• LIT
  • Konkursai
Atgal

2019 m. Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narių rinkimai

Lietuvos mokslų akademija skelbia Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos (LMAJA) narių rinkimus šiose srityse:
• humanitarinių ir socialinių mokslų – 2 vietos;
• matematikos, fizikos ir chemijos mokslų – 2 vietos;
• biologijos, medicinos ir geomokslų – 2 vietos;
• žemės ūkio ir miškų mokslų – 2 vietos;
• technologijos mokslų – 2 vietos.
   
LMAJA nariais konkurso tvarka renkami mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslo rezultatų ir aktyvūs profesinėje bei socialinėje veikloje, įgiję daktaro laipsnį ne daugiau kaip prieš 10 metų ir ne vyresni kaip 40 metų amžiaus iki paskutinės dokumentų priėmimo dienos.
Kandidatus iškelti gali Lietuvos mokslo ir studijų institucijų senatai ir mokslo tarybos, LMA akademikai, Lietuvos mokslininkų asociacijos, kandidatais gali išsikelti ir patys jaunieji mokslininkai.

Rinkimai organizuojami vadovaujantis:
LMAJA nuostatais ir LMAJA rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu

Paraiškos teikiamos LMA elektroninėje paraiškų registravimo sistemoje (spausti „Teikti paraišką“). Teikdami paraišką kandidatai turi įkelti žemiau nurodytus dokumentus PDF formatu:
• prašymą pagal pridedamą formą;
• mokslo institucijos senato, mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos posėdžio protokolo išrašą, kuriame nurodyti kandidato iškėlimo motyvai (jei kandidatą kelia institucija);
• motyvuotą raštą dėl keliamo kandidato (jei kandidatą kelia LMA tikrieji nariai ar nariai emeritai);
• užpildytą kandidato į LMAJA narius paraiškos formą;
• motyvacinį laišką (iki 2 psl.) su trumpai pristatyta planuojama veikla LMAJA;
• kitus su paraiška susijusius dokumentus (pavyzdžiui, diplomų, pažymėjimų, straipsnių kopijas ir kt.).

Dokumentai priimami 2019 m. rugsėjo 11 d. – spalio 11 d.


Dėl dokumentų teikimo elektroninėje sistemoje kreipkitės į sistemos administratorę E. Griciūtę: tel. 8 692 45332, el. p. e.griciute@lma.lt