• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Mokslo finansavimas keičiantis ES paramai

2023 05 31

Gegužės 30 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) vyko Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus inicijuota viešoji diskusija „Mokslo finansavimas keičiantis ES paramai“.

Diskusijoje dalyvavo  kviestiniai pranešėjai: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokslo skyriaus vedėjas Tadas Juknevičius ir Lietuvos mokslo tarybos (LMT) Mokslo ir studijų politikos analizės skyriaus vedėjas dr. Eugenijus Stumbrys, taip pat nemažai akademikų, tarp jų – LMT valdybos pirmininkas Eugenijus Butkus, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas, mokslininkai iš įvairių universitetų ir mokslo institutų. Renginį vedė akad. Vidmantas Gulbinas.  

 

Renginio vedėjas akad. Vidmantas Gulbinas.

T. Juknevičius savo pranešime „Mokslo finansavimo principai ir apimtis“ apžvelgė, kaip praeityje keitėsi biudžetinio mokslo finansavimo apimtis, kaip šios lėšos buvo skirstomos ir koks numatomas biudžetinių lėšų augimas ateityje, įgyvendinant nacionalinį susitarimą 2030 m. pasiekti asignavimus MTEP veiklai ne mažiau kaip 1 proc. BVP. Supažindino, kaip ateityje keisis institucijų vertinimas ir kaip nuo vertinimo rezultatų priklausys institucijų finansavimas.

 

Iš kairės: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokslo skyriaus vedėjas Tadas Juknevičius, akad. Vidmantas Gulbinas.

E. Stumbrys skaitė pranešimą „Konkursinis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimas per LMT – istorinis žvilgsnis ir perspektyva“  ir pateikė svarbios informacijos, kiek lėšų pastarąjį dešimtmetį buvo skirta LMT projektams, kokioms programoms projektinės lėšos buvo skiriamos, taip pat apžvelgė, kaip šis paskirstymas keisis ateityje santykinai mažėjant ES fondų daliai.

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) Mokslo ir studijų politikos analizės skyriaus vedėjas dr. Eugenijus Stumbrys.

Diskusijos dalyviai teiravosi, kaip keisis projektinio ir institucinio finansavimo dalys, svarstė, kaip bus didinamas tyrėjų skaičius, kokiais principais remiantis turi būti formuojami valstybės užsakymai tyrimams. Buvo iškelta aktuali problema, susijusi su įrangos gedimais, sutarta, kad LMT ieškos būdų skirti finansavimą įrangai taisyti.

Diskusija buvo naudinga ne tik mokslininkams – jų smalsumui patenkinti, planuojant mokslinių grupių ir institucijų veiklą, – bet ir mokslą finansuojančių organizacijų atstovams, nes ši diskusija padėjo geriau suprasti mokslininkų poreikius ir lūkesčius.   

LMA tikrasis narys Vidmantas Gulbinas
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA