• LIT
  • Konkursai
Atgal

2019 m. Aukštųjų mokyklų studentų geriausių mokslinių darbų konkursas

Lietuvos mokslų akademija skelbia aukštųjų mokyklų studentų geriausių mokslinių darbų konkursą ir skiria 15 premijų pagal vertinimo rezultatus šiose mokslų srityse:
- humanitarinių ir socialinių mokslų;
- matematikos, fizikos ir chemijos mokslų;
- biologijos, medicinos ir geomokslų;
- žemės ūkio ir miškų mokslų;
- technikos mokslų.

Konkurse gali dalyvauti vientisųjų, pirmosios ir antrosios pakopos universitetinių studijų studentai, taip pat asmenys, tais kalendoriniais metais baigę aukštąjį mokslą. Atsižvelgdami į konkurso dalyvių klausimus, tiksliname, kad konkurse gali dalyvauti asmenys, kurie šiemet baigė magistrantūros studijas ir šiuo metu yra doktorantai.

Konkursui rekomenduojama teikti individualius mokslinius darbus, atskirais atvejais gali būti teikiami kelių autorių moksliniai darbai. Mokslinius darbus siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų (institutų) tarybos.

Konkurso dalyviai turi dalyvauti dviejų dalių mokymuose:
- 3 akad. val. skirtos supažindinti, kaip pildomos paraiškos, pateikti gerosios praktikos pavyzdžių. Mokymai vyko 2019 m. lapkričio 11 d. 15 val. Lietuvos mokslų akademijoje.
Norintiems dalyvauti konkurse, tačiau negalėjusiems atvykti į mokymus lapkričio 11 d., organizuojami papildomi mokymai 2019 m. lapkričio 22 d. 16 val. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius).

- 5 akad. val. skirtos aptarti paraiškų turinį, pateikti rekomendacijų rengiant ir vykdant projektus. Mokymai vyks 2020 m. vasario mėn. (vieta ir data bus tikslinamos).

Mokslo darbai ir kiti dokumentai konkursui priimami Lietuvos mokslų akademijose elektroninėje paraiškų registravimo sistemoje 2019 m. lapkričio 18 d. – gruodžio 17 d.

Konkurso nuostatai: http://www.lma.lt/studentu-moksliniu-darbu-konkurso-nuostatai

Informacija teikiama mob. 8 608 17 888 arba e. paštu v.paskauskiene@lma.lt