• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

LMA prezidentas susitiko su Švietimo, mokslo ir sporto ministre

2021 01 07

Sausio 6 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys virtuliai susitiko su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministre dr. Jurgita Šiugždiniene. Susitikime taip pat dalyvavo LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius.
Prezidentas pasveikino ministrę su naujomis pareigomis ir pažymėjo, kad LMA visada pasirengusi glaudžiai bendradarbiauti su ŠMSM, kartu spręsti aktualiausias mokslo ir studijų problemas. Prezidentas pabrėžė, kad LMA  jungia žymiausius Lietuvos ir savo veikla su Lietuva susijusius mokslininkus, yra nepriklausoma Seimo, Vyriausybės, jai pavaldžių institucijų ekspertė ir patarėja mokslo, studijų, kultūros, socialinės raidos, ūkio, gamtosaugos, sveikatos apsaugos, technologijų ir kt. klausimais.
Akad. J. Banys trumpai pristatė LMA ekspertinę ir mokslo populiarinimo veiklą, papasakojo apie bendradarbiavimą su valdžios, mokslo ir studijų institucijomis, verslo subjektais, pažymėjo, kad LMA jautriai reaguoja į aktualiausias problemas, pavyzdžiui, viešai išsakė poziciją dėl genų redagavimo technologijų plėtros, atskleidė vakcinavimo nuo infekcinių ligų privalumus, o išplitus COVID-19 pandemijai subūrė žymių mokslininkų komisiją, kuri operatyviai ir kvalifikuotai įvairiais požiūriais vertina COVID-19 infekciją, argumentuotai komentuoja esamą situaciją, skleidžia naujausias žinias visuomenei. Prezidentas pateikė informaciją apie LMA leidžiamus mokslo žurnalus, Lietuvos ir užsienio mokslininkų parengtas mokslo populiarinimo knygas, papasakojo apie organizuojamus mokslo ir mokslo populiarinimo, kultūrinius renginius, konferencijas, Lietuvos mokslo premijų vertinimo ir skyrimo administravimo niuansus.
Viceprezidentas pabrėžė, kad Akademija itin daug dėmesio skiria jaunųjų mokslininkų ir studentų mokslinei veiklai skatinti: įkurta Jaunoji akademija, rengiami konkursai, skiriamos skatinamosios premijos ir stipendijos jauniesiems mokslininkams bei studentams. Ypač populiarūs LMA mokslo skyrių organizuojami specializuoti seminarai Lietuvos mokytojams.
LMA vadovai su ŠMSM ministre aptarė tolimesnes bendradarbiavimo galimybės analizuojant ir rengiant diskusijas, priimant sprendimus dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokymo ir aukštųjų mokyklų studijų proceso gerinimo; mokslo ir studijų institucijų veiklos rezultatų vertinimo ir finansavimo tobulinimo; dėl mokslo, technologijų ir inovacijų procesų skatinimo; operatyvaus bendravimo iškilus spręstiniems klausimams.
Prezidentas pakvietė ministrę pasibaigus pandemijai apsilankyti LMA, dalyvauti organizuojamuose renginiuose, susitikti su akademikais, aptarti aktualijas, pasidalyti įžvalgomis. Ministrė dėkojo už iniciatyvą susitikti ir pateiktą informaciją. Ji patikino, kad bendrojo ugdymo, studijų, mokslo ir sporto srityse yra nemažai iššūkių bei spręstinų klausimų, todėl tikisi abipusio naudingo bendradarbiavimo.
Susitikimo dalyviai aptarė pirmųjų bendrų diskusijų formatą ir laiką.

LMA informacija