Veikla

2018 etai

LMA narių visuotinis susirinkimas, baigiantis 2018 metams
2018 m. gruodžio 20 d.
 įvyko kalėdinis Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas. Renginio pradžioje tylos minute buvo pagerbtas akademiko, žymaus Lietuvos istorijos tyrėjo, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro prof. Antano Tylos atminimas. Po to LMA prezidiumas ir skyrių nariai pasveikino jubiliatus: akademikus Kęstutį Strupą ir Zenoną Norkų – 60 metų, Antaną Andrijauską – 70 metų, Donatą Surgailį – 75 metų ir Jurgį Vilemą – 80 metų sukakties proga.
Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas įteikė Meilės Lukšienės premijos laureato diplomą Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos doc. dr. Ramutei Teresei Bruzgelevičienei už monografijas ir taikomuosius Lietuvos švietimo kūrimo tyrimus 1988–2014 m. Ramutė Teresė Bruzgelevičienė – mokslininkė ir žurnalistė, aktyvi atkurtos Lietuvos valstybės švietimo reformos dalyvė. Laureatę sveikino LMA prezidentas akad. Jūras Banys ir viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, Kauno m. meras Visvaldas Matijošaitis.
Pagerbti ir 2018 m. Kauno miesto mokslo premijos laureatai. Premijos skirtos humanitarinių ar socialinių mokslų srityje – Vytauto Didžiojo universiteto profesorei Laimai Šinkūnaitei už Kauno sakralinio paveldo tyrimus, fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ar technologijos mokslų srityje – LMA tikrajam nariui, Kauno technologijos universiteto profesoriui Rymantui Jonui Kažiui už ultragarsinių matavimo bei diagnostikos technologijų ekstremaliomis sąlygomis kūrimą, nuopelnus puoselėjant ultragarso mokyklą. V. Matijošaitis sveikindamas laureatus paminėjo, kad Kaune po kelerių metų iškilsiantis Mokslo ir technologijų sklaidos centras „Mokslo sala“ dar labiau skatins jaunimą domėtis mokslu ir didins perspektyvių mokslininkų, taip pat ir akademikų, gretas.
Šiuolaikiniame pasaulyje net ir sporto pergalių neįmanoma pasiekti be mokslininkų pagalbos, be naujausių technologijų. Tą pabrėžė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, kalbėjusi Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos olimpinės akademijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymo proga. Sutartį pasirašė LMA prezidentas akad. J. Banys ir Lietuvos olimpinės akademijos prezidentas Artūras Poviliūnas. Jo žodžiais, šis dokumentas padės Lietuvos sportininkams siekti geriausių rezultatų bendraujant su sporto mokslininkais ir kartu skatins visuomenės sveikatinimo pažangą.
Lietuvos mokslų akademija šių metų rugsėjo 20 d. patvirtino Jaunosios akademijos nuostatus ir ėmėsi kurti LMA Jaunąją akademiją (LMAJA). Spalio 5 d. buvo paskelbti rinkimai į LMAJA narius. Į šią akademiją išrinkti jaunieji mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslo rezultatų ir aktyvūs profesinėje veikloje. LMA narių visuotiniame susirinkime buvo įteikti pažymėjimai pirmiesiems dešimčiai narių. Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje LMAJA nariais išrinkti dr. Olga Mastianica-Stankevič ir dr. Donatas Murauskas; Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje – dr. Mangirdas Malinauskas ir dr. Edvinas Orentas; Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje – dr. Juozas Kupčinskas ir dr. Vaidas Palinauskas; Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje – dr. Diana Marčiulynienė ir dr. Jurga Miliauskienė, Technikos mokslų skyriuje – dr. Mindaugas Gedvilas ir dr. Darius Gudeika.
LMA narių visuotinio susirinkime taip pat buvo nutarta, kad LMA tikrųjų narių ir užsienio narių rinkimai vyks 2019 m. vasario 14 d. Iškilmingą susirinkimą užbaigė kalėdinė muzikinė programa, kurią atliko vokalinis instrumentinis trio: Raimonda Janutėnaitė (mecosopranas), Viktorija Zabrodaitė (fleita) ir Violeta Vaičiulienė (fortepijonas).
