• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Skirtos 2023 metų Lietuvos mokslų akademijos vardinės premijos

2024 02 29

Lietuvos mokslų akademija (LMA), siekdama įvertinti Lietuvoje vykdomų skirtingų mokslo sričių mokslinių tyrimų laimėjimus ir skatinti mokslininkų kūrybinį aktyvumą, periodiškai organizuoja vardinių premijų konkursus už vertingiausius mokslo pasiekimus. LMA yra įsteigusi 19 vardinių premijų, kurios skiriamos kas ketverius metus. LMA prezidiumas, remdamasis LMA vardinių premijų konkursų rezultatais, konkursams pateiktų darbų vertinimo komisijų siūlymais ir LMA mokslų skyrių teikimu, nutarė skirti premijas 2023 m. LMA vardinių premijų konkursų nugalėtojams:

Simono Daukanto (istorija) premiją prof. dr. Sauliui Pivorui už monografiją „Virtus Lituana. Politinė mintis Simono Daukanto istoriografijoje“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas.

Vlado Lašo (medicina) premiją akad. Vilmantei Borutaitei už mokslo darbų ciklą „Mitochondrijų funkcijos ir jų sąsajos su sveikata ir širdies bei smegenų patologijomis“. Pateikė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai) premiją akad. Robert Mokrik už mokslo darbų ciklą „Baltijos sedimentacijos baseino požeminės hidrosferos formavimosi paleohidrogeologinių rekonstrukcijų modeliai (1997–2023)“. Pateikė Vilniaus universitetas.

Povilo Matulionio (miškotyra) premiją akad. Dariui Danusevičiui ir dr. Virgilijui Baliuckui už mokslo darbą „Paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) evoliucinė kilmė Lietuvoje“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras.

Konkurso nugalėtojams premijos laureato diplomai bus įteikti kovo 26 d. LMA narių visuotiniame susirinkime.

Sveikiname LMA vardinių premijų laureatus ir linkime sėkmės tolesnėje mokslinėje veikloje.

Lietuvos mokslų akademijos informacija