jų nuostatų“ ir jį patikslinančiais 2015 m. spalio 10 d., 2016 m. sausio 6 d., 2017 m. spalio 3 d. ir 2018 m. sausio 23 d. nutarimais, remiantis konkurso rezultatais ir LMA mokslų skyrių teikimu, n u t a r i a:
1. Skirti 2018 m. LMA premijas aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams.
2. Apdovanoti pagyrimo raštais aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso dalyvius.

 Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius

1. Magistrei Kristinai Dapkutei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Kūrybinio turizmo vystymas regionuose“ (darbo vadovė prof. dr. Virginija Jurėnienė).
2. Magistrei Deimai Žuklytei-Gasperaitienei (Vilniaus dailės akademija) už mokslo darbą „XX a. 7–8 dešimtmečių Lietuvos grafikos kaitos kryptys: poparto ir siurrealizmo bruožai“ (darbo vadovė prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė).
3. Magistrei Elzei Sigutei Mikalonytei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Grynosios muzikos turinio problema šiuolaikinėje filosofijoje“ (darbo vadovas doc. dr. Jonas Dagys).
4. Bakalaurui Adomui Klimantui (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas) už mokslo darbą „1937 metų Lietuvos BVP nustatymas (Estimation of Lithuanian GDP for the year 1937)“ (darbo vadovas doc. dr. Aras Zirgulis).

Įteikti LMA pagyrimo raštus aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursų dalyviams:
1. Magistrui Ričardui Jaramičiui (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Kauno basųjų karmelitų vienuolynas 1772–1845 m.“ (darbo vadovė prof. dr. Vaida Kamuntavičienė).
2. Magistrantei Ievai Mačiukaitytei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Lietuvių ir latvių kalbų sudurtinių daiktavardžių semantika“ (darbo vadovas akad. Bonifacas Stundžia).
3. Magistrantei Dovilei Barcytei (Vilniaus dailės akademija) už mokslo darbą „Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios zakristijų stiuko dekoras“ (darbo vadovė doc. dr. Birutė Rūta Vitkauskienė).

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius

1. Magistrei Julijai Grigorjevaitei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Naujų raudonai švytinčių fosforų, taikomų kaip saugumo pigmentai, sintezė ir optinės savybės“ / „Synthesis and Optical Properties of New Red Emitting Phosphors for Security Pigments Application“. (darbo vadovas doc. dr. Artūras Katelnikovas).
2. Magistrui Rokui Gegevičiui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Metaloorganinio perovskito fotodetektorių formavimas ant periodiškai išdėstytų elektrodų matricos ir jų optoelektrinių savybių tyrimas“ (darbo vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Gulbinas).
3. Magistrantui Tomui Klinavičiui (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Optinių apsaugos nuo padirbinėjimo ženklų difrakcinio vaizdo sintezavimo algoritmo sudarymas ir testavimas“ (darbo vadovas dr. Tomas Tamulevičius).

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius

1. Magistrui Mantui Žiauniui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Insulino amiloidinės agregacijos slopinimas insulino oligomerais“ (darbo vadovas dr. Vytautas Smirnovas).
2. Magistrei Dovilei Galdauskaitei (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Vaikų susilaukimo, laimės ir lyčių vaidmenų dimensijų sąsajos Lietuvoje: kaita ir galimybės vertinti“ (darbo vadovė prof. habil. dr. Vladislava Stankūnienė).

Įteikti LMA pagyrimo raštą aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso dalyvei magistrei Daliai Smalakytei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „RNR nutildymas zebrinės danijos embrionuose panaudojant III-A tipo CRISPR-Cas sistemos efektorinį kompleksą“ (darbo vadovas dr. Gintautas Tamulaitis).

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius

1. Magistrei Anai Dovilei Juškytei (Aleksandro Stulginskio universitetas) už mokslo darbą„Ribes veislių ir rūšių atsparumas juodojo serbento reversijos virusui ir serbentinei erkutei“ (darbo vadovas akad.Vidmantas Stanys).
2. Bakalaurei Gabrielei Bumbulytei (Gamtos tyrimų centras) už mokslo darbą „Eterinių aliejų poveikis sandėliuojamų žemės ūkio produktų kenkėjo, didžiojo milčiaus (Tenebrio molitor L.) lervoms“ (darbo vadovas akad. Vincas Būda).

Technikos mokslų skyrius

1. Magistrei Monikai Šimaitytei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Paroksizminio prieširdžių virpėjimo epizodų pasiskirstymo laike parametrizavimas“ (darbo vadovas dr. Andrius Petrėnas).
2. Magistrei Monikai Briedienei (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Automatinis autoriaus charakteristikų nustatymas iš lietuviško nenorminės kalbos teksto“ (darbo vadovė prof. dr. Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė).
3.Magistrei Birutei Paliakaitei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Prieširdžių virpėjimo f bangų dažnio vertinimas ambulatoriniuose signaluose“ (darbo vadovas prof. Vaidotas Marozas).

Įteikti LMA pagyrimo raštus aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursų dalyviams:
1. Magistrui Irmantui Mogilai (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą  „III-A tipo CRISPR-Cas efektorinio komplekso delecinė analizė“ (darbo vadovas dr. Gintautas Tamulaitis).
2. Magistrantui Justinui Babinskui (Gyvybės mokslų centras)  už mokslo darbą „Lakazės substratų oksidacijos Ti Cu aktyviame centre tyrimas kvantinės chemijos metodais“ (darbo vadovai: dr. Inga Matijošytė, dr. Visvaldas Kairys).Atsisiųsti