Sudėtis

Archyvas

2022 M. SAUSIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Sausio 6 d. 11 val.

Pažymėjimų įteikimas pedagogams, įgijusiems fizikos mokytojų kvalifikaciją (VU Fizikos fakultetas)

Sausio 7 d. 10 val.

Nuotolinis LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis dėl Mokslo ir studijų, Švietimo, Sporto įstatymų pakeitimo projektų

Sausio 11 d. 9 val. 

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Sausio 12 d. 15 val.

Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis (LMT)

Sausio 13 d. 12 val.

LR Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen kvietimas dalyvauti Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos minėjime ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijoje Nepriklausomybės aikštėje (LRS)

Sausio 14 d. 9 val.

Nuotolinis LR Seimo Ateities komiteto posėdis dėl krizių valdymo mechanizmo Lietuvoje

Sausio 18 d. 8 val.

Nuotolinis LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis dėl  Sporto įstatymo pakeitimo projekto

Sausio 18 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Sausio 19 d. 10 val.

LMA Vrublevskių bibliotekos Mokslo tarybos posėdis (Vrublevskių biblioteka)
Sausio 19 d. 14 val. Nuotolinis IEEE feroelektrikų komiteto posėdis
Sausio 19 d. 15 val. Nuotolinis Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto tarybos posėdis
Sausio 20 d. 11 val. Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas (LMA)

Sausio 21 d. 10 val.

Nuotolinis susitikimas Lietuvos narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje (CERN) klausimams aptarti (organizuoja LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija)

Sausio 25 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Sausio 27 d. 9 val.

Nuotolinis 2014–2020 m. ES fondų investicijų ministerijos Valdymo komiteto posėdis

2022 M. VASARIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Vasario 1 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Vasario 2 d. 10 val.

Inverviu portalui LRT.lt

Vasario 3 d. 8.30–16 val.

Lietuvos mokslo premijų komisijos posėdžiai (LMA)

Vasario 3 d. 11 val.

Interviu LNK televizijai

Vasario 7 d. 15 val.

Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis (LMT)

Vasario 14 d. 10 val.

Pasitarimas dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų (ŠMSM)

Vasario 15 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Vasario 15 d. 13 val.

Sveikinimo žodis renginyje, skirtame Vasario 16-ajai (LMA)

Vasario 22 d. 14 val.

Dalyvavimas nuotoliniame posėdyje CERN klausimais

Vasario 23 d. 15 val.

Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis

 2022 M. KOVO MĖN. DARBOTVARKĖ

Kovo 1 d. 10 val.

Nuotolinis ŠMSM posėdis dėl ES SFP mokslo populiarinimo projekto

Kovo 3 d. 13 val.

2021 metų Lietuvos mokslo premijos laureato diplomų teikimo iškilmės

Kovo 4 d. 10.30 val.

Mokslinė konferencija „Teodoras Grotusas. Genijus, pralenkęs laiką“ (Pakruojo r., Žeimelis)

Kovo 8 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Kovo 9 d. 10 d.

LRS Švietimo ir mokslo komiteto posėdis dėl Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo projekto 

Kovo 9 d. 13 val. 

Lietuvos mokslo tarybos Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisijos posėdis

Kovo 15 d. 15 val.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanojimai už lietuvių kalbos puoselėjimą (LMA)

Kovo 16 d. 10 val.

Nuotolinis LRS Švietimo ir mokslo komiteto posėdis aktuliausiems klausimams su LR švietimo, mokslo ir sporto ministre J. Šiugždiniene aptarti
Kovo 18 d. 10 val. VU Fizikos fakulteto tarybos posėdis

Kovo 18 d. 12 val.

Lietuvos olimpinės akademijos suvažiavimas (VDU Švietimo akademija)

Kovo 22 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Kovo 23 d. 10 val.

Nuotolinis LRS Švietimo ir mokslo komiteto posėdis dėl nutarimo dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo pakeitimo, nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos“ projektų ir protokolinio nutarimo dėl pilietinio ir patriotinio ugdymo plėtros tvirtinimo
Kovo 23 d. 13 val.

Nuotolinis LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2014–2020 m. ES fondų investicijų į mokslinius tyrimus ir studijas Valdymo komiteto posėdis

Kovo 23 d. 15 val. Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis (LMT)
Kovo 24 d. 10 val. Nuotolinis susitikimas Lietuvos narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje (CERN) klausimams aptarti
Kovo 26 d. 12 val.

