• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos Respublikos Seimui pateikta Lietuvos mokslų akademijos 2020 metų veiklos ataskaita

2021 04 16

2021 m. balandžio 13 d. vyko Lietuvos mokslų akademijos (LMA) narių visuotinis ataskaitinis ir rinkiminis susirinkimas, kuriame LMA prezidentas J. Banys pristatė dalyviams Lietuvos mokslų akademijos 2020 metų veiklos ataskaitą. Ataskaitai LMA nariai vieningai pritarė.

Vadovaudamasi LMA statuto I skyriaus 9 punktu (LMA statutas Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas 2011 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. XI-1397), Akademija pateikė Seimui 2020 metų veiklos ataskaitą, kurios aptarimas vyks Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje.

Ataskaita pridedama

LMA informacija