Parengė dr. Rolandas Maskoliūnas ir dr. Andrius Bernotas

2018 m. rugsėjo 24 d. LMA narių visuotinis susirinkimas
Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimo pradžioje tylos minute buvo pagerbti žymus sodo augalų selekcininkas, LMA užsienio narys profesorius Viktoras Trajkovskis (Viktor Trajkovski), žymus Lietuvos fizikas, vienas pirmųjų puslaidininkių fizikos specialistų, talentingas šios mokslo šakos organizatorius, profesorius habilituotas mokslų daktaras akademikas Algirdas Šileika, LMA tikrasis narys, ilgametis KTU Cheminės technologijos fakulteto profesorius, Vitalijus Janickis ir LMA tikrasis narys, vienas iš Lietuvos vadybos mokslų pradininkų, habilituotas mokslų daktaras profesorius Povilas Zakarevičius.
Po to LMA prezidiumas ir mokslų skyrių nariai pasveikino jubiliatus: Vytautą Martinkų – 75 metų, Saulių Klimašauską ir Rimantą Jankauską – 60, Praną Kūrį 80 metų jubiliejų proga. Kavli premijos gavimo proga pasveikintas akad. Virginijus Šikšnys. LMA prezidentas J. Banys kartu su LMA Teodoro Grotuso fondo valdybos pirmininku akad. Aivaru Kareiva už nuopelnus mokslui ir kultūrai akademikui Algimantui Grigeliui įteikė Teodoro Grotuso medalį.
LMA prezidentas J. Banys kartu su viceprezidentu Zenonu Dabkevičiumi ir Ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi įteikė pažymėjimus LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų konkurso nugalėtojams. 2018–2019 m. stipendijos skirtos penkiolikai mokslininkų: dr. Lijanai Birškytei-Klimienei, dr. Giedrei Dzemydaitei, dr. Mindaugui Klovui (Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse), dr. Ritai Armonienei, dr. Aldonai Balčiūnaitei, dr. Dariui Kazlauskui, dr. Vitai Lėlei, dr. Dianai Marčiulynienei, dr. Linui Minkevičiui, dr. Urtei Neniškytei, dr. Dariui Ploniui, dr. Eglei Preikšaitienei, dr. Evaldui Stankevičiui, dr. Daivai Tavgenienei, dr. Aurimui Vyšniauskui (Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse).
Vėliau prasidėjo diskusijos dėl Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo, kurias moderavo J. Banys. Kalbėjo Ūkio ministras V. Sinkevičius, LMA tikrasis narys Gintautas Tamulaitis, Ūkio viceministras Gintaras Vilda. Susirinkusiems kilo nemažai klausimų dėl įstatymo nuostatų ir jo įgyvendinimo eigos, todėl buvo nuspręsta, kad prie šios temos dar teks sugrįžti. Viceministras G. Vilda pakvietė Mokslų akademiją ir akademikus bendradarbiauti, teikti siūlymų dėl įstatymo tobulinimo ir nuostatų įgyvendinimo ir dalyvauti Ūkio ir Švietimo ir mokslo ministerijų sudaromose darbo grupėse.
Kitas darbotvarkės klausimas buvo dėl LMA Jaunosios akademijos kūrimo. Akad. Z. Dabkevičius pristatė susirinkusiems LMA Jaunosios akademijos nuostatus, kurie buvo patvirtinti bendru sutarimu. LMA prezidentas J. Banys pateikė LMA prezidiumo patvirtintą nutarimą dėl LMA tikrųjų narių laisvų vietų ir specialybių, į kurias bus skelbiamas konkursas. Jis taip pat priimtas bendru sutarimu.