Dalyvavimas atidengiant paminklą Teodorui Grotusui (1785–1822) Žeimelyje (Pakruojo r.)

Kovo 30 d. 9.30 val. Nuotolinis LRS Švietimo ir mokslo komiteto posėdis dėl pasirengimo įgyvendinti Mokslo ir studijų įstatymo pataisas dėl trumposios pakopos studijų, Lietuvos mokslo tarybos nuostatų pakeitimo
Kovo 30 d. 15 val. Dalyvavimas Studijų kokybės vertinimo centro tarybos posėdyje (kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės deleguotas atstovas)
Kovo 31 d. 13 val.  Įžangos žodis akad. Gedimino Staugaičio jubiliejinėje popietėje „Agrochemijos ir poezijos dermė“
Kovo 31 d. 15 val. Susitikimas su pagal Baltijos–Amerikos Laisvės fondo programą Lietuvoje vizituojančiu Kolorado universiteto (JAV) profesoriumi Ryčiu Prekeriu

2022 M. BALANDŽIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Balandžio 1 d. 10 val.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Mokslo tarybos posėdis
Balandžio 1 d. 14 val. Nuotolinis Laikinosios Seimo ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimo grupės posėdis tema „Kas ir kaip formuoja Lietuvoje mokslo politiką?“
Balandžio 4 d. 9 val. Nuotolinis LRS Švietimo ir mokslo komiteto posėdis dėl profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarkos
Balandžio 6 d. 10 val.

Nuotolinis LRS Švietimo ir mokslo komiteto posėdis aktualiausiems klausimams su LR švietimo, mokslo ir sporto ministre J. Šiugždiniene aptartitaip pat dėl Mokslo ir studijų įstatymo, Švietimo įstatymo pakeitimų, skaitmeninės švietimo transformacijos (EdTech) ir profesinio mokymo įstaigų tinklo stiprinimo

Balandžio 12 d. 13 val. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas (LMA)
Balandžio 13 d. 10 val.

Nuotolinis LRS Švietimo ir mokslo komiteto posėdis. Darbotvarkėje – aktualiausių klausimų aptarimas su švietimo, mokslo ir sporto ministre J. Šiugždiniene, kolegijų sektoriaus misija ir tinklo pertvarka, Nacionalinės sporto agentūros steigimas, profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarka

Balandžio 13 d. 15 val.

Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis (LMT)

Balandžio 20 d. 10 val.

Nuotolinis LRS Švietimo ir mokslo komiteto posėdis. Darbotvarkėje – protokolinio sprendimo dėl aukšto meistriškumo sporto finansavimo tvirtinimas, Atmintinų dienų įstatymo, Valstybinės kalbos įstatymo ir Civilinio kodekso pakeitimų svarstymas

Balandžio 21 d. 18.45 val.

Dalyvavimas vakare, skirtame monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 100-mečiui paminėti

Balandžio 22 d. 9 val.

Nuotolinis LRS Ateities komiteto posėdis tema „Europos Žaliasis kursas: naujojoje geopolitinėje realybėje ir energetinės nepriklausomybės kryžkelėje“

Balandžio 22 d. 15 val.

Kvietimas dalyvauti akademinėje popietėje „Fizikai Kaune – 100“ (KTU Aula)

Balandžio 25 d. 11 val.

Įžangos žodis renginyje „DNR diena Lietuvoje“ (LMA)

Balandžio 26 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Balandžio 27 d. 10 val. Nuotolinis LRS Švietimo ir mokslo komiteto posėdis, kuriame LMA prezidentas pristatys 2021 metų LMA veiklos ataskaitą
Balandžio 28 d. 13.30 val. Nuotolinis Valdymo komiteto posėdis dėl investicijų į mokslinius tyrimus ir studijas
Balandžio 29 d. 9 val. Nuotolinis LRS Ateities komiteto posėdis dėl inovacijų, mokslo ir verslo modelių suderinamumo ir integravimo perspektyvų
Balandžio 29 d. 10 val.  Įžangos žodis konferencijoje  „Regionai ir savivalda Lietuvoje – problemos bei perspektyvos“

2022 M. GEGUŽĖS MĖN. DARBOTVARKĖ

Gegužės 2 d. 10 val. Europos Sąjungos šalių akademijų mokslo konsultacinės tarybos (EASAC) Break-out grupių apklausa. Nuotolinis susitikimas su EASAC viceprezidentu prof. Olivier Pironneau
Gegužės 10 d. 10 val.

Susitikimas su Lenkijos menų ir mokslų akademijos (Krokuva) prezidentu prof. Jan Ostrowski (LMA)

Gegužės 10–13 d. LMA prezidento Jūro Banio ir viceprezidento Zenono Dabkevičiaus komandiruotė į Briuselį dalyvauti  Europos mokslų akademijų federacijos (ALLEA) generalinėje asamblėjoje
Gegužės 16 d. 9 val. Mokslinės konferencijos „Lietuvos magistrantų informatikos ir IT tyrimai“ atidarymas
Gegužės 17 d. 12 val. Įžangos žodis Lietuvos mokslų akademijos dienoje Ignalinos rajono savivaldybėje
Gegužės 18 d. 10 val.  Nuotolinis LRS Švietimo ir mokslo komiteto posėdis dėl Švietimo, Profesinio mokymo įstatymų pakeitimų
Gegužės 18 d. 15 val. Lietuvos mokslo tarybos valdybos psėdis (LMT)
Gegužės 18 d. 17 val.

Akademikės prof. habil. dr. Viktorijos Daujotytės knygos „Arvydas Šliogeris: „Mano elementorius buvo Homeras“ (Vilnius: „Odilė“, 2021) sutiktuvės

Gegužės 20 d. 9 val. Nuotolinis LRS Ateities komiteto posėdis dėl viešųjų pirkimų problematikos ir ateities sprendimų krypčių
Gegužės 20 d. 13 val. Įžangos žodis tarptautinėje konferencijoje „Populiacijų genetika iš Baltų perspektyvos: lietuvių genomų mikroevoliuciniai procesai“ / Population Genetics from the Baltic Perspective: Microevolutionary Processes of the Lithuanian Genomes (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai)
Gegužės 22–28 d.  Feroelektrikų fizikos konferencija Čekijoje
Gegužės 31 d. 9 val.

LR Vyriausybės kanceliarijos tarpinstitucinis pasitarimas dėl Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo ir papildymo

Gegužės 31 d. 13 val. Įžangos žodis Lenkijos lietuvių bendruomenės ir Punsko valsčiaus dienoje Lietuvos mokslų akademijoje

2022 M. BIRŽELIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Birželio 1 d. 10 val. Įžangos žodis išvažiuojamajame MFCHM skyriaus narių posėdyje „Global BOD Group“ ir apskritojo stalo diskusijoje „Šiuolaikinių gamybos procesų virtualaus modeliavimo ir jų optimizavimo galimybės“
Birželio 1 d. 15 val.

Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis

Birželio 1 d. 16 val.

Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos posėdis (LR Vyriausybė)

Birželio 5 d. 17 val.

Įžangos žodis 18-oje tarptautinėje elektroanalizės konferencijoje ESEAC 2022 (Vilniaus rotušė)

Birželio 7  d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Birželio 8–10 d. 

LMA prezidento ir viceprezidento komandiruotė į Prahą (Čekija) dalyvauti Europos Sąjungos šalių akademijų mokslo konsultacinės tarybos (EASAC) posėdyje

Birželio 15 d. 10 val.
Įžangos žodis Lietuvos istorijos instituto organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Joachimas Lelevelis ir pagalbinių istorijos mokslų praeitis, dabartis, ateitis“ (LMA)
Birželio 15 d. 10.15 val.

Nuotolinė ALLEA, ISC kartu su partneriais organizuojama konferencija „Ukrainos krizė: Europos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų sektorių atsakymai“

Birželio 15 d. 13 val. Dalyvavimas akademiko Algio Petro Piskarsko laidotuvėse (Antakalnio kapinės)
Birželio 16 d. 10 val. LR Seimo posėdis, kuriame J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda skaitys metinį pranešimą (LR Seimas)
Birželio 21 d. 13 val. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas (LMA)
Birželio 27 d. – liepos 1 d. Komandiruotė į Turą (Prancūzijos Respublika) skaityti pranešimus ir dalyvauti tarptautiniame feroelektrikų pritaikymo simpoziume

