Naujienos

Rinkiminis ataskaitinis Technikos mokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas

2023 02 09

Vasario 2 d. įvyko Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Technikos mokslų skyriaus (TMS) narių visuotinis susirinkimas, kuriame buvo išklausyti kandidatų į LMA tikruosius narius pranešimai, vyko rinkimai, taip pat buvo apsvarstyta TMS 2022 m. veiklos ataskaita ir 2023 m. veiklos planai.

Susirinkimo pradžioje TMS pirmininkas akad. Gintautas Dzemyda pasveikino akad. Jurgį Kazimierą Staniškį jubiliejaus proga.

 

Akad. J. K. Staniškio sveikinimas jubiliejaus proga. Iš kairės: skyriaus vyriausioji koordinatorė V. Paškauskienė, pirmininkas G. Dzemyda ir J. K. Staniškis.

Tęsdamas susirinkimą, G. Dzemyda trumpai aptarė dienotvarkę ir pažymėjo, kad į skelbtas dvi laisvas LMA tikrųjų narių vietas iškelti keturi kandidatai. Į informatikos mokslų specialybę (1 vieta) Vilniaus universitetas iškėlė du kandidatus – prof. dr. Olgą Kurasovą ir prof. dr. Julių Žilinską, į mechanikos mokslų specialybę (1 vieta) iškelti du kandidatai: prof. dr. Vytautas Bučinskas (iškėlė VILNIUS TECH) ir Rolanas Daukševičius (iškėlė Kauno technologijos universitetas). Išklausius kiekvieno kandidato pranešimą, pranešėjai atsakė į pateiktus klausimus.

Vyksta Technikos mokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas.

Pirmininkas akad. G. Dzemyda padėkojo kandidatams ir toliau vyko uždaras TMS narių posėdis. Diskusijose aptarta kiekvieno kandidato mokslinė veikla, įvyko slaptas balsavimas. Remiantis jo rezultatais, išrinkti kandidatai į LMA tikruosius narius. Rinkimai į LMA tikruosius narius vyks Mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime balandžio mėnesį.

Balsuoja skyriaus nariai. Iš kairės: akademikai A. Kaklauskas, G. Kaklauskas ir J. V. Gražulevičius.

Toliau buvo svarstoma 2022 m. skyriaus veiklos ataskaita ir aptarta 2023 m. veikla.

Skyriaus sekcijų pirmininkai – akademikai Minvydas Kazys Ragulskis, Gintaris Kaklauskas, Sigitas Tamulevičius, Algirdas Kaliatka – atsiskaitė už sekcijų narių nuveiktus darbus. Kadangi Elektronikos ir informatikos sekcijos pirmininkas akad. Romas Baronas išvykęs, jo parengtą ataskaitą pristatė skyriaus pirmininkas akad. G. Dzemyda. Akademikai buvo aktyvūs profesinėje ir visuomeninėje veikloje: dalyvavo ministerijų ir valstybinių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos mokslo tarybos ir LMA, profesinių asociacijų ir organizacijų, mokslo ir studijų institucijų sudarytose komisijose, komitetuose, valdybose bei ekspertinėse grupėse, aktyviai vykdė ilgalaikę ir vienkartinę ekspertinę veiklą bei mokslo sklaidą.

TMS 2022 m. veiklos ataskaita pridedama

Technikos mokslų skyriaus informacija
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA