• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Išleistas naujas elektroninis 2021-ųjų metų „LMA žinių“ numeris

2021 01 15

Informaciniame leidinyje „Lietuvos mokslų akademijos žinios“ 2021 m. nr. 1 (95) skaitykite:
• Lietuvos mokslų akademijos gimtadienis. Dr. Andrius Bernotas, Organizacinio skyriaus vadovas
• LMA prezidento ir prezidiumo veikla
• Visuotinis susirinkimas
SKYRIŲ VEIKLA
• Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje
• Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje
• Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje
• Technikos mokslų skyriuje
RENGINIAI – KONFERENCIJOS – AKADEMINIAI SKAITYMAI
• Jūros mokslo diena. Akad. Sergejus Oleninas
• Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos. Dr. Jadvyga Olechnovičienė
• Dirvožemio tyrimai ir problemos. Akad. Žydrė Kadžiulienė
• Skyriaus „Mokslininkų rūmai“ renginiai
• LMA Vrublevskių bibliotekoje
ŽYMIUS MOKSININKUS PRISIMENANT
• Apie profesorių Antaną Minkevičių. Akad. Vytautas Petras Rančelis (šviesaus atminimo 2021-01-13)
SVEIKINAME
MOKSLININKŲ PRIPAŽINIMO ŽENKLAI
• Akademikas Vytautas Martinkus – 2020 metų Antano Baranausko premijos laureatas
ATMINIMUI

Leidinys pridedamas