• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Mikroevoliuciniai procesai lietuvių genome

2023 01 02

Baigiantis 2022-iesiems, gruodžio 28 dieną, Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) įvyko mokslinė-praktinė konferencija „Mikroevoliuciniai procesai lietuvių genome“. Renginį organizavo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslų instituto Žmogaus ir medicininės genetikos katedra bei LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius.

 

Iš kairės: dr. Ingrida Domarkienė, dr. Alina Urnikytė ir dr. Laura Pranckėnienė.

Konferencijos tikslas buvo pristatyti Lietuvos mokslo tarybos finansuoto mokslininkų grupių projekto „Senovės ir nauji aleliai lietuvių genome: mutacijos, gamtinė atranka ir adaptacija“ (akronimas ANELGEMIA, Nr. S-MIP-20-34, vadovas prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas) rezultatus.

Kamerinei ir jaukiai konferencijos auditorijai įžangos žodį tarė ir pranešimą „Pagrindiniai evoliucijos veiksniai“ perskaitė akad. prof. habil. dr.  V. Kučinskas. Renginio dalyvius pasveikino LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius. Jis pasidžiaugė, kad tai paskutinis 2022 metų renginys, sukvietęs šios srities atstovus, akademikus, gydytojus ir kitus besidominčiuosius lietuvių genomo tyrimais. Palinkėjo gerų darbų ateinančiais 2023 metais.

 

Iš kairės: akad. Zenonas Dabkevičius ir akad. Vaidutis Kučinskas.

Konferencijoje pranešimus skaitė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslų instituto Žmogaus ir medicininės genetikos katedros mokslininkės.  Dr. Alina Urnikytė pristatė pranešimą „Mikroevoliuciniai procesai lietuvių populiacijoje: gamtinė atranka ir adaptacija“, dr. Laura Pranckėnienė – „Lietuvos populiacijos genomo analizė santykinio tinkamumo atžvilgiu“, dr. Ingrida Domarkienė –  „Struktūrinių genomo variantų analizės ypatybės naudojant viso genomo sekoskaitos duomenis“, o doktorantės gydytojos Svetlanos Dauengauer-Kirlienės pranešimo tema buvo „Sveikų naujagimių ir jų tėvų atranka – referentinis lietuvių genomas. Iššūkiai ir rezultatai“.

 

Pranešimuose aptarti vykdomi populiaciniai genetiniai tyrimai, gauti rezultatai, jų svarba mokslui, Lietuvai ir pasauliui, numatomi ateities darbai. Kalbėta apie iššūkius, su kuriais susiduriama atrenkant sveikus naujagimius, siekiant ištirti lietuvių genomą.

Konferencijos dalyviai, atstovaujantys įvairioms mokslo sritims, buvo aktyvūs, nuoširdžiai diskutavo, dalijosi patarimais ir nuomonėmis. Konferencijoje išsakytos mintys taps puikia įžanga ateinantiems metams ir darbams.

Konferencijos rėmėjai –  Lietuvos mokslo taryba bei LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius.

Parengė dr. Alina Urnikytė, dr. Ingrida Domarkienė ir dr. Jadvyga Olechnovičienė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA