Sudėtis

Archyvas

 2024 M. SAUSIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Sausio 5 d. 10 val. Sveikinimo žodis apskritojo stalo diskusijoje „Rinkimai. Pilietybė. Pilietiškumas“ (LMA)
 Sausio 9 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Sausio 11 d. 12 val. Susitikimas su XIX-osios elektrokeramikos konferencijos atstovais (LMA)
Sausio 11 d. 14 val. Susitikimas su akad. Algimantu Grigeliu (LMA)
Sausio 16 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Sausio 18 d. 14 val. Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus narių susirinkimas (LMA)
Sausio 23 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Sausio 25 d. 13 val. Įžangos žodis atviros diskusijos „Darnus vystymasis – žmonijos išlikimo strategija. Kaip tai pasiekti?“ dalyviams (LMA)
Sausio 25 d. 19 val. Kvietimas dalyvauti Šv. Kristoforo apdovanojimų ceremonijoje (Vilniaus rotušė)
Sausio 31 d. 10 val.

Nuotolinis neeilinis LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis, kuriame numatyta aptarti aktualius klausimus su LR švietimo, mokslo ir sporto ministru Gintautu Jakštu, svarstyti dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 14, 28, 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriamas ES specialistų rezervas, ir kt.

 

2024 M. VASARIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Vasario 1 d. 9 val.

Įžangos žodis mokslinėje konferencijoje „Sąmokslo teorijos filosofiniu, sociologiniu ir komunikaciniu požiūriu“ (LMA)

Vasario 1 d. 17.30 val.

Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje kvietimas dalyvauti J. E. Nepaprastosios ir įgaliotiosios JAV ambasadorės Lietuvos Respublikoje Karos C. McDonald pasveikinimo priėmime (JAV ambasada Lietuvoje)

Vasario 2 d. 10 val.

Susitikimas su Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patarėju Tadu Rimdžiumi (LMA)

Vasario 2 d. 13 val.

Susitikimas su dailininku Žygimantu Augustu (LMA)

Vasario 6 d. 9 val.

Kvietimas dalyvauti tarptautiniame renginyje dirbtinio intelekto  tematika „AIcebreakers: Vision for Lithuania“ (viešbutis „Grand Hotel Kempinski Vilnius“)

Vasario 6 d. 16 val.

Izraelio, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Vokietijos ambasadų Lietuvoje
kvietimas dalyvauti tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai skirtame ir LR Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen globojamame renginyje su p. Yaarit Glezer (viešbutis „Šekspyras“)

 Vasario 8 d. 10 val.

Mokslinė ataskaitinė konferencija „Naujos genominės technologijos ir skaitmenizacija žemės ir miškų ūkyje“ (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras)

Vasario 8 d. 13 val. Įžangos žodis konferencijos „COVID-19 pandemijos pamokos: moksliniai ir praktiniai aspektai“ dalyviams (LMA)
Vasario 9 d. 9.30 val. Susitikimas su Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja Jolanta Urbanovič dėl bendradarbiavimo organizuojant Trijų jūrų iniciatyvos (Three Seas Initiative, 3SI) viršūnių susitikimo vieną iš renginių (LMA)
Vasario 12 d. 10 val.

Susitikimas su Lietuvos nacionalinė UNESCO komisijos generaline sekretore Migle Mašanauskiene ir Mokslo programų vadove
Liliana Bugailiškyte-Lideikiene (LMA)

Vasario 13 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Vasario 13 d. 10 val. Nuotoliniai LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto organizuojami klausymai dėl LR Švietimo įstatymo Nr. I-1489 14, 28, 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
Vasario 14 d. 15 val. Susitikimas su Lietuvos mokslininkų sąjungos atstovais (LMA)
Vasario 15 d. 13 val.

Susitikimas su Taivaniečių atstovybės Lietuvoje ambasadore Constance Wang ir direktoriumi Da-Chuan Cheng (LMA)

Vasario 15 d. 15 val. Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas renginys „Tu esi ta bekraštė mėlynė ir širdy išnešiota Tėvynė“ (LMA)
Vasario 20 d. 18.30 val.

Nuotolinė Tarptautinės mokslo tarybos (ISC) narių sesija dėl atnaujintų ISC įstatytų ir darbo tvarkos taisyklių

Vasario 22 d. 10.30 val. Interviu LRT radijo laidoje „10-12“ (vedėjas Justas Buivydas)
Vasario 23 d. 10 val. Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdis, kuriame LMA prezidentas skaitys pranešimą apie LMA veiklą tarptautinėse organizacijose (Vilnius Tech)
Vasario 27 d. 13 val. Nuotolinis Lietuvos mokslo tarybos mokslinių tyrimų infrastruktūrų posėdis
Vasario 27 d. 14 val. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanojimai už lietuvių kalbos puoselėjimą (LMA)
Vasario 28 d. 9 val.
Nuotoliniai LR Švietimo ir mokslo komiteto klausymai dėl Švietimo įstatymo projekto Nr. XIVP-3385(3)
Vasario 28 d. 10 val.

Nuotolinė Tarptautinės mokslo tarybos (ISC) neeilinė visuotinė asamblėja

Vasario 29 d. 11.30 val.

Nuotolinis posėdis su Vokietijos mokslinių tyrimų fondo (DFG) ir Lietuvos mokslo tarybos atstovais informacinio renginio „Finansavimo galimybės bendriems Lietuvos ir Vokietijos moksliniams tyrimus skatinti“ organizaciniams klausimams aptarti

Vasario 29 d. 16 val.

Kvietimas dalyvauti Baltijos-Amerikos laisvės fondo, JAV ambasados Lietuvoje ir Inovacijų agentūros organizuojamuose Lietuvos-Amerikos inovacijų apdovanojimuose (LR Seimo rūmai)

2024 M. KOVO MĖN. DARBOTVARKĖ

Kovo 5 d. 13 val. 2023 metų Lietuvos mokslo premijos laureatų apdovanojimų iškilmės (LMA)
Kovo 6 d. 10 val.

Nuotolinis LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto neeilinis posėdis, kuriame bus pristatytas pranešimas „Lietuvos švietimo būklė 2023”
(Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė prof. dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė), aptartas pasiruošimas svastyti institucijų 2023 metų veiklos ataskaitas ir kt.

Kovo 6 d. 14.30 val. Susitikimas su Lietuvos Respublikos prezidento vyriausiąja patarėja, Švietimo, mokslo ir  kultūros grupės vadove Jolanta Karpavičiene (LR Prezidentūra)
Kovo 6 d. 17 val. LR Seimo Ateities komiteto pirmininko prof. Raimundo Lopatos kvietimas dalyvauti diskusijoje „Vilnius – milijoninis miestas. Vilniečių sveikata“ (LR Seimo Lankytojų centras)
Kovo 7 d. 10 val. Susitikimas su dailininku Žygimantu Augustinu (LMA)
Kovo 11 d. 10 val. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen kvietimas dalyvauti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime ir Valstybės Nepriklausomybės stipendijos įteikimo ceremonijoje (LR Seimo rūmai)
Kovo 13 d. 10 val.

Nuotolinis LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis, kuriame numatyta aptarti aktualius klausimus su LR švietimo, mokslo ir sporto ministru Gintautu Jakštu, svarstyti dėl Lietuvos mokslo tarybos teikiamo kandidato eiti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas, dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo ir kt.

Kovo 14 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Kovo 14 d. 11 val. Susitikimas su ekonomiste prof. Birute Visokavičiene (LMA)
Kovo 15 d. 9 val. Nuotolinis LR Seimo Ateities komiteto posėdis
Kovo 15 d. 11.30 val. Nuotolinis posėdis su Vokietijos mokslinių tyrimų fondo (DFG) ir Lietuvos mokslo tarybos atstovais informacinio renginio „Finansavimo galimybės bendriems Lietuvos ir Vokietijos moksliniams tyrimus skatinti“ organizaciniams klausimams aptarti
Kovo 15 d. 12 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės kvietimas dalyvauti Lietuvos žydų gelbėtojų dienos minėjimo renginyje (Vilniaus choralinė sinagoga)
Kovo 20-21 d.

Komandiruotė į Berlyną (Vokietija) dalyvauti Vokietijos nacionalinės mokslų akademijos „Leopoldina“ ir Norvegijos tiksliųjų mokslų akademijos organizuojamame tarptautiniame simpoziume „Žmogaus teisės ir akademinė laisvė“

Kavo 22 d. 9 val.

Kvietimas dalyvauti kasmetėje K. Kalinausko vardo konferencijoje, kurią organizuoja Lietuvos Respublikos Seimas, bendradarbiaudamas su Svetlanos Tichanovskajos ofisu Lietuvoje ir kitais tarptautiniais partneriais (nuotoliu)

Kovo 22 d. 12 val. Lietuvos olimpinės akademijos narių susirinkimas (viešbutis „Best Western Vilnius“)
Kovo 26 d. 13 val. Ataskaitinis Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas (LMA)
Kovo 27 d. 10 val.

Nuotolinis LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis, kuriame numatoma aptarti aktualius klausimus su LR švietimo, mokslo ir sporto ministru Gintautu Jakštu, svarstyti dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5(1) ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, išklausyti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos veiklos ataskaitą ir kt.

Kovo 29 d. 9.30 val.

