Sudėtis

Atgal

Akademijos nariai

LMA tikrieji nariai
(akademikai)
LMA nariai emeritai (akademikai)
LMA užsienio nariai
 1. Egidijus Aleksandravičius
 2. Antanas Andrijauskas
 3. Kęstutis Armolaitis
 4. Juozas Augutis
 5. Vilijandas Bagdonavičius
 6. Jūras Banys
 7. Rimantas Barauskas
 8. Romas Baronas
 9. Elena Bartkienė
 10. Audrius Beinorius
 11. Vidmantas Bižokas
 12. Grasilda Blažienė
 13. Marijonas Bogdevičius 
 14. Vilmantė Borutaitė
 15. Arūnas Bukantis
 16. Vladas Algirdas Bumelis
 17. Eugenijus Butkus
 18. Vincas Būda
 19. Raimondas Čiegis
 20. Zenonas Dabkevičius
 21. Darius Danusevičius
 22. Rūta Dubakienė
 23. Artūras Dubickas
 24. Audrius Dubietis
 25. Pavelas Duchovskis
 26. Gintautas Dzemyda
 27. Algis Džiugys
 28. Arvaidas Galdikas
 29. Vytautas Getautis
 30. Juozas Vidas Gražulevičius
 31. Saulius Grigalevičius 
 32. Vidmantas Gulbinas
 33. Rimantas Jankauskas
 34. Rūta Janonienė
 35. Eugenijus Jovaiša
 36. Gediminas Juzeliūnas
 37. Žydrė Kadžiulienė
 38. Rimantas Kačianauskas
 39. Artūras Kaklauskas
 40. Gintaris Kaklauskas
 41. Algirdas Kaliatka
 42. Aivaras Kareiva
 43. Domas Kaunas
 44. Dalia Klajumienė
 45. Saulius Klimašauskas
 46. Jūratė Kriaučiūnienė
 47. Arūnas Krotkus
 48. Zita Aušrelė Kučinskienė
 49. Albinas Kuncevičius
 50. Limas Kupčinskas
 51. Aleksandras Laucevičius
 52. Valdas Stanislovas Laurinavičius
 53. Antanas Laurinčikas
 54. Romas Lazutka
 55. Remigijus Leipus
 56. Ričardas Makuška
 57. Mindaugas Malakauskas
 58. Albertas Malinauskas
 59. Audrius Sigitas Maruška
 60. Aušra Maslauskaitė
 61. Jonas Mažeika
 62. Liudas Mažeika
 63. Valentinas Mikelėnas
 64. Robert Mokrik
 65. Jonas Remigijus Naujalis
 66. Vytautas Nekrošius
 67. Gediminas Niaura
 68. Eugenijus Norkus
 69. Zenonas Norkus
 70. Sergej Olenin
 71. Vytautas Ostaševičius
 72. Rolandas Palekas
 73. Rimvydas Petrauskas
 74. Konstantinas Pileckas
 75. Alfas Pliūra
 76. Dainora Pociūtė-Abukevičienė
 77. Sigitas Podėnas
 78. Povilas Poškas
 79. Arvydas Povilaitis
 80. Gediminas Račiukaitis
 81. Minvydas Kazys Ragulskis
 82. Rimantas Ramanauskas
 83. Arūnas Ramanavičius
 84. Daiva Rastenytė
 85. Valdemaras Razumas
 86. Vytautas Ruzgas
 87. Giedrė Samuolienė
 88. Antanas Sederevičius
 89. Jūratė Sprindytė
 90. Darius Staliūnas
 91. Vidmantas Stanys
 92. Gediminas Staugaitis
 93. Kęstutis Strupas
 94. Bonifacas Stundžia
 95. Egidijus Šarauskis
 96. Raimundas Šiaučiūnas
 97. Virginijus Šikšnys
 98. Gintautas Tamulaitis 
 99. Sigitas Tamulevičius 
 100. Gediminas Valkiūnas
 101. Leonas Valkūnas
 102. Gintaras Valušis
 103. Česlovas Venclovas
 104. Pranas Viškelis
 105. Mečislovas Žalakevičius
 106. Remigijus Žaliūnas
 107. Henrikas Žilinskas
 108. Artūras Žukauskas
 109. Aurelija Žvirblienė
 1. Ramutis Bansevičius
 2. Vytautas Basys
 3. Antanas Buračas
 4. Viktorija Daujotytė-Pakerienė
 5. Mykolas Daunys
 6. Danielius Eidukas
 7. Algimantas Fedaravičius
 8. Algirdas Gaižutis
 9. Jonas Grigas
 10. Romualdas Grigas
 11. Algimantas Grigelis
 12. Feliksas Ivanauskas
 13. Eugenijus Arvydas Janulaitis
 14. Česlovas Jukna
 15. Benediktas Juodka
 16. Gytis Juška
 17. Sofija Kanopkaitė
 18. Romualdas Karazija
 19. Stasys Karazija
 20. Rymantas Jonas Kažys
 21. Kęstutis Kilkus
 22. Zigmuntas Kiaupa
 23. Vaidutis Kučinskas