2022 M. LIEPOS MĖN. DARBOTVARKĖ

Birželio 27 d. – liepos 1 d. Komandiruotė į Turą (Prancūzijos Respublika) skaityti pranešimus ir dalyvauti tarptautiniame feroelektrikų pritaikymo simpoziume
Liepos 2 d. 15 val. Dalyvavimas pirmosios Europos fizikų draugijos istorinės vietos Lietuvoje atidengimo lentos minėjime (Žeimelis, Pakruojo r.)
Liepos 3–6 d.  Komandiruotė į Rygą (Latvijos Respublika) skaityti pranešimus ir dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Funkcinių medžiagų ir nanotechnologijų inovacijų pritaikymas Baltijos regione“ 
Liepos 6 d. 18 val. Dalyvavimas Valstybės dienos progai skirtame priėmime (LR Prezidento rūmų vidinis kiemas)
Liepos 1015 d. Komandiruotė į Krokuvą (Lenkijos Respublika) skaityti pranešimus ir dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Keramika Europoje“
Liepos 18–29 d. Kasmetinės atostogos

2022 M. RUGPJŪČIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Rugpjūčio 8–10 d.  7-asis tarptautinis pasitarimas feroelektrinių relaksorių klausimais (7th International Workshop on Relaxor Ferroelectrics) (LMA)
Rugpjūčio 23 d.  Kvietimas dalyvauti iškilmingoje ceremonijoje, skirtoje „L`ORÉAL Baltic“ stipendijos „Moterims moksle“ nugalėtojoms – Baltijos šalių mokslininkėms (Rygos technikos universitetas)
Rugpjūčio 26 d. 9 val.

Sveikinimo žodis 23-iojoje Paleopatologijos asociacijos Europos konferencijoje (viešbutis „Radisson Blu Hotel Lietuva“)

Rugpjūčio 26–27 d. 

Pakruojo raj. savivaldybės mero kvietimas dalyvauti koncerte „Marso kanjonai“ ir Pakruojo šventėje 2022

Rugpjūčio 29 d. 18 val.

Užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio kvietimas į priėmimą, rengiamą Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų vadovų metinio susitikimo proga (LDK Valdovų rūmai)

Rugpjūčio 30 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Rugpjūčio 31 d. 15 val. Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis (LMT)

2022 M. RUGSĖJO MĖN. DARBOTVARKĖ

Rugsėjo 3 d. 10 val.  Susitikimas su Taivaniečių atstovybės Lietuvoje Mokslo ir technologijų skyriaus direktoriumi prof. Da-Chuan Cheng (LMA)
Rugsėjo 6 d. 11 val.

Įžangos žodis konferencijoje-diskusijoje, kurioje bus aptarta „Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui“ svarba bei vystymas (LMA)

Rugsėjo 8 d. 11 val.

Susitikimas su LMA Vrublevskių bibliotekos direktoriumi dr. Sigitu Narbutu (LMA)

Rugsėjo 8 d. 15 val.

Įžangos žodis istorikės dr. Audronės Veilentienės monografijos „Kauno technologijos universiteto istorijos kelias“, skirtos Universiteto 100-mečiui, sutiktuvėse (LMA)

Rugsėjo 9 d. 12 val.

Sveikinimo žodis iškilmingame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto jungtiniame Tarybos ir Senato posėdyje, skirtame prof. Rimanto Benečio inauguracijos iškilmėms (LSMU)

Rugsėjo 14 d. 10 val.

Nuotolinis LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis aktualiausiems klausimams su  LR švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždiniene, taip pat komiteto darbo planui 2022 m. Seimo rudens sesijoje aptarti

Rugsėjo 14 d. 14 val.

Lietuvių kalbos komisijos pirmininko Audriaus Antanaičio kvietimas į iškilmingą minėjimą, skirtą valstybinės kalbos statuso 100-osioms metinėms paminėti  (LRS)

Rugsėjo 14 d. 16 val. 

Kvietimas dalyvauti 16-osios Europos menų terapijos konferencijos atidaryme (Vilniaus rotušė)

Rugsėjo 15 d. 15 val.

Europos Sąjungos šalių akademijų mokslo konsultacinės tarybos (EASAC) kvietimas į nuotolinį seminarą mokslo komunikacijos ir COVID-19 pandemijos klausimais

Rugsėjo 16 d. 13 val.

