Sudėtis

Struktūra

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIAUS STRUKTŪRA

Biuras

Akad. Vidmantas Stanys, pirmininkas
Akad. Zenonas Dabkevičius, pirmininko pavaduotojas
Akad. Henrikas Žilinskas, Veterinarinės medicinos ir gyvūnų mokslų sekcijos pirmininkas
Akad. Darius Danusevičius, Miškininkystės mokslų sekcijos pirmininkas
Akad. Egidijus Šarauskis, Žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos mokslų sekcijos pirmininkas
Akad. Giedrė Samuolienė, Agronomijos mokslų sekcijos pirmininkė
Akad. Mindaugas Malakauskas, Veterinarinės medicinos ir gyvūnų mokslų sekcijos narys

Agronomijos mokslų sekcija
Pirmininkė akad. Giedrė Samuolienė

Miškininkystės mokslų sekcija
Pirmininkas akad. Darius Danusevičius

Veterinarinės medicinos ir gyvūnų mokslų sekcija
Pirmininkas akad. Henrikas Žilinskas

Žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos mokslų sekcija
Pirmininkas akad. Egidijus Šarauskis

Maisto mokslų sekcija
Pirmininkas akad. Pranas Viškelis

Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie LMA ŽŪMMS
Pirmininkas doc. dr. Jonas Volungevičius

Lietuvos mokslų akademijos Vandens taryba
Pirmininkas akad. Arvydas Povilaitis

Agronomijos mokslų sekcija

 1. Akad. Giedrė Samuolienė, pirmininkė, LMA, LAMMC SDI
 2. Jaun. akad. Rita Armonienė, LMAJA, LAMMC ŽI
 3. Dr. Gintaras Brazauskas, LAMMC ŽI
 4. Akad. Zenonas Dabkevičius, LMA, LAMMC
 5. Akad. Pavelas Duchovskis, LMA, LAMMC SDI
 6. Dr. Virginijus Feiza, LAMMC ŽI
 7. Akad. Žydrė Kadžiulienė, LMA, LAMMC ŽI
 8. Jaun. akad. Jurgita Miliauskienė, LMAJA, LAMMC SDI
 9. Akad. Algirdas Motuzas, LMA, VDU ŽŪA
 10. Prof. Kęstutis Romaneckas, VDU ŽŪA
 11. Akad. Vytautas Ruzgas, LMA, LAMMC ŽI
 12. Dr. Roma Semaškienė, LAMMC ŽI
 13. Akad. Algirdas Sliesaravičius, LMA, VDU ŽŪA
 14. Akad. Vidmantas Stanys, LMA, LAMMC SDI
 15. Akad. Gediminas Staugaitis, LMA, LAMMC ATL
 16. Jaun. akad. Monika Toleikienė, LAMMC ŽI
 17. Akad. Veronika Vasiliauskienė, LMA
 18. Prof. Rimantas Velička, VDU ŽŪA

Miškininkystės mokslų sekcija

 1. Akad. Darius Danusevičius, pirmininkas LMA, VDU ŽŪA
 2. Dr. Diana Lukminė, LAMMC MI
 3. Dr. Marius Aleinikovas, LAMMC MI
 4. Akad. Kęstutis Armolaitis, LAMMC MI
 5. Dr. Virgilijus Baliuckas, LAMMC MI
 6. Prof. Edmundas Bartkevičius, VDU ŽŪA
 7. Prof. Gediminas Brazaitis, VDU ŽŪA
 8. Doc. Artūras Gedminas, LAMMC MI
 9. Dr. Gediminas Jasinevičius, VĮ VMU
 10. Akad. Stasys Karazija, LMA
 11. Valdas Kaubrė, VĮ VMU
 12. Prof. Andrius Kuliešis, VMT
 13. Dr. Nerijus Kupstaitis, LR AM
 14. Karolis Mickevičius, VMT
 15. Prof. Vitas Marozas, VDU ŽŪA
 16. Jaun. akad. Diana Marčiulynienė, LMAJA, LAMMC MI
 17. Doc. Edmundas Petrauskas, VDU ŽŪA
 18. Akad. Alfas Pliūra, LMA, LAMMC MI
 19. Dr. Vidmantas Verbyla, LMS

Veterinarinės medicinos ir gyvūnų mokslų sekcija

 1. Akad. Henrikas Žilinskas, pirmininkas, LMA, LSMU VA
 2. Prof. Ramūnas Antanaitis, LSMU VA
 3. Akad. Vidmantas Bižokas, LMA, LSMU VA
 4. Akad. Česlovas Jukna, LMA
 5. Dr. Artūras Šiukščius LSMU GI
 6. Doc. Arūnas Rutkauskas, LSMU VA
 7. Akad. Mindaugas Malakauskas, LSMU VA
 8. Jaun. akad. Aleksandr Novoslavskij, LSMU VA, LMAJA
 9. Prof. Saulius Petkevičius, LSMU VA
 10. Prof. Vita Riškevičienė, LSMU VA
 11. Akad. Antanas Sederevičius, LMA, LSMU VA
 12. Akad. Vytautas Konstantinas Sirvydis, LMA
 13. Prof. Rolandas Stankevičius, LSMU VA

Žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos mokslų sekcija

 1. Akad. Egidijus Šarauskis, pirmininkas, LMA, VDU ŽŪA
 2. Doc. Inga Adamonytė, VDU ŽŪA
 3. Prof. Rolandas Bleizgys, VDU ŽŪA
 4. Doc. Rolandas Domeika, VDU ŽŪA
 5. Prof. Algirdas Jasinskas, VDU ŽŪA
 6. Prof. Eglė Jotautienė, VDU ŽŪA
 7. Doc. Zita Kriaučiūnienė, VDU ŽŪA
 8. Akad. Albinas Kusta, LMA, VDU ŽŪA
 9. Prof. Violeta Makarevičienė, VDU ŽŪA
 10. Prof. Kęstutis Navickas, VDU ŽŪA
 11. Akad. Arvydas Povilaitis, LMA, VDU ŽŪA
 12. Akad. Algirdas Raila, LMA, VDU ŽŪA
 13. Prof. Kęstutis Romaneckas, VDU ŽŪA
 14. Prof. Žaneta Stasiškienė, KTU AII
 15. Prof. Dainius Steponavičius, VDU ŽŪA

Maisto mokslų sekcija

 1. Akad. Pranas Viškelis, pirmininkas, LMA, LAMMC SDI
 2. Akad. Elena Bartkienė, LSMU VA, LMA
 3. Dr. Česlovas Bobinas, LAMMC SDI
 4. Prof. Elvyra Jarienė, VDU ŽŪA
 5. Prof. Gražina Juodeikienė, KTU
 6. Prof. Daiva Leskauskaitė, KTU
 7. Dr. Vita Lėlė, LMAJA, LSMU VA
 8. Dr. Mindaugas Liaudanskas, LSMU, FF
 9. Dr. Antanas Šarkinas, KTU MaI
 10. Doc. Živilė Tarasevičienė, VDU ŽŪA
 11. Jaun. akad. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė, LMAJA, LAMMC SDI
 12. Prof. Rimantas Venskutonis, KTU
 13. Dr. Jonas Viškelis, LMAJA, LAMMC SDI

Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie LMA ŽŪMMS Valdyba

 1. Doc. Jonas Volungevičius, pirmininkas, VU
 2. Doc. dr. Jūratė Aleinikovienė, VDU ŽŪA
 3. Dr. Ieva Baužienė, GTC
 4. Dr. Zita Kriaučiūnienė, VDU ŽŪA
 5. Akad. Algirdas Juozas Motuzas, LMA
 6. Dr. Romutė Mikučionienė, VDU ŽŪA
 7. Dr. Virmantas Povilaitis, LAMMC ŽI
 8. Akad. Gediminas Staugaitis, LMA, LAMMC ATL
 9. Doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius, VDU ŽŪA
 10. Dr. Aleksandras Velykis, LAMMC JBS

Lietuvos mokslų akademijos Vandens taryba

 1. Akad. Arvydas Povilaitis, pirmininkas, LMA, VDU ŽŪA
 2. Doc. Kazys Sivickis, pirmininko pavaduotojas, LMĮA
 3. Akad. Jūratė Kriaučiūnienė, mokslinė sekretorė, LMA, LEI
 4. Prof. Arūnas Bukantis, VU
 5. Prof. Inga Dailidienė, KU
 6. Doc. Vytautas Dubra, KU
 7. Prof. Brunonas Gailiušis, LEI
 8. Akad. Feliksas Ivanauskas, LMA
 9. Doc. Julius Taminskas, GTC
 10. Dr. Vytautas Kęsminas, GTC
 11. Akad. Kęstutis Kilkus, LMA
 12. Akad. Albinas Kusta, LMA
 13. Antanas Marcinonis, UAB "Grota"
 14. Prof. Antanas Lukianas, VGTU
 15. Aldona Margerienė, AAA
 16. Akad. Jonas Mažeika, LMA
 17. Akad. Eugenijus Norkus, LMA
 18. Akad. Sergej Olenin, LMA
 19. Akad. Gediminas Staugaitis, LMA, LAMMC ATL
 20. Prof. Valentinas Šaulys, VGTU


ŽŪMMS vyriaus. koordinatorė Reda Daukšienė
Tel. 8 673 58046, el. p. r.dauksiene@lma.lt

Sutartiniai ženklai:
AAA – Aplinkos apsaugos agentūras
GTC ¬– Gamtos tyrimų centras
KTU – Kauno technologijos universitetas
KTU MaI – Kauno technologijos universiteto Maisto institutas
KU – Klaipėdos universitetas
LAMMC ATL – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agrocheminių tyrimų laboratorija
LAMMC JBS – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Joniškėlio bandymų stotis
LAMMC MI – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas
LAMMC SDI – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas
LAMMC ŽI – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas
LEI – Lietuvos energetikos institutas
LMA – Lietuvos mokslų akademija
LMAJA – Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija
LMĮA – Lietuvos melioracijos įmonių asociacija
LMS – Lietuvos miškininkų sąjunga
LR AM – Aplinkos ministerija
LR ŽŪM – Žemės ūkio ministerija
LSMC EKVI – Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
LSMU GI – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas
LSMU VA – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija
VDU ŽŪA – Vytauto Didžioji universiteto Žemės ūkio akademija
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VĮ VMU – Valstybinių miškų urėdija
VMT – Valstybinė miškų tarnyba
VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
VU – Vilniaus universitetas