• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Kultūra, vartojimas ir kūrybos ekonomika: filosofiniai, sociologiniai ir komunikaciniai aspektai

2021 02 18

Jau visą dešimtmetį prof. Tomo Kačerausko ir akad. Arvydo Virgilijaus Matulionio iniciatyva organizuojamos mokslinės konferencijos, skirtos humanitarinių ir socialinių mokslų problematikai. Šį kartą vasario 11-ąją konferencija dėl pandemijos vyko nuotoliniu būdu ir joje filosofiniais, sociologiniais ir komunikaciniais aspektai nagrinėta kultūra, vartojimas ir kūrybos ekonomika. Rengėjai: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Filosofijos ir kultūros studijų katedra, Lietuvos socialinių mokslų centro sociologijos institutas, Lietuvos komunikacijos draugija, Erasmus+ projektas „Kultūros studijos versle“, talkino LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius (HSMS).
Viena, kultūra, apimanti įvairias žmogaus kūrybos formas, yra atsvara natūrai; kita – tai invazija į natūrą siekiant ją įsisavinti, pajungti ir užvaldyti. Elitinė kultūra buvo aukštuomenės socialinio atsiribojimo forma. Kultūrinė industrija elitinę kultūrą padarė prieinama kiekvienam. Tačiau skleisdama kultūrą per masines medijas kultūrinė industrija pasitarnauja kaip ekonominės gerovės pažadas (M. Horkheimeris ir T. Adorno). Medijos, transliuojančios kultūros produktus, tampa pataikavimo populiariam skoniui priemone (P. Bourdieu) paversdamos kultūrą vartojama preke (Z. Baumanas). Nepaisant kūrybos ekonomikos (J. Howkinsas) ir kūrybinės klasės (R. Florida) teoretikų entuziazmo dėl kūrybinių industrijų, iškyla kūrybos ir kultūros ribų klausimas. Kūrybos ekonomika susiduria su kultūros sukomercinimo tendencijomis ir kūrybininkų vadybos prieštaravimais.

Konferenciją pradėjo prof. T. Kačerauskas, sveikinimo žodį tarė HSMS pirmininkas akad. Domas Kaunas. Toliau buvo klausoma pranešimų, kurie pagal temas buvo sugrupuoti į tris dalis: „Kūrybinės industrijos: šiandiena ir ateitis“, „Medijos ir žmogiškasis pasaulis“, „Vertybiniai kultūros ekonomikos paradoksai“. Išklausyta 14 pranešimų, kuriuos skaitė akad. Arvydas Virgilijus Matulionis  Ar artėja vartotojiškos visuomenės saulėlydis?, dr. Lina Vidauskytė (VU) Detektyvinis romanas kaip kultūros industrijos reiškinys, Rasa Bartkutė (Kauno kolegijos) Socialinės partnerystės Kūrybiniuose klasteriuose vystymas: VŠĮ „Kaunas 2022“ atvejo analizė,Linas Kontrimas (VDU) Politika ir kultūra: kaip viena minta kita, prof. dr. Naglis Kardelis (VU) Vertybė, vertė, vartojimas: filosofiniai kultūros ir ekonomikos sąsajų aspektai, prof. dr. (HP)Tomas Sodeika (VU) Kapitalizmas, racionalumas, sekuliarizacija: žvilgsnis į Max’ą Weber’į iš postsekuliarios perspektyvos, prof. dr. Tomas Kačerauskas (VGTU) Kūrybingumo ir ekonominės tvaros prieštaros, dr. Vytautas Rubavičius (LKTI) Medijų Antropoceno iššūkiai filosofijai, dr. Viktorija Žilinskaitė-Vytė skaitė kartu su doc. dr. Živile Sederevičiūte-Pačiauskiene, doc. dr. Ilona Valantinaite ir Vida Navickiene (VGTU) parengtą pranešimą Karantininiai privatumo–viešumo ribų peržengimai: „Sony Walkman“ istorijos tęsinys, doc. dr. Tomas Kavaliauskas (VDU) Vartojimo kultūra karantino sąlygomis.

LMA užsienio narys prof. Algis Mickūnas (Ohajo universitetas) Priežasties magija, dr. Nida Vasiliauskaitė (VGTU) „Kūrybos visuomenė“ VS Gilles’is Deleuze’as, prof. dr. (HP) Dalia Marija Stančienė (KU) Virtualios kultūros vartojimas, vertybinės orientacijos ir etinės dilemos. Išklausius pranešimus, vyko įdomios diskusijos. Baigdamas prof. T. Kačerauskas džiaugėsi, kad konferencija tikrai buvo labai aktuali ir visiems naudinga, dėkojo už dalyvavimą ir vylėsi kitais metais vėl, kaip įprastai, kartu susitikti Mokslų akademijoje.

Akad.  Arvydo Virgilijaus Matulionio pranešimas  Ar artėja vartotojiškos visuomenės saulėlydis?
https://www.youtube.com/watch?v=ClVaFZqjogc

LMA užsienio nario prof. Algio Mickūno (Ohajo universitetas) pranešimas Priežasties magija
https://www.youtube.com/watch?v=zTXzLhM2qIw

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus informacija