• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Paskirtos 2020 metų Lietuvos mokslo premijos

2021 02 04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1390 (Žin., 2012, Nr. 136-6984) „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ pakeitimo“ ir 2019 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 9 (TAR, 2019-01-11, Nr. 435) „Dėl Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo“ bei remiantis slapto balsavimo rezultatais, skirtos 2020 m. Lietuvos mokslo premijos:

Humanitarinių ir socialinių mokslų sritys
Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas

Daliai Satkauskytei už darbų ciklą „Literatūra ir visuomenė: sociokritiniai tyrimai (2005–2019)“. Pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Fizinių mokslų sritis
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

1. Aldonai Beganskienei ir Aivarui Kareivai už darbų ciklą „Daugiafunkcinių medžiagų kūrimas ir taikymas šiuolaikinėse technologijose (2005–2019)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
2. Gediminui Niaurai ir Albertui Malinauskui už darbų ciklą „Medžiagų molekulinės struktūros ir funkcionalumo tyrimai virpesinės spektroskopijos metodais (2005–2019)“. Pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centras.

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų sritys
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

1. Jurgai Bernatonienei už darbų ciklą „Inovatyvūs farmacijos produktai: veikliųjų junginių paieška, technologinis funkcionalizavimas ir praktinis taikymas (2005–2019)“. Pateikė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
2. Reginai Gražulevičienei ir Audriui Dėdelei už darbų ciklą „Urbanistinės aplinkos, psichosocialinių ir epigenetinių veiksnių poveikis sveikatai nuo kūdikystės iki brandos (2005–2019)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas.

Technologijos mokslų sritis
Eksperimentinės plėtros darbas

Gediminui Račiukaičiui, Mindaugui Gedvilui ir Pauliui Gečiui už darbų ciklą „Ultratrumpų lazerio impulsų sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas lazeriniam mikroapdirbimui“ (2005–2019). Pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centras, UAB „Ekspla“, UAB „Elas“, UAB „Precizika Metrology“.

Lietuvos mokslo premijų komisija