• LIT
  • Konkursai
Atgal

Konkursai

Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius 2023 m. lapkričio 23 d. 10 val. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius) organizuoja 16-ąją Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferenciją „Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos“.

Konferencijos tikslas – apžvelgti naujausius biotechnologijos, nanotechnologijos, biochemijos, biomedicinos ir geomokslų sričių fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus. Konferencijos darbas bus organizuojamas trijose sekcijose:
1) Bendroji biologija ir geomokslai,
2) Biochemija ir molekulinė biotechnologija,
3) Medicina ir sveikatos mokslai.
 
Kviečiami dalyvauti jaunieji mokslininkai (mokslų daktarai, doktorantai ir podoktorantūros stažuotojai) iki 35 metų.
 
Institucijas kviečiame atrinkti kandidatus dalyvauti konferencijoje ir iki 2023 m. spalio 6 d. teikti sąrašus dr. Jadvygai Olechnovičienei, el. paštas j.olechnoviciene@lma.lt., mob. +370 683 62056  nurodant, kokioje sekcijoje kandidatas pageidauja skaityti pranešimą. Pranešėjus siūlyti gali ir Lietuvos mokslų akademijos nariai.
 
Konferencijai registruojasi ir reikiamus dokumentus LMA elektroninėje sistemoje  pildo patys institucijų atrinkti arba Lietuvos mokslų akademijos narių pasiūlyti dalyviai. Jie iki 2023 m. spalio 10 d. pateikia pranešimo tezes Word‘o formatu iki 3000 spaudos ženklų su tarpais (tezės turi būti suredaguotos ir tinkamos spaudai), gyvenimo aprašymą (CV), publikacijų sąrašą, teikimą įrodančius dokumentus.