Interviu su žurnalo „Onkologija“ žurnaliste Natalija Voronaja

 

2024 M. BALANDŽIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Balandžio 2 d. 17 val. Nuotolinis Tarptautinės mokslo tarybos (International Science Council, ISC) Europos valdymo grupės narių posėdis
Balandžio 3 d. 10 val.

Interviu su žurnalo „Onkologija“ žurnaliste Natalija Voronaja

Balandžio 8 d. 13 val.

Vilniaus universiteto rektorių ąžuolų alėjos atidarymas (VU botanikos sodas Kairėnuose)

Balandžio 9 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Balandžio 9 d. 11 val. Susitikimas su Lietuvos mokslų akademijos darbo taryba (LMA)
Balandžio 10 d. 10 val.

Nuotolinis LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis, kuriame numatoma svarstyti dėl Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo ir papildymo, Švietimo įstatymo pakeitimo ir STEAM stiprinimo

Balandžio 10 d. 14 val. Tarptautinė mokslinė konferencija „Trijų jūrų iniciatyva: viena koncepcija, skirtingi požiūriai?“(LMA)
Balandžio 11 d. 15 val. Kvietimas dalyvauti nuotolinėje informacinėje sesijoje „Mokslinių tyrimų finansavimas Vokietijoje“
Balandžio 12 d. 9 val. Įžangos žodis tarptautinio simpoziumo „Genų redagavimas: nuo ​​tyrimų iki pramonės“ dalyviams (LMA)
Balandžio 12 d. 16 val. Nuotolinis susitikimas su Latvijos ir Estijos mokslų akademijų prezidentais dėl moterų mokslininkių skatinimo 
Balandžio 16 d. 12.50 val. Mokslo populiarinimo paskaita „Modernių medžiagų tyrimai“ (Vilniaus Žirmūnų gimnazija)
Balandžio 17 d. 10 val.

Nuotolinis LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto posėdis, kurio metu numatyta aptarti aktualių švietimo, mokslo ir sporto klausimus su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vadovybe, susipažinti su profesinio mokymo pertvarkos rezultatais, svarstyti LR Švietimo įstatymo Nr. I-1489 2 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą ir kt.

Balandžio 18 d. 9 val. Susitikimas su LRV Ministro Pirmininko patarėja Aiste Kairiene dėl konkurso  „Moterys moksle“ (LMA)
Balandžio 18 d. 10 val. Susitikimas su Moldovos ambasadoriumi Lietuvoje  Emiliu Drucu (Emil Druc) (LMA)
Balandžio 18 d. 13 val.

Kvietimas dalyvauti nuotoliniame seminare „Permąstyti akademijų bendradarbiavimą su suinteresuotosiomis šalimis: sėkmės istorijos“, organizuojamame Europos medicinos akademijų federacijos (FEAM) kartu su Europos taikomųjų mokslų, technologijų ir inžinerijos akademijų taryba (Euro-CASE)

Balandžio 18 d. 15 val. Europos akademijų mokslo patariamosios tarybos (EASAC) organizuojama nuotolinė diskusija akademijų narių įsitraukimui didinti
Balandžio 22 d. 14 val. Nuotolinis Tarptautinės mokslų akademijų sąjungos (IAP) posėdis dėl Generalinės asamblėjos rengimo 
Balandžio 23 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Balandžio 24 d. 10 val. Nuotolinis LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis, kuriame bus pristatyta Lietuvos mokslų akademijos 2023 metų veiklos ataskaita
Balandžio 25 d. 11 val. Kvietimas tarti įžangos žodį konferencijos „Organų transplantacija ir dirbtinis intelektas“ dalyviams (LMA)
Balandžio 25 d. 15 val. Nuotolinis posėdis su Vokietijos mokslinių tyrimų fondo (DFG) ir Lietuvos mokslo tarybos atstovais informacinio renginio „Finansavimo galimybės bendriems Lietuvos ir Vokietijos moksliniams tyrimus skatinti“ organizaciniams klausimams aptarti
Balandžio 26 d. 13 val. Sveikinimo žodis seminaro „Duomenys mokslui: duomenų analitikos galimybių pristatymas Valstybės duomenų agentūroje“ dalyviams (LMA)
Balandžio 30 d. 15 val. Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas (LMA)

2024 M. GEGUŽĖS MĖN. DARBOTVARKĖ

Gegužės 2 d. 10 val.

Susitikimas su Lietuvos tinklinio federacijos prezidentu Dariumi Čerka (LMA)

Gegužės 6 d. 12 val.

Vilniaus universiteto rektoriaus akad. Rimvydo Petrausko kvietimas dalyvauti Rektoriaus pietuose su Nobelio premijos laureatu, VU garbės daktaru prof. Robertu Huberiu (Vilniaus universitetas)

Gegužės 6 d. 13 val.

