• Tyrėjų kompetencijų stiprinimas rengiant projektų paraiškas
Atgal

Tyrėjų kompetencijų stiprinimas rengiant projektų paraiškas

Lietuvos mokslų akademija (LMA) partnerio teisėmis įgyvendino projektą „TYRĖJŲ KOMPETENCIJŲ STIPRINIMAS RENGIANT PROJEKTŲ PARAIŠKAS“, kuris finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ (www.esinvesticijos.lt).

 

Projekto vykdytojas – Lietuvos mokslo taryba.

Projekto tikslas – stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus rengiant mokslinių tyrimų projektų paraiškas.

Projekto trukmė – 3 metai (iki 2021 m. kovo mėn.)
Projekto vertė – 1 447 806,85 Eur
LMA vykdomų veiklų vertė – 221 219,00 Eur

LMA veiklos ir laukiami rezultatai:
Projektu siekta telkti ir stiprinti Lietuvos žmogiškąjį mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) potencialą. Siekiant gerinti mokslininkų gebėjimus rengti projektų paraiškas ir įgyvendinti laimėtus projektus, buvo organizuojami sisteminiai mokymai LMA jaunųjų mokslininkų ir doktorantų, LMA aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų, LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų, Pasaulio mokslininkų federacijos Lietuvos nacionalinių stipendijų ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) projektų finansavimo konkursų dalyviams.

Sisteminius mokymus sudarė dvi dalys:
1) pirminiai (techniniai) mokymai (3 ak. val.), skirti supažindinti konkursų dalyvius, kaip tinkamai pildyti paraiškas;
2) antriniai (dalykiniai) mokymai (5 ak. val.), skirti, atlikus pateiktų paraiškų vertinimą, supažindinti konkursų dalyvius su ekspertų išvadomis, pateikti rekomendacijų dėl paraiškų turinio tobulinimo ir laimėtų projektų įgyvendinimo.
Planuota, kad per trejus metus mokymuose dalyvaus ir kompentencijas pagerins 483 asmenys, iš jų 230 bus unikalūs mokymų dalyviai.

Asmuo ryšiams:
Projekto vadovė Greta Budreikė, tel. 8 646  00 818, el. p. g.budreike@lma.lt


ĮVYKDYTOS VEIKLOS – SUORGANIZUOTI  IR PRAVESTI MOKYMAI:

2018 m. LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų konkurso dalyviams:
- 2018 m. gegužės 9 d. pirminiai mokymai (3 akad. val.). Kvietimas. Nuotraukos

- 2018 m. rugsėjo 11 d. antriniai mokymai (5 akad. val.). Kvietimas. Nuotraukos

2018 m. Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso dalyviams:
- 2018 m. lapkričio 15 d.pirminiai mokymai (3 akad. val.). Kvietimas. Nuotraukos
- 2019 m. vasario 26 d. antriniai mokymai (5 akad. val.). Kvietimas. Nuotraukos

2018 m. Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyviams:
-
2018 m. lapkričio 20 d. pirminiai mokymai (3 akad. val.). Kvietimas. Nuotraukos
- 2019 m. vasario 27 d. antriniai mokymai (5 akad. val.). Kvietimas. Nuotraukos

2018 m. Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) projektų finansavimo konkurso dalyviams:
- 2018 m. lapkričio 23 d. pirminiai mokymai (3 akad. val.). Kvietimas
- 2019 m. kovo 1 d. antriniai mokymai (5 akad. val.). Kvietimas. Nuotraukos

2019 m. LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų konkurso dalyviams:
- 2019 m. balandžio 24 d. pirminiai mokymai (3 akad. val.). Kvietimas. Nuotraukos
- 2019 m. rugsėjo 6 d. antriniai mokymai (5 akad. val.). Kvietimas. Nuotraukos

2019 m. Pasaulio mokslininkų federacijos Lietuvos nacionalinių stipendijų programos dalyviams:
- 2019 m. rugsėjo 20 d. pirminiai mokymai (3 akad. val.). Kvietimas.
- 2019 m. gruodžio 13 d. antriniai mokymai (5 akad. val.). Kvietimas. Nuotraukos

2019 m. Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso dalyviams:
-2019 m. lapkričio 11 d.pirminiai mokymai (3 akad. val.). Kvietimas. Nuotraukos

- 2020 m. vasario 19 d. antriniai mokymai (5 akad. val.). Kvietimas. Nuotraukos

2019 m. Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyviams:
- 2019 m. lapkričio 15 d. pirminiai mokymai (3 akad. val.). Kvietimas. Nuotraukos
- 2020 m. vasario 21 d. antriniai mokymai (5 akad. val.). Kvietimas. Nuotraukos

2020 m. LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų konkurso dalyviams:
Pirminiai mokymai: Kvietimas
. Nuotraukos
- 2020 m. birželio 12 d. (3 akad. val.);
- 2020 m. birželio 17 d. (3 akad. val.);
- 2020 m. birželio 19 d. (3 akad. val.).
Antriniai mokymai: Kvietimas. Nuotraukos
- 2020 m. rugsėjo 10 d. (5 akad. val.).