• LIT
  • Konkursai
Atgal

Konkursai

Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius organizuoja tradicinę 11-ąją jaunųjų mokslininkų konferenciją ,,Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“, kurios tikslas – telkti jaunuosius mokslininkus, vykdančius agronomijos, agrobiologijos ir agroekologijos, dirvožemio ir agrochemijos, sodininkystės ir daržininkystės, miškotyros, zootechnikos ir veterinarinės medicinos, žemės ūkio inžinerijos, maisto saugos ir kokybės, agrarinės ekonomikos ir kaimo sociologijos mokslo sričių ir krypčių tyrimus bei skatinti jų bendradarbiavimą ir tyrimų rezultatų sklaidą.

Konferencija vyks 2022 m. lapkričio 10 d. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius).

Kviečiami dalyvauti jaunieji mokslininkai, doktorantai ir tyrėjai iki 35 metų amžiaus. Konferencijos dalyviai iki 2022 m. rugsėjo 30 d. registruojasi užpildydami registracijos anketą ir pateikdami vieno puslapio (iki 2100 spaudos ženklų) pranešimo tezes (suredaguotas, suderintas su vadovu ir tinkamas spaudai). Pranešimų tezės bus išleistos atskiru leidiniu.