Sudėtis

Darbotvarkė

2024 M. BALANDŽIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Balandžio 2 d. 17 val. Nuotolinis Tarptautinės mokslo tarybos (International Science Council, ISC) Europos valdymo grupės narių posėdis
Balandžio 3 d. 10 val.

Interviu su žurnalo „Onkologija“ žurnaliste Natalija Voronaja

Balandžio 8 d. 13 val.

Vilniaus universiteto rektorių ąžuolų alėjos atidarymas (VU botanikos sodas Kairėnuose)

Balandžio 9 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Balandžio 9 d. 11 val. Susitikimas su Lietuvos mokslų akademijos darbo taryba (LMA)
Balandžio 10 d. 10 val.

Nuotolinis LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis, kuriame numatoma svarstyti dėl Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo ir papildymo, Švietimo įstatymo pakeitimo ir STEAM stiprinimo

Balandžio 10 d. 14 val. Tarptautinė mokslinė konferencija „Trijų jūrų iniciatyva: viena koncepcija, skirtingi požiūriai?“(LMA)
Balandžio 11 d. 15 val. Kvietimas dalyvauti nuotolinėje informacinėje sesijoje „Mokslinių tyrimų finansavimas Vokietijoje“
Balandžio 12 d. 9 val. Įžangos žodis tarptautinio simpoziumo „Genų redagavimas: nuo ​​tyrimų iki pramonės“ dalyviams (LMA)
Balandžio 12 d. 16 val. Nuotolinis susitikimas su Latvijos ir Estijos mokslų akademijų prezidentais dėl moterų mokslininkių skatinimo 
Balandžio 16 d. 12.50 val. Mokslo populiarinimo paskaita „Modernių medžiagų tyrimai“ (Vilniaus Žirmūnų gimnazija)
Balandžio 17 d. 10 val.

Nuotolinis LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto posėdis, kurio metu numatyta aptarti aktualių švietimo, mokslo ir sporto klausimus su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vadovybe, susipažinti su profesinio mokymo pertvarkos rezultatais, svarstyti LR Švietimo įstatymo Nr. I-1489 2 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą ir kt.

Balandžio 18 d. 9 val. Susitikimas su LRV Ministro Pirmininko patarėja Aiste Kairiene dėl konkurso  „Moterys moksle“ (LMA)
Balandžio 18 d. 10 val. Susitikimas su Moldovos ambasadoriumi Lietuvoje  Emiliu Drucu (Emil Druc) (LMA)
Balandžio 18 d. 13 val.

Kvietimas dalyvauti nuotoliniame seminare „Permąstyti akademijų bendradarbiavimą su suinteresuotosiomis šalimis: sėkmės istorijos“, organizuojamame Europos medicinos akademijų federacijos (FEAM) kartu su Europos taikomųjų mokslų, technologijų ir inžinerijos akademijų taryba (Euro-CASE)

Balandžio 18 d. 15 val. Europos akademijų mokslo patariamosios tarybos (EASAC) organizuojama nuotolinė diskusija akademijų narių įsitraukimui didinti
Balandžio 22 d. 14 val. Nuotolinis Tarptautinės mokslų akademijų sąjungos (IAP) posėdis dėl Generalinės asamblėjos rengimo 
Balandžio 23 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Balandžio 24 d. 10 val. Nuotolinis LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdis, kuriame bus pristatyta Lietuvos mokslų akademijos 2023 metų veiklos ataskaita
Balandžio 25 d. 11 val. Kvietimas tarti įžangos žodį konferencijos „Organų transplantacija ir dirbtinis intelektas“ dalyviams (LMA)
Balandžio 25 d. 15 val. Nuotolinis posėdis su Vokietijos mokslinių tyrimų fondo (DFG) ir Lietuvos mokslo tarybos atstovais informacinio renginio „Finansavimo galimybės bendriems Lietuvos ir Vokietijos moksliniams tyrimus skatinti“ organizaciniams klausimams aptarti
Balandžio 26 d. 13 val. Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu kvietimas dalyvauti iškilmingame Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dvidešimtmečio minėjime (LR Vyriausybės rūmai)
Balandžio 30 d. 15 val. Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas (LMA)

 

2024 M. GEGUŽĖS MĖN. DARBOTVARKĖ

Gegužės 7 d. 10.30 val.

Informacinis renginys „Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimo galimybių moksle skatinimas“ (LMA)

Gegužės 8 d. 8.30 val.

Nuotolinis bendras LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto ir Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžis, kuriame numatyta pristatyti vaikų socializacijos centrų naują modelį

Gegužės 9 d. 18 val. Europos Parlamento biuro Lietuvoje ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje kvietimas dalyvauti Europos dienos minėjime (LMA)