Įžangos žodis konferencijoje, skirtoje akademiko Stepono Kolupailos (1892–1964) 130-osioms gimimo metinėms (LMA)

Rugsėjo 19 d. 10–12 val. 

Kvietimas dalyvauti į Taipėjaus atstovybės Varšuvoje Švietimo ir mokslo skyriaus inicijuojamą Lietuvos universitetų rektorių konfederacijos ir septynių Taivano universitetų aukščiausių vadovų susitikimą Vilniuje (VU)

Rugsėjo 19 d. 16 val.

Atminimo popietė, skirta akademiko Povilo Brazdžiūno (1897–1986) 125-osioms gimimo metinėms (LMA)

Rugsėjo 20 d. 13 val. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas (LMA)
Rugsėjo 21 d. 10.30 val. Sveikinimo žodis konferencijoje „Baltic Photonics 2022: lazerinio mikroapdirbimo pažanga“ (Visorių informacinių technologijų parkas)
Rugsėjo 22 d. 9 val. Tarptautinė mokslinė konferencija  „Pranciškus Skorina ir Renesanso knygos kultūra“. P. Skorinos Mažajai kelionių knygelei – 500 (LMA)
Rugsėjo 22 d. 10–14 val. Metinė konferencija, skirta ES ekonomikos gaivinimo plano įgyvendinimui LIetuvoje „Žalioji ir skaitmeninė pertvarka naujame geopolitiniame kontekste“ (Pirklių klubas, Vilnius) 
Rugsėjo 22 d. 17 val. Kvietimas paminėti Prezidento Algirdo Brazausko 90-ąsias gimimo metines (Valdovų rūmai)
Rugsėjo 23 d. 10 val. Sveikinimo žodis mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Rinkimų kodeksas – naujovės, iššūkiai, perspektyvos“ (LRS)
Rugsėjo 23 d. 16.30 val.

Sveikinimo žodis renginyje „L’Oréal“-UNESCO programa „Moterims moksle“. Pranešimai apie programos reikšmę ir laureačių atliekamus mokslinius tyrimus“ (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Rugsėjo 26 d. 8.30–12.30 val.

Kvietimas į LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto ir Vilniaus universiteto tarptautinę konferenciją „Aukštasis mokslas: pasiekimai, iššūkiai ir galimybės“ (LRS)

Rugsėjo 27–30 d.

LMA prezidento, viceprezidento, Organizacinio skyriaus vadovo komandiruotė į Ženevą (Šveicarija) dalyvauti CERN (Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacija) posėdžiuose

2022 M. SPALIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Spalio 3 d. 10.45 val.

Nuotolinis Valdymo komiteto posėdis investicijoms į mokslinius tyrimus ir studijas (ŠMSM)

Spalio 3 d. 12 val.

Susitikimas su diplomatu, bankininku dr. Romualdu Visokavičiumi, vadovavusiu Lietuvos bankui lito įvedimo laikotarpiu (LMA)

Spalio 5 d. 10 val.

Nuotolinis LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis aktualiausiems klausimams su LR švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždiniene aptarti, Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo bei papildymo ir kitiems klausimams svarstyti

Spalio 5 d. 15 val.

Nuotolinis Europos elektrokeramikų tarybos posėdis

Spalio 5 d. 17 val.

LR Seimo Ateities komiteto neformalaus Ateities forumo „Intelektualinis Lietuvos savarankiškumas“ virtuali diskusija „Ateities visuomenė“

 Spalio 6 d. 9 val.

Sveikinimo žodis tarptautinėje konferencijoje „Funkcinės neorganinės medžiagos“ (VU)

Spalio 7 d. 9 val.

Nuotolinis LR Seimo Ateities komiteto posėdis

Spalio 7 d. 10 val.

Nuotolinė tarptautinė diskusija „Mokslinių tyrimų sąžiningumo tarnybų valdymo modeliai Europoje: kur mes esame?“. Organizatoriai LRS Švietimo ir mokslo komitetas ir LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba.

Spalio 7 d. 13 val.

Dalyvavimas diskusijoje su taivaniečių delegacija (LMA)

Spalio 7 d. 18 val.

