• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Europos jaunosios akademijos (YAE) forume aptartos žinių apie eksperimentus su gyvūnais spragos

2021 03 03

2021 m. vasario 12 d. įvyko pirmasis šiais metais Europos jaunosios akademijos (angl. Young Academy of Europe (YAE)) organizuotas forumas „Mažinant žinių apie eksperimentus su gyvūnais spragas“ (angl. Bridging the gap in knowledge on animal experimentation), kuriame Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Jaunajai akademijai (LMAJA) atstovavo pirmininkas dr. Mindaugas Gedvilas. Renginyje taip pat dalyvavo YAE pirmininkė Gemma Modinos, YAE vicepirmininkė Moniek Tromp, YAE projektų vadovė Edyta Cios, YAE nariai Aleksandra Badura, Valeria Gazzola, Markus Rothermel, Marc Yeste, Scott Bremer, Sylvestre Bonnet, Andreas Hougaard Laustsen, Katalin Solymosi, bei Groningeno Jaunosios akademijos (YAG) pirmininkė Jocelien Olivier.
Eksperimentų su gyvūnais tema visuomenėje yra labai skirtingai nagrinėjama ir vertinama, kelia prieštaringų nuomonių ir emocijų, skaldo visuomenę. Kalbant apie daugelį kitų jautrių ir ginčytinų temų (aplinkos kaita, genų redagavimas, dirbtinis intelektas ir kitos) labai svarbu, kad visuomenė formuotų savo nuomonę, remdamasi patikima ir patikrinta informacija. Vienas svarbiausių uždavinių – pateikti visuomenei skaidrią, išsamią informaciją apie bendrąją praktiką ir griežčiausią atskirų valstybių reguliavimą bei vyriausybių nuostatas, susijiusias su gyvūnų naudojimo eksperimentuose taisyklėmis ir atliekamus biologinius medicinos eksperimentus.

Nuo 2021 m. YAE siekia sukurti seminarų ciklą, skirtą surinkti ir platinti patikimą bei patikrintą informaciją apie eksperimentus su gyvūnais ir kitus biologinius medicinos eksperimentus. Tam tikslui buvo organizuotas pirmasis forumas, kuriame buvo ieškoma spendimų, kaip įveikti visuomenės žinių apie eksperimentus su gyvūnais spragas kuriant internetinio paskaitų ciklo struktūrą.
Renginyje buvo diskutuota gyvūnų apsaugos ir naudojimo eksperimentuose klausimais: kokios informacijos žmonėms reikia, kad būtų galima priimti gerai pagrįstus sprendimus, kokia informacija jau yra prieinama skirtingais formatais, kokį turinį ir kaip geriausiai pateikti, kad pasiektų kuo daugiau visuomenės. Buvo kalbėta apie informacijos pateikimo būdus ir jos prieinamumą tikslinėms visuomenės grupėms. Forumo dalyviai vieningai sutarė išskirti būdus, leisiančius suprasti, kokius klausimus žmonės kelia dėl eksperimentų su gyvūnais ir kokią informaciją jie šiuo metu gali gauti. Nuotoliniame renginyje buvo diskutuota, ką visuomenė daro (ir ko nežino) apie gyvūnų gerovę ir reglamentuojančias taisykles, griežtai apibrėžiančias etišką gyvūnų naudojimą atliekant tyrimus. Seminare buvo dalijamasi gerosiomis patirtimis ir rekomendacijomis, kaip atlikti tokius tyrimus.
Forume iškeltam tikslui pasiekti buvo nuspręsta įgyvendinti du svarbiausius uždavinius:
1) Sukurti internetinių seminarų ciklą, kuriame būtų aptariami gyvūnų naudojimo eksperimentuose tikslai, reglamentai, nauda ir įspėjimai bei alternatyvos tyrimų su gyvūnais skirtingose gyvybės mokslų srityse.
2) Atlikti visuomenės apklausą, kurioje būtų siekiama objektyviai įvertinti žmonių bendras žinias apie gyvūnus ir atlikti išsamų tyrimą, atskleisiantį vyraujančią visuomenės nuomonę apie eksperimentų su gyvūnais reikšmę mokslui, technologijoms ir medicinai.
Žinių apie eksperimentus su gyvūnais tema yra nepaprastai aktuali YAE nariams, todėl YAE kviečia aktyviai joje dalyvauti ne tik dirbančius gamtos mokslų srityje, bet ir kitų mokslo sričių mokslininkus. Jaunųjų akademijų socialinių ir humanitarinių mokslų sričių nariai būtų ypač laukiami, jei norėtų įnešti savo indėlį į šias ateities veiklas, nes ieškoma šios srities ekspertų, norinčių ir galinčių aktyviai dalyvauti.

Parengė LMAJA pirmininkas dr. Mindaugas Gedvilas ir LMAJA vicepirmininkė dr. Diana Marčiulynienė pagal įvykusio forumo ir Europos jaunosios akademijos (YAE) informaciją.