• LIT
  • Konkursai
Atgal

Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursai

2017 m. Lietuvos mokslų akademija skelbia vardinių premijų konkursus:
- Kazimiero Būgos (1879–1924) – kalbotyra
- Juozo Matulio (1889–1993) – chemija
- Adolfo Jucio (1904–1974) – teorinė fizika
- Kazimiero Baršausko (1904–1964) – elektronika ir elektrotechnika
- Povilo Matulionio (1860–1932) – miškotyra

Konkursuose gali dalyvauti atitinkamų mokslo sričių mokslininkai, tyrėjai, aukštųjų mokyklų dėstytojai. Darbas gali būti individualus arba kolektyvinis (iki 4 autorių). Darbus premijoms siūlo mokslo ir studijų institucijų senatai (tarybos), LMA nariai, LMA mokslų skyriai.
Konkurso nugalėtojui įteikiamas laureato diplomas ir piniginė premija.


Mokslo darbai konkursams turi būti pateikti 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 30 d.

Konkurso dalyviai turi užpildyti elektroninę paraišką ir prisegti žemiau išvardytus dokumentus PDF formatu (laukelyje „PRISEGTI VARDINIŲ STIPENDIJŲ KONKURSUI TEIKIAMUS DOKUMENTUS“):
- mokslinis darbas (publikacija (-os), rankraštis (-čiai);

- mokslo ir studijų institucijos senato / mokslo tarybos, LMA nario, mokslų skyriaus motyvuotas pristatymas;
- aukštosios mokyklos fakulteto tarybos, instituto mokslo tarybos posėdžio protokolo išrašas, kuriame turi būti mokslinio darbo ir autoriaus (-ių) kūrybinio indėlio įvertinimai;
- mokslinio darbo autoriaus (-ių) gyvenimo aprašymai (CV).

Monografijos ir knygos, jei jų nėra skaitmeninių, turi būti pateiktos aplankuose (dėžutėse) nurodant autorių (-ius), pavadinimą ir konkursą. Monografijas, knygas siųsti arba atnešti adresu: Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius, 305 kab.

Konkursų nuostatus rasite http://www.lma.lt/lma-vardiniu-premiju-konkursu-nuostatai

Informacija teikiama tel. (8 5) 262 3704, mob. tel. 8 608 17888