• LIT
 • Naujienos
Atgal

Naujienos

Skirtos 2022 m. premijos LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams

2023 02 23

Lietuvos mokslų akademija (LMA) kasmet rengia LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursą. 2023 m. vasario 21 d. LMA prezidiumas, remdamasis konkurso rezultatais, LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso rezultatų vertinimo komisijos siūlymais bei LMA mokslų skyrių teikimu, nutarė skirti 2022 m. premijas LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams ir LMA pagyrimo raštus konkurso dalyviams.

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUJE

 1. Magistrantui Pranciškui Griciui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Naujos nuosaikiojo kontingentizmo teorijos link“ (darbo vadovė dr. Živilė Pabijutaitė).
 2. Magistrantei Rugilei Navickaitei (Vilniaus universiteto Kauno fakultetas) už mokslo darbą „Meno informacinio prieinamumo didinimas integruotosios rinkodaros komunikacijos priemonėmis žmonėms su negalia regionuose“ (darbo vadovė prof. dr. Virginija Jurėnienė).
 3. Magistrantui Mariui Bytautui (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija) už mokslo darbą „Mokytojų rengimas socialiai jautriam mokinių lytiškumo ugdymui“ (darbo vadovas prof. dr. Sigitas Daukilas).
 4. Magistrei Raimondai Kurauskienei (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija) už mokslo darbą „Socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymas muzikos mokykloje: mokytojų ir mokinių patirtis“ (darbo vadovė doc. dr. Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė). 

MATEMATIKOS, FIZIKOS IR CHEMIJOS MOKSLŲ SKYRIUJE

 1. Magistrantei Dianai Griesiūtei (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Funkcinių neorganinių medžiagų sintezė ir tyrimas“ (darbo vadovas prof. dr.Aleksej Žarkov).
 2. Bakalauro studijų studentei Ugnei Orinaitei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Mašininio mokymo algoritmai techninių ir biomedicininių sistemų diagnostikai / Machine learning algorithms for diagnostics of technical and biomedical systems“ (darbo vadovas prof. dr. Minvydas Ragulskis).
 3. Magistrantei Aidai Šermukšnytei (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „1,2,4-Triazol-3-tiolio darinių, savo struktūroje turinčių hidrazono fragmentą, poveikis vėžinių ląstelių migracijai ir augimui“ (darbo vadovė dr. Ingrida Tumosienė).

BIOLOGIJOS, MEDICINOS IR GEOMOKSLŲ SKYRIUJE

Bakalauro studijų studentui Kristijonui Puteikiui (Vilniaus universitetas) už mokslo darbą „Generalizuota epilepsija sergančių asmenų kognityvinės funkcijos, jų ryšys su demografinėmis ir klinikinėmis charakteristikomis“ (darbo vadovė prof. dr. Rūta Mameniškienė).

Pagyrimo raštas – magistrui Mindaugui Ilickui (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Kairiosios krūties be limfmazgių atvejo panašumo ir dozimetrijos duomenų kintamumo analizė / Analysis of Similarity and Dosimetry Data Variability for the Left Breast Without Lymph Nodes Case“ (darbo vadovė doc. dr. Jurgita Laurikaitienė).

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIUJE

 1. Magistrei Neringai Matelionienei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Javų sėjomainoje plintančiose piktžolėse reziduojančių Fusarium patogenų DNR kiekio, patogeniškumo ir įtakos kviečių grūdų svoriui nustatymas“ (darbo vadovė dr. Skaidrė Supronienė).
 2. Doktorantui Mindaugui Bakševičiui (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Laisvai gyvenantys šunys Lietuvos miško-agro kraštovaizdyje: paplitimas ir įtaka laukinei faunai“ (darbo vadovė dr. Renata Špinkytė-Bačkaitienė).
 3. Doktorantui Ardui Kavaliauskui (Vytauto Didžiojo universitetas) už mokslo darbą „Kukurūzų augalinės biomasės energetinio potencialo nuotoliniai tyrimai“ (darbo vadovas dr. Egidijus Zvicevičius).

Pagyrimo raštas – magistrei Milanai Augustauskaitei (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) už mokslo darbą „Chitozano produkto poveikis antrinių metabolitų kiekiams ex vitro adaptuojamų augalų audiniuose priklausomai nuo produkto laikymo trukmės ir laikymui sudarytų sąlygų“ (darbo vadovė dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė).

TECHNIKOS MOKSLŲ SKYRIUJE

 1. Magistrantui Lukui Dvyliui (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Elektroaktyviųjų junginių sintezė ir savybės optoelektronikos taikymams / Synthesis and properties of electroactive compounds for optoelectronic applications“ (darbo vadovė dr. Rasa Keruckienė).
 2. Magistrantui Mindaugui Dagiliui (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Orlaivių aeroservotamprumo modelio kūrimas ir tyrimas“ (darbo vadovas dr. Sigitas Kilikevičius).
 3. Magistrantui Jauniui Mykolaičiui (Kauno technologijos universitetas) už mokslo darbą „Tauriųjų metalų koloidinių tirpalų formavimas ultratrumpais lazerio impulsais iš metalų taikinių vandeniniuose tirpaluose“ (darbo vadovė dr. Asta Tamulevičienė).

Informacija skelbiama http://www.lma.lt/nugaletojai

Lietuvos mokslų akademijos informacija