ES SF projektai

Mokslo populiarinimo knygų atranka

Ekspertų vertinimo komisija, įvertinusi Lietuvos autorių mokslo populiarinimo knygų atrankai pateiktas paraiškas, nusprendė, kad į mokslo populiarinimo knygų seriją „Mokslas visiems“ tikslinga įtraukti šias Lietuvos autorių mokslo populiarinimo knygas:
- akad. Algirdo Vaclovo Valiulio „Medžiagų ir technologijų istorinė raida“;
- akad. Jono Grigo „Pažinimo šaknys ir vaisiai“;
- akad. Rūtos Dubakienės „Alergijos labirintais“;
- akad. Romualdo Karazijos „Šiuolaikinė fizika smalsiems“.

Į mokslo populiarinimo knygų seriją „Mokslas visiems“ įtrauktas knygas numatoma išleisti 1 000 egzempliorių tiražu, organizuoti jų pristatymą ir platinimą visuomenei.

Knygų serija „Mokslas visiems“ leidžiama iš projektui „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“ skirtų Europos socialinio fondo lėšų.

---------------------------------------------
 
Lietuvos mokslų akademija (LMA) vykdo Lietuvos autorių mokslo populiarinimo knygų atranką.

Atrankos tikslas – papildyti LMA iniciatyva leidžiamą mokslo populiarinimo knygų seriją „Mokslas visiems“ Lietuvos autorių knygomis. Iš viso numatoma atrinkti 4 (keturias) vertinimo komisijos geriausiai įvertintas atrankai pateiktas knygas, kurios bus įtrauktos į seriją „Mokslas visiems“, išleistos, pristatytos ir platinamos visuomenei.

Atrankai teikiamos knygos turi būti skirtos plačiajai auditorijai, įskaitant moksleivius ir studentus. Jos gali būti iš įvairių mokslo sričių arba apjungti kelias mokslų sritis, aiškinant tų sričių sąveiką, poveikį visuomenei, mokslo ir technologijų pažangai. Atrankai teikiamos knygos taip pat turi atitikti knygų serijos „Mokslas visiems“ tikslus ir koncepciją, būti parašytos lietuvių kalba aiškiai, patraukliai ir suprantamai plačiajai visuomenei, jų turinys turi būti aktualus Lietuvos skaitytojams, pristatantis mokslo ir technologijų pažangą, pasiekimus ir poveikį visuomenei, skirtingoms veiklos sritims.

Atrankoje gali dalyvauti autorius arba autorių grupė. Atrankos dalyviai kartu su paraiška (1 priedas) turi būti pateikti knygos rankraštis spausdintu (1 (vienas) egzempliorius) ir elektroniniu (įrašytas į skaitmeninę laikmeną) formatais. Teikiamas knygos rankraštis turi būti visiškai baigtas ir anksčiau neturi būti išspausdintas ar viešai skelbtas skaitmeniniu formatu.

Atrankos dokumentai priimami iki 2019 m. spalio 15 d. 16:00 val. adresu: Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, 201 kab., Vilnius.
Atrinktos knygos bus leidžiamos, pristatomos ir platinamos visuomenei iš projektui „Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas“ skirtų Europos socialinio fondo lėšų.Daugiau informacijos apie mokslo populiarinimo knygų seriją „Mokslas visiems“, atrinktas ir išleistas jos knygas – http://www.lma.lt/lma.lt/mokslo-populiarinimo-knygu-serija-mokslas-visiems

Kilus klausimų, kreipkitės į G. Tumkevičienę, tel. +370 646 00818, el. p. g.tumkeviciene@lma.lt arba E. Griciūtę, tel. +370 602 68812, el. p. e.griciute@lma.lt.


SU ATRANKA SUSIJĘ DOKUMENTAI: