• LIT
  • Konkursai
Atgal

2019 m. LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursas

Lietuvos mokslų akademija (LMA) skelbia Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursą. Stipendijos skiriamos mokslininkų, mokslo laipsnį įgijusių ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos), vykdomiems aktualiems moksliniams tyrimams remti.

Stipendijos skiriamos Lietuvos Respublikos piliečiams, turintiems mokslo daktaro laipsnį. Iki paraiškų pateikimo konkurso dalyviai turi išklausyti pirminius mokymus, kurie 2019 m. balandžio 24 d. 15 val. LMA (Gedimino pr. 3, Vilnius).

Kandidatus stipendijai gauti teikia mokslo ir studijų institucijos bei organizacijos. Savo kandidatūras gali iškelti ir patys mokslininkai.

Kandidatai stipendijai gauti pildo ir elektroninėje sistemoje teikia paraiškos formą ir kitus susijusius dokumentus PDF formatu (spausti žemiau esantį mygtuką „Teikti paraišką“).

Paraiškos priimamos 2019 m. balandžio 29 d.–gegužės 29 d.

 Su konkurso nuostatais galite susipažinti:
http://www.lma.lt/uploads/files/JM_nuostatai2019.pdf

Kilus klausimų dėl paraiškos pildymo, teikiamų dokumentų ir pan., prašome kreiptis į dr. Jadvygą Olechnovičienę tel. 8 683  62 056 arba el. paštu j.olechnoviciene@lma.lt
Kilus klausimų dėl paraiškos teikimo per elektroninę sistemą ir mokymų, prašome kreiptis į Eveliną Griciūtę tel. 8 692  45 332 arba el. paštu e.griciute@lma.lt