• LIT
  • Konkursai
Atgal

Konkursai

2018 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijai gauti pateiktos ir įvertintos 72 paraiškos: humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 19 paraiškų, technologijos – 18, žemės ūkio – 14, fizinių – 11, biomedicinos – 10.

Remiantis LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų skyrimo nuostatais, kandidatai stipendijai gauti privalo dalyvauti sisteminiuose mokymuose, kuriuos sudaro 2 dalys. Pirmoji mokymų dalis (paraiškų rengimo mokymai) vyko 2018 m. gegužės 9 d., antroji dalis (dalykiniai mokymai) – 2018 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje.

_________________________________________________________

Lietuvos mokslų akademija (LMA) skelbia Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursą.

Stipendijos skiriamos mokslininkų, mokslo laipsnį įgijusių ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos), vykdomiems aktualiems moksliniams tyrimams remti.

Stipendijos skiriamos Lietuvos Respublikos piliečiams, turintiems mokslo daktaro laipsnį. Iki paraiškų pateikimo kandidatai stipendijai gauti privalo būti išklausę pirminius mokymus. Kandidatus stipendijai gauti teikia mokslo ir studijų institucijos bei organizacijos. Savo kandidatūras gali iškelti ir patys mokslininkai.

Kandidatai stipendijai gauti pildo ir elektroninėje sistemoje teikia paraiškos formą, ketinimų protokolą ir kitus susijusius dokumentus PDF formatu (spausti žemiau esantį mygtuką „Teikti paraišką“). Paraiškos priimamos 2018 m. gegužės 10 d.–birželio 10 d.

Su konkurso nuostatais galite susipažinti:
http://www.lma.lt/uploads/files/LMA_jaun_moksl_stipendijos2018.pdf

PARAIŠKŲ TEIKIMO EIGA:
1. Kandidatai pildo laukelius „Vardas“, „Pavardė“, „Vykdomos temos pavadinimas“, „Gimimo data“, „Disertacijos gynimo data“ ir kitus arba pasirinkti atsakymą iš pateiktų atsakymo variantų. 
2. Kandidatai atsisiunčia ir pildo paraiškos formą ir ketinimų protokolą dėl dalyvavimo paraiškų turinio analizės (antriniuose) mokymuose.
3. Kandidatai nurodytoje vietoje prisega užpildytą paraiškos formą ir kitus susijusius dokumentus PDF formatu. Kiti dokumentai: ketinimų protokolas, veiklų vykdymo grafikas (laisva forma), mokslo daktaro laipsnio diplomo, asmens dokumento, svarbiausių dviejų publikacijų, paskelbtų įgijus mokslo daktaro laipsnį, ir institucijos teikimo (jei paraišką teikia institucija arba organizacija) kopijos.
4. Prieš pateikiant paraišką rekomenduojame patikrinti užpildytą informaciją, prisegtus priedus (spausti „Peržiūrėti užpildytus duomenis“).
5. Pateikus paraišką į kandidato nurodytą elektroninį paštą išsiunčiami prisijungimo duomenys. Su jais galima prisijungti prie elektroninės paraiškų teikimo sistemos, peržiūrėti ir atnaujinti paraišką iki paraiškų teikimo termino pabaigos.

 Kilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis į dr. Jadvygą Olechnovičienę telefonais (8 5)  261 4011, 8 683  62 056 arba el. paštu  j.olechnoviciene@lma.lt
Kilus techniniams klausimams dėl paraiškų teikimo per elektroninę sistemą, prašome kreiptis telefonu 8 692  45 332 arba el. paštu e.griciute@lma.lt