• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Profesoriui dr. Romui Pakalniui (1941– 2020) sausio 4 d. būtų sukakę 80 metų

2021 01 04

Deja, 2020 m. rugsėjo 20 d. atskriejo liūdna žinia, kad po sunkios ligos nustojo plakti mokslininko, ekologo, aplinkosaugininko, įžymaus visuomenės veikėjo Romo Pakalnio širdis.
Mokslininkas aktyviai dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio, Lietuvos žaliųjų judėjimo veikloje, vadovavo Lietuvos mokslų akademijos Botanikos institutui, buvo Lietuvos radijo ir televizijos tarybos nariu ir pirmininku, Lietuvos nacionalinės UNESKO komisijos pirmininku. Dr. R. Pakalnis yra parašęs ir publikavęs daugiau kaip 200 mokslinių straipsnių, išleidęs keletą knygų ekologijos, gamtos ir kraštovaizdžio klausimais. Jam būnant Botanikos instituto direktoriumi (1998–2002), pradėtas leisti mokslinis periodinis žurnalas „Botanica Lituanica“. Verkių rūmų architektūrinio ansamblio, kuriame buvo įsikūręs Botanikos institutas, restauravimas ir parko tvarkymas buvo jo pilietinė pareiga, išreikšta ir knygoje „Verkiai: praeitis, dabartis, svajonė“. Pastaraisiais metais, sunkiai sirgdamas, tyrinėjo pirmąją pasaulyje monografijoje paminėtą Aukštumalos pelkę ir dalyvavo jos atkuriamuose darbuose. Iki savo gyvenimo pabaigos rūpinosi ekologinėmis ir kultūros paveldo problemomis. Už nenuilstamą veiklą Lietuvai 2002 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.
Lietuvos mokslų akademijos „Mokslininkų rūmai“, tuo metu įsikūrę Verkių rūmuose, artimai bendradarbiavo su instituto darbuotojais – rengė bendras Vasario 16-osios šventes, Lietuvos Sąjūdžio metines, prof. Eugenijos Šimkūnaitės pagerbimo vakarus ir kitus renginius, kurių aktyvus dalyvis visada būdavo prof. Romas Pakalnis. „Mokslininkų rūmų“ darbuotojai yra dėkingi šiai ryškiai asmenybei už jo veiklą visuomenės labui, draugišką petį ir visada būvimą šalia.
Minėdami Jo 80-ojo gimtadienio sukaktį, spausdiname Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto mokslo darbuotojos dr. Jūratės Sendžikaitės straipsnį apie Profesoriaus gyvenimą. Straipsnį skaitykite čia:

Parengė LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė Aldona Daučiūnienė