Naujienos

Europos žemės ūkio, maisto ir gamtos mokslų akademijų sąjungos (UEAA) valdybos posėdis

2021 03 15

Kovo 10 d. nuotoliniu būdu vyko UEAA valdybos posėdis, kurį vedė Sakartvelo žemės ūkio mokslų akademijos prezidentas profesorius Guramas Aleksidzė (Guram Aleksidze), šiuo metu vadovaujantis sąjungai.
2000 m. spalio mėn. UEAA. sukūrė 14-os Europos šalių akademijų atstovai, susirinkę Florencijoje, palaikydami Italijos Georgofili (žemės ūkio) akademijos Bolonijoje 1999 m. iškeltą iniciatyvą. Georgofili akademija įkurta dar 1753 m. koordinuoja agronomijos, miškininkystės ekonomikos, geografijos ir žemės ūkio mokslus ir studijas, turi 7 padalinius įvairiuose regionuose ir atstovybę Briuselyje prie Europos Komisijos.
Dabar UEAA veikloje dalyvauja 28 Europos šalių akademijos, kurių 13 yra specializuotos žemės ir miškų ūkio akademijos ir 15 – nacionalinės mokslų akademijos. UEAA tikslas yra inicijuoti fundamentinius ir taikomuosius žemės ūkio, maisto ir gamtos mokslinius tyrimus bei jų rezultatų sklaidą, skatinti mokslininkus keistis informaciją, bendradarbiauti su politikais, verslininkams ir visuomene. Kas dveji metai organizuojama Generalinė sąjungos asamblėja ir rengiama mokslinė konferencija. Kas pusmetį – valdybos posėdžiai organizaciniais ir aktualiais klausimais, rengiami susitikimai su Europos politikais, rengiami dokumentai ir siūlymai valdžios institucijoms. Per UEAA veiklos 20 metų vyko 9 generalinės asamblėjos ir konferencijos genetinių augalų ir gyvūnų išteklių, genetiškai modifikuotų organizmų, dirvožemio derlingumo išlaikymo, atsinaujinančių energijos šaltinių, maisto saugos ir kokybės, žemės ūkio mokslų istorijos ir perspektyvų bei ūkininkų švietimo temomis (daugiau informacijos https://ueaa.info ). 10-oji Generalinė asamblėja, planuota Tbilisyje 2020 m. rudenį ir konferencija „Žemės ūkio mechanizavimo plėtra“ neįvyko dėl koronaviruso pandemijos, todėl planuojama surengti šių metų rudenį.
Valdybos posėdyje dalyvavo 9 nariai: akademikai  Guramas Aleksidzė (Sakartvelas), Mišelis Tibjeras (Michel Thibier, Prancūzija), Zenonas Dabkevičius (Lietuva), Kerstin Niblaeus (Švedija),  Baiba Rivža (Baiba Rivza, Latvija), Joanas Jalevas (Ioan Jalev Rumunija), Simonė Orlandini (Simone Orlandini, Italija), Jurijus Lupeno (Juri Lupeno, Ukraina), ir Janas Nedelniekas (Jan Nedelniek, Čekija).
Tarp svarstomų klausimų vienas svarbiausiu buvo, kaip šioje sudėtingoje situacijoje aktyvinti UEAA veiklą. Valdybos nariai buvo įpareigoti pasikalbėti su kaimyninių šalių žemės ūkio ir nacionalinėmis akademijomis, pakviesti jas aktyvesniam bendradarbiavimui. UEEA taip pat kvietė jos tinklalapyje skelbti informaciją apie žemės ūkio maisto ir aplinkotyros srities laimėjimus, pasidalyti aktualiausia informacija, bendradarbiavimo su verslu ir valdžios institucijomis patyrimu, skelbti artimiausius tarptautinius įvykius. Lietuvos mokslų akademija šiame tinklalapyje jau paskelbė priimtą rezoliuciją dėl genų redagavimo ir, suderinusi su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (ŽŪA), informaciją apie tarptautinę konferenciją „Kaimo plėtra 2021 / Rural Development 2021“, vyksiančią spalio 21–23 d. Kaune ŽŪA. Ateityje planuojama teikti daugiau visos Europos mokslininkams įdomios informacijos iš mūsų šalies.
Taip pat svarstyta idėja apie bendro leidinio, informuojančio apie žemės ūkio, maisto ir aplinkosaugos mokslų akademijų ar akademikų veiklą, leidybą. Artimiausiame valdybos posėdyje bus kalbama dėl leidinio aktualumo ir  jei bus  jis leidžiamas, patikslinta, kam bus labiau skirtas – informacijai apie konkrečius akademikų atliekamus tyrimus, apie svarbiausius laimėjimus ar bendrai informacijai apie akademijų veiklą.
Išreikšta viltis, kad jau šių metų rudenį COVID-19 pandemija aprims ir Tbilisyje rugsėjo mėn. bus galima organizuoti eilinę UEAA Generalinę asamblėją ir tarptautinę konferenciją „Žemės ūkio mechanizavimo plėtra“. Kviesti sekti informaciją UEAA tinklalapyje https://ueaa.info ir Sakertvelo žemės ūkio mokslų akademijos tinklalapyje http://www.gaas.dsl.ge/en  ir esant galimybei aktyviai dalyvauti.
Kitas UEAA valdybos posėdis planuojamas gegužės mėn.

Akad. Zenonas Dabkevičius,
LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas