Sudėtis

Struktūra

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIAUS STRUKTŪRA

Biuras

Akad. Vidmantas Stanys, pirmininkas
Akad. Zenonas Dabkevičius, pirmininko pavaduotojas
Akad. Henrikas Žilinskas, Veterinarinės medicinos ir gyvūnų mokslų sekcijos pirmininkas
Akad. Darius Danusevičius, Miškininkystės mokslų sekcijos pirmininkas
Akad. Egidijus Šarauskis, Žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos mokslų sekcijos pirmininkas
Akad. Giedrė Samuolienė, Agronomijos mokslų sekcijos pirmininkė
Akad. Mindaugas Malakauskas, Veterinarinės medicinos ir gyvūnų mokslų sekcijos narys

Agronomijos mokslų sekcija
Pirmininkė akad. Giedrė Samuolienė

Miškininkystės mokslų sekcija
Pirmininkas akad. Darius Danusevičius

Veterinarinės medicinos ir gyvūnų mokslų sekcija
Pirmininkas akad. Henrikas Žilinskas

Žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos mokslų sekcija
Pirmininkas akad. Egidijus Šarauskis

Maisto mokslų sekcija
Pirmininkas akad. Pranas Viškelis

Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie LMA ŽŪMMS
Pirmininkas doc. dr. Jonas Volungevičius

Lietuvos mokslų akademijos Vandens taryba
Pirmininkas akad. Arvydas Povilaitis

Agronomijos mokslų sekcija

 1. Akad. Giedrė Samuolienė, pirmininkė, LMA, LAMMC SDI
 2. Akad. Zenonas Dabkevičius, LMA, LAMMC
 3. Akad. Pavelas Duchovskis, LMA, LAMMC SDI
 4. Akad. Žydrė Kadžiulienė, LMA, LAMMC ŽI
 5. Akad. Algirdas Motuzas, LMA, VDU ŽŪA
 6. Akad. Vytautas Ruzgas, LMA, LAMMC ŽI
 7. Akad. Algirdas Sliesaravičius, LMA, VDU ŽŪA
 8. Akad. Vidmantas Stanys, LMA, LAMMC SDI
 9. Akad. Gediminas Staugaitis, LMA, LAMMC ATL
 10. Akad. Veronika Vasiliauskienė, LMA
 11. Jaun. akad. Rita Armonienė, LMAJA, LAMMC ŽI
 12. Jaun. akad. Neringa Rasiukevičiūtė, LMAJA, LAMMC SDI
 13. Jaun. akad. Rūta Sutulienė, LAMMC SDI, LMAJA
 14. Jaun. akad. Monika Toleikienė, LAMMC ŽI, LMAJA
 15. Dr. Gintaras Brazauskas, LAMMC ŽI
 16. Dr. Virginijus Feiza, LAMMC ŽI
 17. Prof. Kęstutis Romaneckas, VDU ŽŪA
 18. Dr. Roma Semaškienė, LAMMC ŽI
 19. Prof. Rimantas Velička, VDU ŽŪA

Miškininkystės mokslų sekcija

 1. Akad. Darius Danusevičius, pirmininkas LMA, VDU ŽŪA
 2. Akad. Kęstutis Armolaitis, LAMMC MI
 3. Akad. Stasys Karazija, LMA
 4. Akad. Alfas Pliūra, LMA, LAMMC MI
 5. Jaun. akad. Darius Kavaliauskas, VDU ŽŪA, LMAJA
 6. Jaun. akad. Diana Marčiulynienė, LAMMC MI, LMAJA
 7. Dr. Diana Lukminė, LAMMC MI
 8. Dr. Marius Aleinikovas, LAMMC MI
 9. Dr. Virgilijus Baliuckas, LAMMC MI
 10. Prof. Edmundas Bartkevičius, VDU ŽŪA
 11. Prof. Gediminas Brazaitis, VDU ŽŪA
 12. Doc. Artūras Gedminas, LAMMC MI
 13. Dr. Gediminas Jasinevičius, VĮ VMU
 14. Valdas Kaubrė, VĮ VMU
 15. Prof. Andrius Kuliešis, VMT
 16. Dr. Nerijus Kupstaitis, LR AM
 17. Karolis Mickevičius, VMT
 18. Prof. Vitas Marozas, VDU ŽŪA
 19. Doc. Edmundas Petrauskas, VDU ŽŪA
 20. Dr. Vidmantas Verbyla, LMS

Veterinarinės medicinos ir gyvūnų mokslų sekcija

 1. Akad. Henrikas Žilinskas, pirmininkas, LMA, LSMU VA
 2. Akad. Vidmantas Bižokas, LMA, LSMU VA
 3. Akad. Česlovas Jukna, LMA
 4. Akad. Mindaugas Malakauskas, LSMU VA
 5. Akad. Antanas Sederevičius, LMA, LSMU VA
 6. Akad. Vytautas Konstantinas Sirvydis, LMA
 7. Jaun. akad. Juozas Grigas, LSMU VA, LMAJA
 8. Jaun. akad. Aleksandr Novoslavskij, LSMU VA, LMAJA
 9. Prof. Ramūnas Antanaitis, LSMU VA
 10. Dr. Artūras Šiukščius LSMU GI
 11. Doc. Arūnas Rutkauskas, LSMU VA
 12. Prof. Saulius Petkevičius, LSMU VA
 13. Prof. Vita Riškevičienė, LSMU VA
 14. Prof. Rolandas Stankevičius, LSMU VA

Žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos mokslų sekcija

 1. Akad. Egidijus Šarauskis, pirmininkas, LMA, VDU ŽŪA
 2. Doc. Inga Adamonytė, VDU ŽŪA
 3. Prof. Rolandas Bleizgys, VDU ŽŪA
 4. Doc. Rolandas Domeika, VDU ŽŪA
 5. Prof. Algirdas Jasinskas, VDU ŽŪA
 6. Prof. Eglė Jotautienė, VDU ŽŪA
 7. Doc. Zita Kriaučiūnienė, VDU ŽŪA
 8. Akad. Albinas Kusta, LMA, VDU ŽŪA
 9. Prof. Violeta Makarevičienė, VDU ŽŪA
 10. Prof. Kęstutis Navickas, VDU ŽŪA
 11. Akad. Arvydas Povilaitis, LMA, VDU ŽŪA
 12. Akad. Algirdas Raila, LMA, VDU ŽŪA
 13. Prof. Kęstutis Romaneckas, VDU ŽŪA
 14. Prof. Žaneta Stasiškienė, KTU AII
 15. Prof. Dainius Steponavičius, VDU ŽŪA

Maisto mokslų sekcija

 1. Akad. Pranas Viškelis, pirmininkas, LMA, LAMMC SDI
 2. Akad. Elena Bartkienė, LSMU VA, LMA
 3. Jaun. akad. Vita Lėlė, LMAJA, LSMU VA
 4. Jaun. akad. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė, LMAJA, LAMMC SDI
 5. Jaun. akad. Jonas Viškelis, LMAJA, LAMMC SDI
 6. Dr. Česlovas Bobinas, LAMMC SDI
 7. Prof. Elvyra Jarienė, VDU ŽŪA
 8. Prof. Gražina Juodeikienė, KTU
 9. Prof. Daiva Leskauskaitė, KTU
 10. Dr. Mindaugas Liaudanskas, LSMU, FF
 11. Dr. Antanas Šarkinas, KTU MaI
 12. Doc. Živilė Tarasevičienė, VDU ŽŪA
 13. Prof. Rimantas Venskutonis, KTU

Lietuvos mokslų akademijos Vandens taryba

 1. Akad. Arvydas Povilaitis, pirmininkas, LMA, VDU
 2. Akad. Arūnas Bukantis, LMA, VU
 3. Akad. Jūratė Kriaučiūnienė, LMA, LEI
 4. Akad. Feliksas Ivanauskas, LMA
 5. Akad. Kęstutis Kilkus, LMA
 6. Akad. Albinas Kusta, LMA
 7. Akad. Jonas Mažeika, LMA
 8. Akad. Sergej Olenin, LMA, KU
 9. Akad. Gediminas Staugaitis, LMA, LAMMC ATL
 10. Dr. Jurga Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba.
 11. Doc. Vytautas Dubra, KU
 12. Prof. Inga Dailidienė, KU
 13. Doc. Julius Taminskas, GTC
 14. Dr. Vytautas Kęsminas, GTC
 15. Antanas Marcinonis, UAB „Grota“
 16. Aldona Margerienė, AAA

Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie LMA ŽŪMMS
Valdyba

 1. Doc. Jonas Volungevičius, pirmininkas, VU
 2. Doc. dr. Jūratė Aleinikovienė, VDU ŽŪA
 3. Dr. Ieva Baužienė, GTC
 4. Dr. Zita Kriaučiūnienė, VDU ŽŪA
 5. Akad. Algirdas Juozas Motuzas, LMA
 6. Dr. Romutė Mikučionienė, VDU ŽŪA
 7. Dr. Virmantas Povilaitis, LAMMC ŽI
 8. Akad. Gediminas Staugaitis, LMA, LAMMC ATL
 9. Doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius, VDU ŽŪA
 10. Dr. Aleksandras Velykis, LAMMC JBS

ŽŪMMS vyriausioji koordinatorė Reda Daukšienė
Tel. +370 673 58046, el. p. r.dauksiene@lma.lt

Sutartiniai ženklai:
AAA – Aplinkos apsaugos agentūras
GTC ¬– Gamtos tyrimų centras
KTU – Kauno technologijos universitetas
KTU MaI – Kauno technologijos universiteto Maisto institutas
KU – Klaipėdos universitetas
LAMMC ATL – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agrocheminių tyrimų laboratorija
LAMMC JBS – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Joniškėlio bandymų stotis
LAMMC MI – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas
LAMMC SDI – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas
LAMMC ŽI – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas
LEI – Lietuvos energetikos institutas
LMA – Lietuvos mokslų akademija
LMAJA – Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija
LMĮA – Lietuvos melioracijos įmonių asociacija
LMS – Lietuvos miškininkų sąjunga
LR AM – Aplinkos ministerija
LR ŽŪM – Žemės ūkio ministerija
LSMC EKVI – Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
LSMU GI – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas
LSMU VA – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija
VDU ŽŪA – Vytauto Didžioji universiteto Žemės ūkio akademija
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VĮ VMU – Valstybinių miškų urėdija
VMT – Valstybinė miškų tarnyba
VU – Vilniaus universitetas