Parengė Rolandas Maskoliūnas

2018 m. balandžio 17 d. LMA narių visuotinis susirinkimas
2018 m. balandžio 17 d. įvyko ataskaitinis Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas. Renginio pradžioje tylos minute buvo pagerbti neseniai mirę LMA nariai – kalbininkas, baltistas, dialektologas, daugelio knygų ir vadovėlių autorius, buvęs švietimo ir mokslo ministras habil. dr. prof. Zigmas Zinkevičius ir branduolinės energetikos atstovas prof. Bal Radžas Sėgalis (Bal Raj Sehgal). Po to LMA prezidiumas ir mokslų skyrių nariai pasveikino jubiliatus: Vytautą Petrą Rančelį 80 metų, Algirdą Vaclovą Valiulį, Jurgį Kazimierą Staniškį, Rymantą Joną Kažį, Gintautą Žintelį ir Algirdą Petrą Stabinį 75 metų, Valentiną Mikelėną – 60 metų, Darių Danusevičių – 50 metų jubiliejaus proga, įteikė LMA prezidiumo padėkas Jonui Grigui 80 metų ir Arūnui Krotkui 70 metų jubiliejaus proga.
Buvo apdovanoti LMA konkursų: vardinių premijų, jaunųjų mokslininkų ir doktorantų, aukštųjų mokyklų studentų geriausių mokslinių darbų laureatai. Kazimiero Būgos (kalbotyra) premija skirta prof. Antanui Pakeriui už fundamentinius ir taikomuosius lietuvių kalbos fonetikos, akcentologijos ir leksikos darbus, Juozo Matulio (chemija) – dr. Arūnui Jagminui už mokslinį darbą „Nanodarinių sintezės, modifikavimo, charakterizavimo ir taikymų tyrimai“, Adolfo Jucio (teorinė fizika) premija – prof. Bronislovui Kaulakiui ir dr. Juliui Ruseckui už mokslinį darbą „Atominių ir sudėtingų sistemų spektroskopija ir stochastiniai reiškiniai“, Kazimiero Baršausko (elektronika ir elektrotechnika) premija – prof. Sauliui Grigalevičiui už mokslinį darbą „Naujos struktūros puslaidininkių panaudojimas organiniuose šviesos dioduose“ ir Povilo Matulionio (miškotyra) premija – prof. Romualdui Deltuvui už monografiją ,,Povilas Matulionis: Ateities pradžia – tai mes“. Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams skirta 11 premijų ir šeši pagyrimo raštai, o aukštųjų mokyklų studentams – 15 premijų bei penki pagyrimo raštai. Jaunųjų mokslininkų ekonomistų mokslinių darbų konkurso akademiko Kazimiero Meškausko premijos diplomas įteiktas doc. dr. Arui Zirguliui už darbą „Mokesčių konkurencija dėl kapitalo, akcentuojant produktyvumo pašalinius poveikius“, LMA Teodoro Grotuso fondo valdybos sprendimu Teodoro Grotuso stipendija skirta doktorantei Olgai Opuchovič. Stipendijos diplomą įteikė Fondo valdybos narys akad. Rimantas Ramanauskas.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) pirmininkas Audrys Antanaitis ir VLKK Programų skyriaus vedėja dr. Vilija Ragaišienė įteikė VLKK apdovanojimus už taisyklingą ir stilingą mokslinio darbo kalbą dviem LMA jaunųjų mokslininkų ir doktorantų konkurso dalyviams – doktorantams Birutei Avižinienei (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) ir Viliui Šadauskui (Lietuvos edukologijos universitetas).
LMA prezidentas Jūras Banys susirinkusiems pristatė LMA 2017 metų veiklos ataskaitą. Diskusijoje kalbėjo akademikai Algimantas Grigelis, Bonifacas Stundžia, Benediktas Juodka. Susirinkimas pritarė LMA ataskaitai, praėjusių metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymui ir šių metų sąmatai.
Apie Lietuvos aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų ateities viziją kalbėjo Švietimo ir mokslo viceministras dr. Giedrius Viliūnas, plačiau paaiškinęs apie būtinybę stiprinti valstybinių mokslinių tyrimų institutų valdymą ir vadybą, poreikį toliau konsoliduoti jų mokslinį potencialą.