Kvietimas dalyvauti dalykinėje vakarienėje su Kinijos medicinos universiteto (Taivanas) rektoriumi prof. Mien-Chie Hung, Taivaniečių atstovybės Lietuvoje Mokslo ir technologijų skyriaus atstovais (viešbutis „Grand Hotel Kempinski Vilnius“)

Spalio 7 d. 19 val.

Kvietimas dalyvauti Lietuvos banko 100-mečio minėjimo koncerte (Lietuvos nacionalinė filharmonija)

Spalio 10 d. 18 val.

Kvietimas dalyvauti priėmime, skirtame Kinijos Respublikos (Taivano) 111-osios Nacionalinės dienos proga (viešbutis „Grand Hotel Kempinski Vilnius“)

Spalio 11–13 d. LMA prezidento ir viceprezidento komandiruotė į Londoną (Jungtinė Karalystė) dalyvauti tarptautinės mokslo tarybos (ISC) metiniame susirinkime
Spalio 17 d. 11.30 val.

Nuotolinė LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto diskusija - EBPO leidinio „Education at a glance“ pristatymas

Spalio 18 d. 9 val.  Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Spalio 18 d. 11 val. Nuotolinis Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinių, skirtų investicijoms į mokslinius tyrimus ir studijas, valdymo komiteto posėdis 
Spalio 18 d. 16 val. Įžangos žodis pirmojo Lietuvos mokslų akademijos prezidento Vinco Mickevičiaus-Krėvės (1882–1954) atminimo minėjime (LMA)
Spalio 19 d. 10 val.

Nuotolinis LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis dėl profesinio ugdymo, skaitmeninio ugdymo turinio ir priemonių, kolegijų veiklos analizės ir optimizavimo

Spalio 19 d. 11 val.

Kvietimas dalyvauti renginiuose, skirtuose profesoriaus, akademiko Mykolo Biržiškos ( 1882–1962) 140-osioms gimimo ir 60-osioms mirties metinėms paminėti (Vilniaus universiteto Botanikos sodas Kairėnuose)

Spalio 19 d. 17 val.

Seimo Ateities komiteto neformalaus Ateities forumo „Intelektualinis Lietuvos savarankiškumas“ virtuali diskusija „Viešojo valdymo ateities perspektyvos“

Spalio 20 d. 10 val. Sveikinimo žodis konferencijoje „Lietuvos tvaraus vystymosi iššūkiai 2023–2027 metų laikotarpiui“ (LMA)
Spalio 20 d. 14 val. Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų instituto doktorantūros komiteto posėdis (VU)
Spalio 21 d. 9 val.

Nuotolinis LR Seimo Ateities komiteto posėdis

Spalio 24 d. 9.30 val.

Nuotolinis tarptautinio patariamojo komiteto posėdis CERN ir Lietuvos ryšiams aptarti

Spalio 24 d. 15.30 val.

Susitikimas su Belgijos universitetų rektoriais (VU)

Spalio 24 d. 19 val.

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ir Ponios Dianos Nausėdienės kvietimas dalyvauti iškilmingoje vakarienėje Jo Didenybės Belgijos Karaliaus Philppe ir Jos Diddenybės Belgijos Karalienės Mathilde valstybinio vizito proga (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai)

Spalio 25 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Spalio 25 d. 13 val.

Renginys „Pakruojo rajono diena Lietuvos mokslų akademijoje“ (LMA)

Spalio 25 d. 16.30 val.

Nuotolinis Laikinosios LR Seimo ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimo grupės posėdis tema „Doktorantūros dabartis ir ateities vizija“

Spalio 26 d. 10 val.

Nuotolinis LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis dėl 2023 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo bei Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimų ir papildymų

Spalio 27 d. 10 val.

Susitikimas su taivaniečių delegacija (LMA)

Spalio 27 d. 11 val.

Regionų diena Lietuvos mokslų akademijoje. Pranešimas „LMA bendradarbiavimo patirtis su regionais ir ateities perspektyvos“ (LMA)

Spalio 27 d. 18 val.

Kvietimas dalyvauti kultūros vakare „Dienoraštyje įrašyta istorija“, skirtame vieno žymiausių lietuvių architektų restauratorių, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato dr. Kazio Napaleono Kitkausko dienoraščių knygos „Mūro istorijos tyrėjas“ sutiktuvėms (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai)

Spalio 27 d. 18.30 val.

