Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui prof. habil. dr. Antanui Laurinčikui – 75

2023 02 17

2023 m. vasario 17 d. Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui, profesoriui habilituotam fizinių mokslų daktarui Antanui Laurinčikui sukanka 75 metai.

Lietuvos mokslų akademijos bendruomenė nuoširdžiai sveikina Jus gražaus jubiliejaus proga.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už aktyvią veiklą Lietuvos mokslų akademijoje, Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje. Vertiname Jūsų reikšmingą mokslinę, pedagoginę ir visuomeninę veiklą, nuopelnus plėtojant tikimybių teorijos metodus ir sprendžiant skaičių teorijos problemas.

Linkime Jums, gerbiamasis Akademike, visokeriopos sėkmės, stiprios sveikatos, dvasios stiprybės Jums ir Jūsų artimiesiems.

     Antanas Laurinčikas – Lietuvos mokslų akademijos (LMA) tikrasis narys, Vilniaus universiteto profesorius, vienas žymiausių pasaulyje dzeta funkcijų universalumo teorijos specialistų. Jis yra dviejų Lietuvos mokslo premijų laureatas (2004 m. ir 2014 m.).

Sakoma, kad matematika yra mokslų karalienė, o skaičių teorija – matematikos karalienė. Dzeta funkcijos turi rimtų pritaikymų ne tik matematikoje, bet ir suranda savo vietą nagrinėjant kitų gamtos mokslų bei praktines problemas. Sprendžiant skaičių teorijos uždavinius, neretai sukuriami metodai, taikomi įvairiose srityse. Sukuriamos naujos matematikos šakos. Teorinė matematika padeda suvokti pasaulį. Mokslininko tyrimai priklauso teorinei matematikai – aukščiausiai mokslinio mąstymo formai. Šiais inovacijų ir aukštųjų technologijų laikais praktinė mokslinio mąstymo svarba yra didžiulė. Profesoriaus darbai prisidėjo prie universalumo mokyklos, kurios lyderis yra K. Matsumoto, atsiradimo Japonijoje.

Pagrindinė A. Laurinčiko darbovietė – Vilniaus universitetas (VU). 1974 m. pradėjęs dirbti Matematikos ir informatikos fakulteto Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros asistentu, nuo 1978 m. tapo šios katedros docentu, nuo 1991 m. – katedros profesoriumi, o nuo 2005 m. – jos vedėju. Be to, A. Laurinčikas 1996–2018 m. ėjo Šiaulių universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Matematikos katedros profesoriaus pareigas, o nuo 2018 m. yra VU Matematikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas.

A. Laurinčikas dirbo Paryžiaus (Prancūzija) universitete (1979–1980), Bordo (Prancūzija) universitete (1993), Nagojos (Japonija) universitete (1998), Frankfurto (Vokietija) universitete (2001 m. ir 2004 m.), Kioto (Japonija) universiteto Matematikos mokslų tyrimo institute (2010–2011). Jis parengė 30 mokslo daktarų.

Profesorius yra mokslo žurnalų „Lithuanian Mathematical Journal“, „Mathematical Modelling and Analysis“, „Researches in Mathematics and Mechanics“ redakcinių kolegijų narys, nuo 1998 m. iki 2017 m. buvo žurnalo „Šiauliai Mathematical Seminar“ vyriausiasis redaktorius.

2002–2021 m. 64 A. Laurinčiko straipsniai publikuoti Clarivate Analytics duomenų bazėje referuojamuose žurnaluose. Parašė keturias mokomąsias knygas. Yra dviejų monografijų bendraautoris (1996 m. ir 2002 m.).

Akad. A. Laurinčiką už svarų indėlį populiarinant savo mokslinių interesų sritis mokslo pasaulyje ir aktyvią veiklą LMA nutarta apdovanoti Lietuvos mokslų akademijos atminimo medaliu.

LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus ir Delfi.lt informacija