• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos nariui, profesoriui habilituotam daktarui Romualdui Grigui – 85

2021 01 25

Gerbiamasis Jubiliate,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus jubiliejaus proga.
Jūsų sukurtos teorinės ir metodologinės sociologinės koncepcijos – socializacija ir kintančios jos struktūros šeimoje, socialinės įtampos laukai, kokybinių struktūrų metodas – dėjo pagrindus ir plėtojo sociologijos mokslo kryptį. Svarūs išskirtiniai tautotyros darbai padėjo sukurti Lietuvos moksle tautotyros mokslinę kryptį ir sutelkti į ją įsiliejusių tautotyrininkų būrį. Esate ir socialinės antropologijos Lietuvoje pradininkas, savo tyrimais ir atradimais atskleidėte piliakalnių klestėjimo laikų lietuvių kultūrą, jos ištakas. Apibūdinamas ir pabrėždamas senlietuvių kultūros išskirtinumą ir jos svarba mūsų dabartinei tapatybei, ugdote visuomenės pilietiškumą bei tautinę savivoką. Pastaraisiais metais išleisti beveik pusę amžiaus aprėpiantys Jūsų asmeniniai dienoraščiai su komentarais tik patvirtina, kad Jūsų gyvenimo kelias – nuolatinis ėjimas prieš srovę, t. y. prieš oficialiąją ideologiją, siekiančią tautą kuo greičiau nutautinti, Jūsų darbai visada skirti Tėvynei Lietuvai.
Dėkodami už aktyvių darbą Lietuvos mokslų akademijoje, jos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje, linkime Jums, mielas Jubiliate, stiprybės, tolesnio kūrybinės minties veržlumo, naujų prasmingų darbų, laimės Jums ir Jūsų šeimai.
Ilgiausių metų!
Prezidentas    akad. Jūras Banys
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas
2021 m. sausio 25 d.
***
Pasitaikė gera proga (pragyventų metų sukaktis) su skaitytojais pasidalyti prisiminimais apie kelis išskirtinius atvejus, susijusius su mano publikuotomis knygomis. Manau, toks žingsnis gali turėti platesnį aidą, nei vien asmens biografijos epizodas. Apie tai, ką čia parašysiu, tai bus savitos, tegu ir smulkios iliustracijos, bylojančios apie anų metų socialinių santykių būvį. Kelių mano knygų „nuotykiai“. Akad. Romualdas Grigas