• LIT
  • Konkursai
Atgal

Pasaulio mokslininkų federacijos Lietuvos nacionalinių stipendijų programa

Lietuvos mokslų akademija, administruojanti Pasaulio mokslininkų federacijos (toliau – PMF) Lietuvos nacionalinių stipendijų programą, kviečia teikti paraiškas šioms stipendijoms gauti.

Stipendijos skiriamos mokslo ir studijų institucijų mokslų daktarams ir doktorantams, kurie vykdo mokslinį darbą vadovaujami darbo vadovo – iškilaus šalies mokslininko. Stipendiato mokslinė veikla privalo būti susijusi su viena iš PMF išskirtų 15-os Planetos kritinių sričių ir situacijų.
Stipendijos dydis yra 150 Šveicarijos frankų per mėnesį. Išmokant stipendiją Šveicarijos frankai yra konvertuojami į eurus pagal tos dienos Lietuvos banko nustatytą kursą. Ilgiausias stipendijos gavimo laikotarpis – vieneri metai.

Kandidatai stipendijai gauti turi sudalyvauti sisteminiuose mokymuose, kuriuos sudaro 2 dalys. Pirmoji mokymų dalis, skirta supažindinti su paraiškos pildymu ir teikimu, vyks 2019 m. rugsėjo 20 d. (penktadienį) 15 val. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius).

Kandidatai stipendijai gauti registruojasi ir pildo elektroninę paraiškos formą Lietuvos mokslų akademijos paraiškų registravimo sistemoje.
Paraiškos priimamos 2019 m. rugsėjo 23 d. – spalio 23 d.

PMF stipendijų skyrimo tvarka, paraiškos forma ir kita susijusi informacija skelbiama Lietuvos mokslų akademijos tinklalapyje http://www.lma.lt/pmf-lietuvos-nacionalines-stipendijos

Kilus papildomų klausimų, prašome kreiptis į:
Eveliną Griciūtę, tel.: 8 692  45 332, el. p. e.griciute@lma.lt
Violetą Skirgailienę, tel.: 8 601  11973, el. p. v.skirgailiene@lma.lt