Sesijos metu veikė paroda, skirta geologo, mineralogo, kalnų inžinieriaus Ignoto Domeikos gimimo 215 metų jubiliejui, „Pažvelk į mineralą dar bevardį | Spójrz na minerał jeszcze bezimienny“ (sudarytojai akad. Algimantas Grigelis ir prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius, dailininkė Miglė Datkūnaitė). Taip pat buvo eksponuojami akademikų ir LMA Vrublevskių bibliotekos 2017 metų leidiniai, LMA išleistų mokslo žurnalų komplektai.
Parengė dr. Andrius Bernotas, dr. Rolandas Maskoliūnas

2018 m. sausio 9 d. LMA narių visuotinis susirinkimas
Pradėdami susirinkimą LMA prezidentas Valdemaras Razumas, viceprezidentas Domas Kaunas, vyriaus. mokslinis sekretorius Vytautas Basys, išrinktas LMA prezidentas Jūras Banys pasveikino sukaktuvininkus – akademikus Algį Petrą Piskarską 75-erių metų ir Joną Remigijų Naujalį 70-ties metų proga.
V. Razumas priminė, kad darbotvarkėje numatyti LMA viceprezidento(-ų), vyriausiojo mokslinio sekretoriaus, kitų prezidiumo narių rinkimai ir mokslų skyrių pirmininkų tvirtinimas.
J. Banys į viceprezidento pareigas pasiūlė rinkti akad. Zenoną Dabkevičių, į vyriausiojo mokslinio sekretoriaus – akad. Vytautą Basį, į prezidiumo narius – akad. Vytautą Nekrošių ir akad. Raimundą Šiaučiūną.
V. Razumas kalbėjo, kad LMA mokslų skyriuose įvyko visuotiniai susirinkimai, kuriuose buvo renkami pirmininkai ir informavo, kad Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininku išrinktas akad. Domas Kaunas, Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininku – akad. Leonas Valkūnas, Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininku – akad. Vaidutis Kučinskas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininku – akad. Zenonas Dabkevičius, Technikos mokslų skyriaus pirmininku – akad. Gintautas Žintelis. Mokslų skyriuose išrinktus pirmininkus turi patvirtinti LMA narių visuotinis susirinkimas.
Tarp mokslų skyrių pirmininkų nauji išrinkti buvo Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje akad. L. Valkūnas, Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje – akad. V. Kučinskas. Juos LMA nariams pristatė akad. Feliksas Ivanauskas ir akad. Vytautas Basys.
V. Razumas priminė LMA prezidiumo rinkimų reglamentą ir pasiūlė į balsavimo biuletenius įtraukti anksčiau išvardytus LMA tikruosius narius.
Atviru balsavimu patvirtinta Balsų skaičiavimo komisija. Įvyko balsavimas. Balsavimo komisijos pirmininkas akad. Eugenijus Manstavičius paskelbė balsavimo rezultatus. Atviru balsavimu patvirtintas Balsų skaičiavimo komisijos protokolas ir LMA narių visuotinio susirinkimo nutarimas dėl prezidiumo narių sudėties tvirtinimo 4 metams.
LMA viceprezidentu išrinktas akad. Z. Dabkevičius, vyriaus. moksliniu sekretoriumi – akad. V. Basys, prezidiumo nariais – akad. V. Nekrošius ir akad. R. Šiaučiūnas. Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininku patvirtintas akad. D. Kaunas, Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininku – akad. L. Valkūnas, Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininku – akad. V. Kučinskas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininku – akad. Z. Dabkevičius, Technikos mokslų skyriaus pirmininku – akad. G. Žintelis.
Prezidentas V. Razumas pasveikino naująjį LMA prezidiumą ir palinkėjo vaisingo darbo. Išrinktas LMA prezidentas J. Banys kalbėjo, kad Akademijos laukiančius iššūkius padės įveikti tik LMA prezidiumo ir visų jos narių glaudus bendradarbiavimas visos Lietuvos mokslo bendruomenės labui.