Sveikinimo žodis renginyje, skirtame lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 120-osioms metinėms „Spaudos laisvė, teisė, galia: išsivadavimų patirtys ir įžvalgos“ (LMA) 

Gegužės 7 d. 10.30 val.

Informacinis renginys „Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimo galimybių moksle skatinimas“ (LMA)

Gegužės 8 d. 8.30 val.

Nuotolinis bendras LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto ir Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžis, kuriame numatyta pristatyti vaikų socializacijos centrų naują modelį

Gegužės 8 d. 10 val.

Nuotolinis LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis, kurio metu numatoma aptarti aktualius klausimus su LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vadovybe, diskutuoti dėl įtraukaus ugdymo užtikrinimo, Švietimo įstatymo Nr. I-1489 43 ir 67 straipsnių pakeitimo, Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 5 straipsnio pakeitimo, Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymų projektų

Gegužės 8 d. 11 val. Susitikimas su Taivaniečių atstovybės Lietuvoje Mokslo ir technologijų skyriaus direktoriumi prof. Da-Chuan Cheng (LMA)
Gegužės 9 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Gegužės 9 d. 18 val. Europos Parlamento biuro Lietuvoje ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje kvietimas dalyvauti Europos dienos minėjime (LMA)
Gegužės 10 d. Latvijos mokslų akademijos tikrojo nario, Latvijos universiteto Kietojo kūno fizikos instituto direktoriaus (1999–2016) Andris Šternbergs kvietimu Komandiruotė į Rygą dalyvauti iškilmingame priėmime
Gegužės 14 d. 10 val.

Sveikinimo žodis 12-ojoje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ (LMA)

Gegužės 15 d. 10 val.

Nuotolinis LR Švietimo ir mokslo komiteto posėdis, kuriame numatoma svarstyti dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. 242 17 straipsnio pakeitimo įstatymo, Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų, išklausyti pristatymus dėl socialinių pedagogų vaidmens vaikų dienos centruose, švietimo centrų misijos, vaidmuo savivaldybėse, plėtojant įtraukųjį ugdymą ir kt.

Gegužės 15 d. 15.30 val.

Susitikimas su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Trečiojo amžiaus universiteto atstovais dėl bendradarbiavimo (LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija)

Gegužės 17 d. 13 val.

Sveikinimo žodis Lietuvos imunologų draugijos kartu su Europos imunologų draugija organizuojamame renginyje „EFIS-on-Tour“ (LMA)

Gegužės 20 d. 12.30 val.

Lietuvos mokslų akademijos ir Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto bendradarbiavimo sutarties pasirašymas (LMA) 

Gegužės 20 d. 18 val.

J. E. Nepaprastosios ir įgaliotosios Izraelio valstybės ambasadorės Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein kvietimas dalyvauti Izraelio valstybės nepriklausomybės 76-osioms metinėms skirtame renginyje (LMA)

Gegužės 21–23 d. Komandiruotė į Berlyną (Vokietija) dalyvauti Europos tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijų federacijos (ALLEA) generalinėje asamblėjoje
Gegužės 24 d. 9 val.

Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos Respublika Europos Sąjungoje: dvidešimt patirties, iššūkių ir augimo metų“ (Vilniaus universitetas)

Gegužės 27 d. 10 val.

Nuotolinė LR Švietimo ir mokslo komiteto organizuojama diskusija „Lietuvos mokslo tarybos taikoma projektų ekspertinio vertinimo tvarka kitų šalių taikomų modelių kontekste“

Gegužės 27 d. 17.30 val. J. E. Azerbaidžano Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus dr. Tamerlan Garayev ir p. Farida Garayeva kvietimas dalyvauti priėmime
Azerbaidžano nepriklausomybės dienai paminėti (Pirklių klubas)
Gegužės 28 d.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo ir Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus išvažiuojamasis posėdis „Inovacijos miškininkystėje stiprinant miškų tvarumą ir turtinant bioįvairovę“ (Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio medelynas)

Gegužės 29 d. 10 val.

Nuotolinis LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis, kuriame numatoma diskutuoti dėl švietimo ir mokslo sektoriuje dirbančių asmenų skolinimosi galimybių, svarstyti dėl Kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto, įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 26, 35, 41, 42, 44, 53, 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir kt.

Gegužės 29 d. 15.30 val. 12-tosios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ geriausių pranešimų autorių apdovanojimai (LMA)
Gegužės 29 d. 18.30 val. Olimpinio judėjimo Lietuvoje 100-mečio gala vakaras (Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatras)
Gegužės 31 d. 10 val. Nuotoliniai LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto ir Jaunimo ir sporto reikalų komisijos klausymai dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 68 straipsnio pakeitimo įstatymo, Sporto įstatymo pakeitimo įstatymo ir kitų įstatymų projektų