Taivano nacionalinės mokslo ir technologijų tarybos viceministro prof. Minn-Tsong Lin kvietimas dalyvauti dalykinėje vakarienėje (viešbutis „Grand Hotel Kempinski Vilnius“)

Spalio 28 d. 9 val.

Nuotolinis LR Seimo Ateities komiteto posėdis

 

2022 M. LAPKRIČIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Lapkričio 3 d. 15 val.

LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus posėdis personalizuotos medicinos tema (LMA)

Lapkričio 3 d. 15 val.

Nuotolinis Tarptautinės mokslų akademijų sąjungos (The InterAcademy Partnership) generalinės asamblėjos posėdis

Lapkričio 4 d. 9 val.

Nuotolinis LR Seimo Ateities komiteto posėdis

Lapkričio 4 d. 10.30 val.

Įžangos žodis biologijos mokytojams skirtoje konferencijoje „Aktualios 2022 metų biologijos ir medicinos mokslų naujienos“ (LMA)

Lapkričio 8 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Lapkričio 8 d. 17 val. Asociacijos „Lietuvos-Vokietijos forumas“ visuotinis susirinkimas (Žurnalistų namai)
Lapkričio 8 d. 18 val. Projekto „Lietuvos šviesuoliai 2022“ apdovanojimų iškilmės (LMA)
Lapkričio 9 d. 10 val. LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis dėl Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo, pasirengimo įgyvendinti įtraukųjį ugdymą bendroje ugdymo sistemoje, profesinio orientavimo reformos ir kt.
Lapkričio 10 d. 10 val. Įžangos žodis 11-oje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“ (LMA)
Lapkričio 11 d. 9.30 val. Nuotolinis LR Seimo Ateities komiteto posėdis
Lapkričio 14 d. 17.30 val. Kvietimas dalyvauti Lietuvos Respublikos ir Japonijos draugystės 100-mečio minėjimo renginyje (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)
Lapkričio 16 d. 10 val. Nuotolinis LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto posėdis dėl Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimų, skatinamojo finansavimo už studijų rezultatus 
Lapkričio 16 d. 14 val. LMA veiklos pristatymas konferencijoje „Fundamentiniai mokslai kardiologijai“ (LMA)
Lapkričio 18 d. 9 val. Nuotolinis LR Seimo Ateities komiteto posėdis
Lapkričio 18 d. 10 val. Nuotolinis VU Fizikos fakulteto tarybos posėdis
Lapkričio 21 d. 14.30 val. Susitikimas su Taivaniečių atstovybės Mokslo ir technologijų skyriaus direktoriumi prof. Da-Chuan Cheng (LMA)
Lapkričio 21 d.  15 val. Kvietimas dalyvauti „Lietuvos užsienio politikos dokumentų“ I tomo (1917–1920 metai) pristatyme (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)
Lapkričio 22 d. 11 val. Kvietimas dalyvauti renginyje „Geriausios disertacijos 2021“ (LR Prezidentūra)
Lapkričio 22 d. 14 val. Įžangos žodis renginyje „Jaunųjų mokslo daktarų akademinės karjeros principai, jų svarba bei ateities perspektyvos“ (LMA)
Lapkričio 23 d.  9 val.
Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisijos posėdis (LMT)
Lapkričio 23 d. 10 val. Nuotolinis LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto posėdis dėl Mokslo ir studijų įstatymo, Švietimo įstatymo, Profesinio mokymo įstatymo ir kitų įstatymų pakeitimų
Lapkričio 23 d. 18.00 val. LR užsienio reikalų ministro Gabrielio Landsbergio ir J. E. nepaprastojo ir įgaliotojo JAV ambasadoriaus Lietuvoje p. Roberto S. Gilchristo kvietimas dalyvauti priėmime ir koncerte buvusio JAV prezidento Džordžo Volkerio Bušo vizito Vilniuje 20-mečiui paminėti (Vilniaus rotušė)
Lapkričio 24 d. 8 val. Metinis CERN-Lietuvos jungtinio komiteto posėdis (LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija)
Lapkričio 24 d. 10 val. Sveikinimo žodis 15-oje Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos“ (LMA)
Lapkričio 25 d. 10 val. Sveikinimo žodis moksliniame seminare „Pažeistų vandens ekosistemų atkūrimas – Lietuvos patirtis ir ateities perspektyvos“ (LMA)
Lapkričio 28 d. 9.30 val. Nuotolinė konferencija „Socialinė dimensija Lietuvos aukštajame moksle“ (organizuoja LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, VU studentų atstovybė)
Lapkričio 29 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Lapkričio 29 d. 10 val. Nuotolinis tarptautinis simpoziumas „Ukrainos mokslas šiuolaikinių iššūkių ir grėsmių kontekste: problemos ir plėtros prioritetai“
Lapkričio 29 d. 15 val. Sveikinimo žodis Europos mokslo patarėjų forume (LMT)
Lapkričio 30 d. 9 val. Nuotolinis LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto posėdis dėl Mokslo ir studijų įstatymo, Profesinio mokymo įstatymo ir kitų įstatymų pakeitimo
Lapkričio 30 d. 14 val. Nuotolinis MTEPI ir studijų valdymo komiteto posėdis
Lapkričio 30 d. – gruodžio 2 d. Komandiruotė į Švediją dalyvauti Europos mokslų akademijų patariamosios tarybos (EASAC) posėdyje

