• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Išleistas naujas elektroninis „LMA žinių“ numeris

2022 02 01

Informaciniame leidinyje „Lietuvos mokslų akademijos žinios“ 2022 m. nr. 1 (99) skaitykite:

• Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo nariai dalijosi patirtimi ir atsakė į kelis klausimus apie savo veiklą ir LMA laukiančius iššūkius
• LMA prezidento ir prezidiumo veikla
• Rinkiminis Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas
• 2022-ųjų išvakarėse: LMA narių visuotinis susirinkimas
     SKYRIŲ VEIKLA
• Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje
• Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje
• Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje
• Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje
• Technikos mokslų skyriuje
• Jaunosios akademijos veikla
      RENGINIAI – KONFERENCIJOS – AKADEMINIAI SKAITYMAI
• Algirdo Gaižučio akademiniai skaitymai
• Didžiosios aisčių migracijos atradimas. Akad. Albinas Kuncevičius
• Lietuvos ekonominės strategijos svertai. Akad. Antanas Buračas, akad. Arvydas Virgilijus Matulionis
• Skyriaus „Mokslininkų rūmai“ renginiai
• LMA Vrublevskių bibliotekoje
      ŽYMIUS MOKSLININKUS PRISIMENANT
• Akademiniai skaitymai minint profesoriaus Mečislovo Treinio 80-ąsias gimimo metines. Prof. dr. Vlada Vitunskienė
      MOKSLININKŲ PRIPAŽINIMO ŽENKLAI
• Akad. Virginijus Šikšnys – Baltijos Asamblėjos mokslo premijos laureatas. Dr. Jadvyga Olechnovičienė, BMGMS mokslinė sekretorė
      SVEIKINAME
      ATMINIMUI

Leidinys pridedamas