• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos nariui, profesoriui habilituotam daktarui Leonardui Saukai – 90

2021 01 05

Mielas Akademike,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus išskirtinio jubiliejaus proga.

Didžiai vertiname Jūsų svarų indėlį į fundamentinius lietuvių tautosakos darbus, atvertus pasaulio lobynus po kruopelę iš viso pasaulio renkant, tyrinėjant „Eglė žalčių karalienės“ pasakos motyvus ir atgarsius, sudėtus į didžiulį keturtomį veikalą, visuomenės skatinimą domėtis, puoselėti, tausoti turtingos lietuvių tautosakos palikimą ir juo didžiuotis.
Jūsų erudicija, nepaprastas kruopštumas ir atsidavimas darbui visiems yra sektinas pavyzdys. Iki šiol mename Jūsų kūrybingą ir rezultatyvų vadovavimą Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriui. 
Linkime Jums, mielas Jubiliate, sveikatos, tvirtybės, džiaugsmingų akimirkų ir sėkmės!
Plurimos annos, plurimos!

Prezidentas akad. Jūras Banys
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas
2021 m. sausio 5 d.
Vilnius

***
2021-01-05 Premjerė sveikina lituanistą Leonardą Sauką 90-ojo jubiliejaus proga

***
Folkloristų bendruomenės vyriausias maestro, Lietuvos mokslų akademijos narys (nuo 1996), habil. dr. Leonardas Sauka 2021 m. sausio 5 d. pasitinka 90-ąjį gimtadienį. Darbų visuma tokios apimties, kad vardijant susidarytų sausas sąrašas ir užimtų visą įmanomą rašinio plotą. O nevardyti – neįmanoma, tokie jie svarbūs lietuvių folkloristikai.
Apie tai ir daugiau akad. Jūratės Sprindytės straipsnyje „Folkloristo zenitas: Leonardas Sauka“. Skaitykite