 

2022 M. GRUODŽIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Gruodžio 5 d. 18 val.

J. E. nepaprastojo ir įgaliotojo Rumunijos ambasadoriaus Lietuvoje p. Cosmino George'o Dinescu ir p. Erjolos Dinescu kvietimas dalyvauti priėmime Rumunijos nacionalinei dienai paminėti (Vilniaus rotušė)

Gruodžio 7 d. 10 val.

Nuotolinis LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto posėdis, kuriame bus aptarti aktualiausi klausimai su LR švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždiniene, svarstoma dėl Švietimo įstatymo ir Profesinio mokymo įstatymo bei jų lydinčiųjų pakeitimų

Gruodžio 8 d. 9 val.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdis (viešbutis „Crowne Plaza Vilnius“)

Gruodžio 8 d. 14 val.

LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas ir LMA Jaunosios akademijos narių rinkimai (LMA)

Gruodžio 8 d. 16 val.

Kvietimas dalyvauti 2022 metų geriausiųjų Lietuvos universitetų studentų sportininkų pagerbimo šventėje, skirtoje Lietuvos studentų sporto 100-mečiui paminėti (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija)

Gruodžio 9 d. 9.45 val.

Nuotolinis Lietuvos banko netechninių tyrimų seminaras

Gruodžio 12 d. 8 val.

Nuotolinis LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto posėdis dėl Švietimo įstatymo, Profesinio mokymo įstatymo pakeitimų

Gruodžio 13 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Gruodžio 13 d. 13 val.

Išvažiuojamoji konferencija į Lietuvos etnokosmologijos muziejų (Molėtų r.)

Gruodžio 14 d. 8.30 val.

Nuotolinis LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto posėdis, kurio metu numatyta diskusija „Įtraukusis ugdymas: susitarimo dėl Lietuvos švietimo politikos (2021–2030) įgyvendinimas, faktinė situacija ir nuveikti darbai“

Gruodžio 15 d. 10 val.

Įžangos žodis paskaitoje apie Vilniaus širdies – Gedimino pilies kalno – praeitį, dabartį ir ateitį

Gruodžio 15 d. 13 val.

Įžangos žodis konferencijoje „Baltų vienybės stiprinimas per kultūrinį bendradarbiavimą“ (LMA)

Gruodžio 16 d. 10 val.

Nuotolinis VU Fizikos fakulteto tarybos posėdis

Gruodžio 19 d. 8.30 val.

Kvietimas dalyvauti Lietuvos–Vokietijos forumo konferencijoje „Lietuva ir Vokietija: Europa 2022“

Gruodžio 19 d. 9 val.

Kvietimas dalyvauti renginyje „Šviesos keliu: nuo pirmosios parametriškai sustiprintos spinduliuotės iki Ekstremalios šviesos infrastruktūros...“ prof. A. P. Piskarsko 80 metų ir OPCPA 30 metų sukaktims paminėti (VU Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras)

Gruodžio 20 d. 13 val.

Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas (LMA)

Gruodžio 21 d. 10 val.

Nuotolinis LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto posėdis, kuriame bus svarstomi Švietimo įstatymo, Profesinio mokymo įstatymo straipsnių pakeitimai