• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Tarptautinės mokslo tarybos nepaprastoji generalinė asamblėja

2021 02 10

 2021 m. vasario 1–3 d. nuotoliniu būdu vyko Tarptautinės mokslo tarybos nepaprastoji generalinė asamblėja. Tarptautinės mokslo taryba (ISC) buvo įkurta 2018 m. susijungus Tarptautinei mokslo tarybai (ICSU) ir Tarptautinei socialinių mokslų tarybai (ISSC). Šiuo metu tai yra vienintelė tarptautinė nevyriausybinė organizacija, jungianti gamtos ir socialinius mokslus, ir yra didžiausia tokia mokslo organizacija pasaulyje. ISC nariais yra 40 tarptautinių mokslo sąjungų ir asociacijų ir daugiau nei 140 nacionalinių bei regioninių mokslo organizacijų, tarp jų 69 mokslų akademijos. Lietuvos mokslų akademija taip pat yra visateisė ISC narė. Tarptautinės mokslo tarybos generalinėje asamblėjoje dalyvavo 309 dalyviai iš viso pasaulio. Renginyje Lietuvos mokslų akademijai atstovavo prezidentas akad. Jūras Banys, viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, vyriausioji specialistė tarptautiniams ryšiams Violeta Skirgailienė.


Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai

Ši Tarptautinės mokslo tarybos nepaprastoji generalinė asamblėja buvo skirta priimti tarybos Statutų ir Procedūrų taisyklių pakeitimus. Renginyje diskutuota ir balsuota dėl pateiktų dokumentų ir buvo renkamas 2021 m. Rinkimų komitetas. Tarptautinės mokslo tarybos ISC nepaprastąją generalinę asamblėją pradėjo ir vedė prezidentas prof. Daja Redi (Daya Reddy). Pirmiausiai buvo išrinkta balsų skaičiavimo komisija. 2019 m. pabaigoje ISC Valdyba pakvietė organizacijos nares teikti siūlymus dėl galimų pakeitimų ISC Statutuose ir Procedūrų taisyklėse. Paskirta darbo grupė peržiūrėjo gautus siūlymus ir parengė atnaujintus minėtų dokumentų variantus. Generalinės asamblėjos metu Statutų ir Procedūrų taisyklių pakeitimai buvo sugrupuoti į 4 grupes: 1. Narystė (kategorijos ir narystės prašymai); 2. Valdyba (sudėtis ir vadovų vaidmuo); 3. Rinkimai (komitetas ir procedūra); 4. Kita. Per diskusijas ir svarstymus daugiausia siūlomų pakeitimų buvo pateikta dėl ISC narystės kategorijų, prašymų  tapti naujomis narėmis, valdybos sudėties, dėl vadovų pareigybių nustatymo, valdybos narių rinkimų procedūros.


ISC generalinės asamblėjos metu

Lietuvos mokslų akademijai oficialiame balsavime už galutinius ISC Statutų ir Procedūrų taisyklių tekstus bei renkant 2021 m. Rinkimų komitetą atstovavo LMA prezidentas akad. J. Banys.
Su naujais priimtais Statutų ir Procedūrų taisyklių pakeitimais galima susipažinti čia

 Parengė Violeta Skirgailienė, vyriausioji specialistė tarptautiniams ryšiams