 24. Juozas Kulys
 25. Giedrius Antanas Kuprevičius
 26. Albinas Kusta
 27. Pranas Kūris
 28. Eugenijus Manstavičius
 29. Vytautas Martinkus
 30. Arvydas Virgilijus Matulionis
 31. Gediminas Motuza Matuzevičius
 32. Algirdas Juozas Motuzas
 33. Evaldas Nekrašas
 34. Vygantas Paulauskas
 35. Kazimieras Ragulskis
 36. Algirdas Jonas Raila
 37. Mifodijus Sapagovas
 38. Kęstutis Sasnauskas
 39. Vytautas Jonas Sirvydis
 40. Vytautas Konstantinas Sirvydis
 41. Algirdas Skirkevičius
 42. Algirdas Sliesaravičius
 43. Algirdas Petras Stabinis
 44. Jurgis Kazimieras Staniškis
 45. Donatas Surgailis
 46. Vytas Antanas Tamošiūnas
 47. Giedrius Uždavinys
 48. Juozas Vidmantis Vaitkus
 49. Algirdas Vaclovas Valiulis
 50. Veronika Vasiliauskienė
 51. Jurgis Vilemas
 52. Gintautas Žintelis
 53. Edmundas Kazimieras Zavadskas
 54. Antanas Žilinskas
 55. Vladas Žulkus
 1. Hojatas Adeli (Hojjat Adeli) 
 2. Makoto Asašima (Makoto Asashima) 
 3. Algirdas Avižienis
 4. Petras V. Avižonis 
 5. Aleksejus Bogdanovas 
 6. Deividas Bridžesas (David Bridges)
 7. Endriu Bušas (Andrew Bush)
 8. Czinde Cao (Jinde Cao)
 9. Pietras Umbertas Dinis (Pietro Umberto Dini) 
 10. Vinfrydas Drochneris (Winfried Drochner) 
 11. Robertas Nilas Džounsas (Robert Neil Jones) 
 12. Svenas Ekdalis (Sven Ekdahl) 
 13. Hansas Jurgenas Foitas (Hans Jürgen Voigt) 
 14. Hansas Forsbergas (Hans Forsberg) 
 15. Šarlotė Friozė Fišer (Charlotte Froese Fischer) 
 16. Maiklas Fulenas (Michael Fullen)
 17. Rivneras Ganijevas (Rivner Ganiev)
 18. Frydrichas Gėcė (Friedrich Gőtze)
 19. Jurijus Gleba (Jurij Gleba)
 20. Janas Harfas (Jan Harff)
 21. Sergejus Inge-Večtomovas (Sergej Inge-Večtomov)
 22. Rynkas van Hrondelė (Rienk van Grondelle) 
 23. Janas Jankovskis (Jan Jankowski)
 24. Haincas Jerochas (Heinz Jeroch) 
 25. Janas Jurkevičius (Jan Jurkiewicz)
 26. Tomas Justelis (Thomas Jüstel)
 27. Janušas Kacpžykas (Janusz Kacprzyk)
 28. Zdzislavas Kaveckis (Zdzisław Kawecki)
 29. Emilijus Knystautas 
 30. Ričardas Gajus Komptonas (Richard Guy Compton)
 31. Ivanas Karlas Erikas Magnusonas (Ivan Karl-Eric Magnusson)
 32. Pėteris Malfertaineris (Peter Malfertheiner) 
 33. Algis Mickūnas
 34. Zenonas Mruzas (Zenon Mróz) 
 35. Žeraras Muru  (Gérard Albert Mourou)
 36. Stenas Nilsonas (Sten Nilsson) 
 37. Panas M. Pardalas (Panos M. Pardalos)
 38. Filipas Patsalis (Philippos C. Patsalis)
 39. Dmitrijus Pavlovas (Dmitrij Pavlov)
 40. Hansas Hartmutas Pėteris (Hans Hartmut Peter)
 41. Andrė Priumo (André Preumont)
 42. Kaliampudis Radhakrišna Rao (Calyampudi Radhakrishna Rao)
 43. Reinas Raudas (Rein Raud)
 44. Baiba Rivža
 45. Migelis Sanchuanas (Miguel A. F. Sanjuan)
 46. Eva Marija Severinson (Eva Maria Severinson)
 47. Karlas Skirnisonas (Karl Skirnisson)
 48. Kenvėjus Montgomeris Smitas (Kenway Montgomery Smith)
 49. Janas Erikas Solheimas (Jan Erik Solheim)
 50. Tarmas Somerė (Tarmo Soomere)
 51. Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis)
 52. Voldemaras Strykis (Voldemārs Strīķis)
 53. Rolandas Sune Svanbergas (Roland Sune Svanberg)
 54. Robertas Šileris (Robert Shiller)
 55. Michailas Šuras (Michael Shur)
 56. Rimas Vaičaitis
 57. Rimvydas Vasaitis
 58. Dyteris Verneris (Dieter Werner)
 59. Richardas Vilemsas (Richard Villems)
 60. Antoninas Zikikis (Antonino Zichichi)